Розвиток стратегії ділового спілкування у процесі професійної діяльності

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК СТРАТЕГІЇ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 4

1.1 Психологія професійної діяльності 4

1.2 Сутність і особливості ділового спілкування. 6

1.3. Стратегії ділового спілкування в професійній діяльності 15

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 26

2.1. Методи дослідження ділового спілкування. 26

2.2. Аналіз результатів дослідження. 27

2.3. Формування стратегій ділового спілкування. 30

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ДОДАТКИ.. 41

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Сучасна епоха демонструє розширення й ускладнення соціальної діяльності, що містить нові, ефективніші комунікативні технології, продуктом яких наприкінці ХХ – на початку ХХІ сторіччя стає ділове спілкування. Саме даний фрагмент культурних і цивілізаційних перетворень сприяє реалізації гуманістичних принципів солідарності та співробітництва, зміцненню зв'язків між народами. Ділове спілкування невід'ємне від соціодинамічних процесів реалізації доцільної активності людей, що виражається в багатогранній спрямованості соціальної практики і професійної зайнятості, утверджуючи впорядкованість, організованість і дисципліну. Ділове спілкування, оптимізуючи соціальну діяльність, сприяє адаптації особистості та її позиціонуванню в умовах розвитку в Україні основних напрямків ринкової економіки, демократизації політичної системи і розширення міжнародних відносин в області науки, техніки, освіти і культури.

Увага до дослідження феномена “ділове спілкування” обумовлена діагностикою сучасного стану соціальної діяльності, виявленням значення її результатів у зв'язку з глобальними проблемами, що їх викликано станом біосоціальної економіки, легітимністю соціальних рішень, що протистоять усім видам агресії і сприяють консолідації і консенсусу. Останнім часом проблеми ділового спілкування набувають особливої як теоретичної, так і практичної значущості у зв'язку з необхідністю вдосконалення організаторської і управлінської стратегії, регламентуванням і розширенням зв'язку з громадськістю, поширенням послуг і посередництвом у всіх їхніх видах і формах.

Тому, вивчення розвитку стратегій ділового спілкування у процесі професійної діяльності є дуже актуальною на сьогодні темою, яка досліджується різними науками – психологією, соціологією, лінгвістикою, етикою і естетикою.

Вивченням професійної діяльності займалися такі психологи, як А.К.Маркова, Ю.В. Котелова, А.І. Губинський, В.Г. Євграфов, Є. О. Клімов. Стратегії ділового спілкування досліджували Шостром Е., Маслоу А., В. Сатир та ін.

Метою курсової роботи є дослідження розвитку стратегій ділового спілкування у процесі професійної діяльності.

Об’єктом дослідження виступає розвиток стратегій ділового спілкування.

Предметом – розвиток стратегій ділового спілкування у процесі професійної діяльності.

Відповідно до мети нами було окреслено такі основні завданнядослідження:

- Вивчити психологію професійної діяльності.

- Проаналізувати сутність і особливості ділового спілкування.

- Обґрунтувати стратегії ділового спілкування в професійній діяльності.

- Дослідити ділове спілкування у професійній діяльності

- Сформувати стратегії ділового спілкування

Методи дослідження: вивчення зарубіжних та вітчизняних джерел із проблеми дослідження; теоретичний аналіз, анкетування.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Розвиток стратегії ділового спілкування у процесі професійної діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.