Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Професійна діяльність шкільного психолога. 5

1.1. Мета та функції професійної діяльності шкільних психологів. 5

1.2. Особливості роботи шкільного психолога з дітьми молодшого шкільного віку  6

1.3. Особливості роботи шкільного психолога з підлітками та учнями старших класів  11

1.4. Сімейне консультування і робота з батьками. 15

Розділ 2. Робота психолога з педагогічним колективом. 25

2.1. Робота шкільного психолога з учителями. 25

2.2. Робота шкільного психолога з адміністрацією школи і класними керівниками (вихователями) 26

Розділ 3. Морально-етичні принципи діяльності шкільного психолога. 30

Висновки. 39

Список використаної літератури. 40

Вступ

Актуальність дослідження. Практичний психолог є головною ланкою шкільної психологічної служби. Основними видами роботи шкільного психолога є:

- психологічне просвітництво як найперше прилучення педагогічного колективу, учнів та батьків до психологічних знань;

- психологічна профілактика, яка полягає в тому, що психолог повинен проводити постійну роботу з попередження можливих відхилень у психічному та особистісному розвитку учнів;

- психологічне консультування полягає в тому, що психолог допомагає у розв’язанні тих проблем, з якими до нього приходять самі вчителі, учні, батьки (часто вони усвідомлюють існування проблеми після просвітницької та профілактичної діяльності психолога);

- психологічна діагностика як поглиблене проникнення психолога у внутрішній світ учня. Результати психодіагностичного обстеження дають підстави для висновку про подальшу корекцію або розвиток учня, про ефективність профілактичної або консультативної роботи, проведеної з ним;

- психологічна корекція як подолання відхилень в психічному та особистісному розвитку учня;

- робота з розвитку здібностей дитини, формування її особистості.

У будь-якій конкретній ситуації кожний із видів роботи може бути основним в залежності від проблеми, яку розв’язує практичний психолог, і специфіки того закладу, де він працює.

І.В.Дубровіна виділяє такі етапи діагностико-корекційної роботи шкільного психолога:

1. Вивчення запиту до психолога, який надходить зі сторони учнів, батьків чи вчителів.

2. Формулювання психологічної проблеми.

3. Висунення гіпотез про причини явища, що спостерігається.

4. Вибір методів дослідження.

5. Використання методів дослідження.

6. Формулювання психологічного діагнозу.

7. Розробка рекомендацій, програми психокорекційної чи розвивальної роботи з учнями.

8. Реалізація цієї програми.

9. Контроль за її виконанням.

Мета курсової роботи полягає у визначенні шляхів та методів шкільного психолога.

Розкриття мети даної роботи можна досягти шляхом вирішення наступних завдань:

1. Визначити поняття, мету та завдання професійної діяльності шкільного психолога.

2. Розглянути особливості роботи шкільного психолога з дітьми молодшого шкільного віку, а також з підлітками та учнями старших класів.

3. Ознайомитись з роботою шкільного психолога з педагогічним колективом.

4. Обґрунтувати морально-етичні принципи діяльності шкільного психолога.

Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури.

Закрити

Робота практичного психолога

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.