Соціалізація особистості під впливом релігійних культів та обрядів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 61

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Детермінація процесу соціалізації особистості. 5

1.1. Загальна характеристика процесу соціалізації. 5

1.2. Детермінуючі чинники процесу соціалізації. 17

1.3. Вплив релігії на розвиток особистості. 28

Розділ ІІ.  Експерементальне вивчення впливу релігійних культів та обрядів на соціалізацію особистості. 41

2.1. Методика та завдання дослідження. 41

2.2. Аналіз впливу релігійних обрядів на соціалізацію особистості. 42

Висновок. 56

Список літератури. 59

Додатки. 61

Вступ

У суспільному житті ніщо напевне так яскраво і колоритно не відображає духовної сутності особистості, як релігійна обрядовість. Розв’язання, наприклад, таких проблем, як зв’язок обрядовості з системою суспільних відносин з основними формами суспільної свідомості, її соціальної, психологічної та виховної функції. Релігія є складним соціальним явищем, що має розмаїття форм, культів, функцій, методів впливу на соціальне життя, тому тема «Соціалізація особистості під спливом релігійних культів та обрядів» є досить актуальною.

Релігія може здійснювати соціальний контроль за поведінкою індивіда, що відноситься до даної релігійної системи, впливає на соціальні зв’язки та відносини між ними, регулює їхню діяльність. А також полягає у встановленні релігією певних соціальних норм, пов’язаних з релігійними культами та обрядами, що їх несе у собі певна релігійна система.

Релігія, як соціальний інститут, функціонує на двох рівнях – цінністно-нормативному та організаційному. Ціннісно-нормативний рівень являє собою. Систему вірувань, обрядів, ретуалів, символів, заповідей, що фіксуються у свіщенних текстах. Вони формують у людей систему уявлень про будову світу, детермінанти його розвитку, власне місце у природі і суспільстві. В результаті у людини формуються певні психічні чинники, пов’язані з певним релігійним світоглядом: емоції, переживання, цінності, ідеї, прагнення. Назовні ці психічні чинники виявляються в особливій поведінці особистості, в етиці, культурі та відносини з іншими соціальними суб’єктами.

Ставлення людей до релігії, її роль у житті особи та суспільства розглядали й аналізували у своїх працях такі, зокрема, дослідники, як Ю. Борунков, У. Джеймс, Б. Куценок, Б. Лобовик, З. Фрейд, Е. Фромм, К. Юнг, В. Циба, С. Хассен, А. Сафронов, Ю. Макселон та інші. Також дана тема вивчалася американським психологом і соціологами Ч. Кулі, а також Дж. Мідом, соціологом А. Халлером, Т. Парсонсом, Л. Буєвою і надалі є актуальною.

Об’єкт дослідження - соціалізація, як шлях становлення соціальної сутності людини.

Предмет дослідження – вплив релігійних культів та обрядів на процес соціалізації.

Мета дослідження – простежити детермінуючий вплив релігійних культів та обрядів на соціалізацію особистості.

Завдання дослідження:

- виконати таоретичний аналіз проблем соціалізації особистості та її детермінації;

- проаналізувати уявлення та ставлення молоді до релігійних культів та обрядів;

- проаналізувати відмінність цінностей орієнтацій віруючих людей та атеїстів;

База дослідження. Дослідження проводилося в робочому колективі Торгового центру міста Рівне. Загальний об’єм вибірки 30 чоловік.

Структура роботи.

Бакалаврська робота складається зі вступу, теоретичного та експерементального розділів, висновків та методів рекомендацій, списку літератури та додатків. Загальний обсяг роботи 61 сторінок.

Закрити

Соціалізація особистості під впливом релігійних культів та обрядів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.