Психологічний аналіз рівня розвитку мотивації до навчання молодших школярів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

І. Теоретичний аналіз проблеми. 5

1.1. Загальне поняття та структура мотивації 5

1.2. Типи мотивації, їх теорії 9

1.3. Особливості генезису мотиваційно-смислової сфери у дітей молодшого шкільного віку. 13

1.4. Основні умови (фактори), що впливають на формування позитивної стійкої мотивації до навчання. 18

1.5.  Сім’я, як особлива первинна детермінанта мотиваційного компоненту навчальної діяльності молодшого школяра та його психологічного розвитку загалом. 22

ІІ. Експериментальне вивчення проблеми. 28

2.1. Опис методики дослідження. 28

2.2. Проведення та обробка результатів. 29

2.3. Інтерпретація результатів дослідження. 34

Висновок. 38

Література. 39

Вступ

Навчальна діяльність займає практично усі роки становлення особистості, починаючи з дитячого садка і закінчуючи навчанням у середніх та вищих навчальних закладах. Отримання освіти є неодмінною вимогою до кожної особистості, тому проблема мотивації навчання є однією з центральних у педагогіці та педагогічній психології [11].

Дійсно, формування мотивації до навчання у шкільному віці без перебільшення можна назвати однією з найважливіших проблем сучасної школи, справою суспільної важливості. Її актуальність обумовлена оновленням змісту навчання, постановкою задач формування у школярів прийомів самостійного набуття знань та пізнавальних інтересів, здійснення у єдності духовного, трудового та морального виховання школярів. Проблема формування мотивації учіння лежить на перехресті виховання та навчання. Формування мотивації – це виховання у школярів ідеалів, цінностей та установок.

Саме у процесі навчання формується світогляд і моральне обличчя учнів, їхнє ставлення до людей, до себе, до праці, до життя взагалі.

Як бачимо, саме під впливом навчання формується майбутня особистість. І саме від цього виду діяльності залежить наскільки гармонійним та всебічним буде цей розвиток. Звідси випливає і важливість мотивації навчальної діяльності, як внутрішньої активності та спрямованості людини.

Молодший шкільний вік – це початок становлення мотивації навчання, від якого багато у чому залежить її доля протягом усіх років навчання у школі і надалі протягом усього життя.

Розробка та вивчення мотивації до навчання у молодшому шкільному віці бачиться нам цікавою проблемою і можливо дане дослідження буде її частковим вирішенням. Отож, окреслимо науковий апарат нашого дослідження:

Мета: дослідити, як тип сім’ї, у якій виховується дитина (повна чи неповна) впливає на рівень розвитку мотивації до навчання.

Проблема: яким чином тип сім’ї впливає на рівень мотивації до навчання?

Об’єкт дослідження: психологічні особливості учнів молодших класів.

Предмет дослідження: рівень розвитку мотивації до навчання.

Гіпотеза: Якщо дитина виховується у повній сім’ї, то у неї буде спостерігатися тенденція до підвищення рівня мотивації до навчання. Якщо дитина проживає у неповній сім’ї, то мотивація до навчання у неї буде знижена.

Завдання:

1. Визначити рівень розвитку мотивації до навчання у дітей з повних сімей.

2. Визначити рівень розвитку мотивації до навчання у дітей з неповних сімей.

3. З’ясувати чи існує зв’язок між типом сім’ї та мотивацією до навчання.

4. Виявити залежність між рівнем розвитку мотивації до навчання та типом сім’ї.

5. Виробити рекомендації вчителям та батькам.

Методи дослідження:

- вивчення психологічної літератури;

- теоретичний аналіз літератури;

- бесіда з вчителем, анкетування учнів;

- обробка результатів дослідження (табулювання, узагальнення);

- бісеріальний коефіцієнт кореляції.

Закрити

Психологічний аналіз рівня розвитку мотивації до навчання молодших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.