Вплив самооцінки підлітка на його соціометричний статус у класі

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 57

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 2

Розділ І. Міжособистісні стосунки школярів підліткового віку. 4

1.1. Особливості особистісного розвитку у підлітковому віці. 4

1.2. Самооцінка як провідна ознака підліткового віку. 19

1.3. Поняття такої групи, її основні характеристики. 22

1.4. Взаємини підлітків та їх значення. 27

Розділ ІІ. Експериментальне дослідження впливу самооцінки підлітка на його соціометричний статус у класі. 30

2.1 Предмет і методи дослідження. 30

2.2 Аналіз результатів, отриманих в ході дослідження. 30

Висновки і рекомендації. 40

Додатоки . 46

Література. 55

Вступ

Вступ дитини в підлітковий період супроводжується якісними змінами в розвитку самосвідомості, оскільки в підлітка починає формуватися позиція дорослої людини. І хоча ця позиція ще не відповідає реальному становищу підлітка в житті, проте вже сама її поява означає, що підліток суб’єктивно перебуває в нових взаєминах з дорослими, світом їхніх цінностей, активно засвоює ціль цінності, а ті утворюють новий зміст його свідомості. У підлітковому віці, зазначає С.Рубінштейн, розвиток самосвідомості минає кілька етапів – від певного пізнання себе до все більш заглибленого самопізнання, яке проявляється згодом в самооцінці. Центр тяжіння для підлітка все більше переноситься від зовнішнього до внутрішнього, від відображення більш – теми випадкових рис до характеру в цілому.

Потреба усвідомити свої особливості й вади виникає з потреби відповідати вимогам інших людей та власним вимогам до себе. До аналізу своєї особистості підліток звертається як до засобу, потрібного для організації взаємостосунків і діяльності. Знання і оцінка себе є обов’язковою внутрішньою умовою цього.

Самопізнання і самоставлення підлітка відображається в самооцінці, яка складається з когнітивного та афективного компонентів. Основна функція самооцінки – регулювати поведінку людини в системі міжособистісних стосунків, бути своєрідним механізмом саморегуляції особистості. Самооцінка завжди має відтінок суб’єктивності і підбиває особливості засвоєного особистісного досвіду, ступінь глибини його усвідомлення та узагальнення. Залежно від властивостей та рис особистості самооцінка може бути стійкою, завищеною чи, навпаки, заниженою; вона пов’язана з інтелектом особистості, її самостійністю.

Притаманним закону віковому періоду також є те, що підліток з властивою йому подобою самоствердження постійно цікавиться своєю зовнішністю, оскільки образ власної зовнішності є важливою складовою самосвідомості. А в підлітковому віці переважно саме зовнішність визначає ставлення до дитини її однолітків та вчителів, що безумовно, позначається на загальній самооцінці. Тісний взаємозв’язок між образом тілесного “я” і самооцінкою спричинює окремі типи людської поведінки – це спроба компенсації реальної чи уявної власної неповноцінності.

Низька самооцінка, негативне ставлення до власної зовнішності відтворюються і підкріплюються оцінками оточуючих, а висока залежність від авторитетів, пасивність і нездатність опиратися впливові середовища ускладнюють вироблення адекватної незалежної самооцінки, оскільки бідність, когнітивна спрощеність я – образу; його залежність від травматичного негативного досвіду спілкування зі значущими іншими породжує негативне самоставлення. Водночас низька самооцінка призводить до постійного незадоволення собою зневіри у власні сили, інколи навіть – до самозневаження. Такі підлітки часто мають труднощі в спілкуванні і прагнуть уникати неприємних (в їхньому розумінні) контактів.

Недостатня самоповага робить надзвичайно низьким рівень соціальних вимагань. Такі діти часто відмовляються від поставленої мети, бо не вірять у власні сили, що, в свою чергу, також підкріплює їхню занижену самооцінку.

Інтерес до проблеми в підлітковому та юнацькому віці виникне сьогодні і навіть не вчора. Вже в 20 – 30 ті роки ХХ ст багато уваги цій темі приділяли педагоги і психологи (Ш. Бюлер, М.М. Рубінштейн, В.Є. Смірнов, І.А. Арямов, Д.І. Фельдштейн та інші) з їхніх праць можна зробити один загальний висновок: переживань у молоді було багато.

А чи справді самооцінка підлітка істотно впливає на його стосунки з однолітками та статус у класі ? Ми вважаємо, що так і для перевірки наших припущень пропонуємо наступні дослідження.

Закрити

Вплив самооцінки підлітка на його соціометричний статус у класі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.