Психодіагностика і корекція страхів у старших дошкільників

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст  

Вступ. 3

І. Теоретична частина. Вивчення страхів у старших дошкільників. 5

І. 1. Поняття „страху”. Дослідження питання формування та розвитку страхів дітей у психологічній літературі. 5

І. 2. Психодіагностика страхів у дітей старшого дошкільного віку. 9

І. 3. Психокорекція страхів у дітей-дошкільників. 13

ІІ. Експериментальна частина. Методика подолання страхів у дітей старшого дошкільного віку. 17

ІІ. 1. Психодіагностика страхів у дітей експериментальної групи. 17

ІІ. 2. Психокорекція страхів у дітей експериментальної групи. 20

ІІ. 3. Ефективність експериментальної методики подолання страхів у дітей старшого дошкільного віку. 22

Висновки. 24

Список використаної літератури. 25

Додатки. 27

Вступ

Страх відомий людині здавна. Він є невід’ємний від еволюції людства, оскільки діючи як інстинкт самозбереження, відвертав надто небезпечні для життя необмірковані та імпульсивні дії. З розвитком психіки людини і ускладненням форм її життя страх набув соціально опосередкованого характеру, відбулась його диференціація на ряд морально-етичних почуттів та переживань.

Численні дослідження показують, що страх у дитинстві – найпоширеніше явище. Дуже яскраво це виражено у дітей старшого дошкільного віку.

Дитячі страхи найчастіше зникають безслідно. Проте, коли страх довго не минає або набуває хворобливого загострення, це вже є сигналом про небезпеку.

На жаль, виникнення страхів у більшості випадків – це вина самих батьків. У тому наша мета полягає у „відродженні” дітей від страхів. Адже чимало страхів, якщо їх не усунути, передається у доросле життя людини, що спричиняє у майбутньому її психологічний дискомфорт.

Перед вивченням і дослідженням даної теми, ми опишемо наступні положення.

Об’єкт дослідження – страхи старших дошкільників.

Предмет дослідження – психокорекція страхів у старших дошкільників.

Мета роботи – визначити основні психологічні причини страхів старших дошкільників, шляхи корекції страхів дітей.

Згідно поставленої мети дослідження визначимо основні завдання роботи:

1. Проаналізувати дослідження з питання розвитку страхів у дітей в психологічній літературі.

2. За допомогою окремих психодіагностичних методик виявити психологічні причини страхів.

3. Охарактеризувати особливості страхів у дітей старшого дошкільного віку.

4. Визначити шляхи психологічної допомоги дітям, які мають страхи.

Теоретико-методологічною основою дослідження є роботи вітчизняних і зарубіжних психологів.

У процесі роботи застосовувались такі методи дослідження:

- теоретичний аналіз досліджуваної проблеми на базі вітчизняних та зарубіжних дітей;

- аналіз з психологічних причин страхів;

- психологічний експеримент (констатуючий, формуючий і контрольний).

Експериментальною базою дослідження був дитячий заклад № 1 міста Рівного.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрити

Психодіагностика і корекція страхів у старших дошкільників

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.