Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретична частина. 5

1. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини. Форми переживання емоцій. Емоційні стани. 5

1.1. Поняття емоцій та їх характеристика. 5

1.2. Природа емоцій. 7

1.3. Фундаментальні емоції людини. 10

1.4. Функціональний аналіз емоцій. 12

2. Основні психічні стани, їх перебіг та класифікація. 16

2.1. Поняття про психічні стани та основні їх види. 16

2.2. Стан тривожності та його характеристика. 22

Розділ ІІ. Практична частина. 26

1. Опис методики діагностики рівня учбової тривожності Філліпса. 26

2. Узагальнення та аналіз результатів проведення методики. 28

Розділ ІІІ. Корекційна частина. 37

1. Тривога: специфіка психологічної допомоги. 37

Висновки. 48

Список використаної літератури. 50

Вступ

Людське життя - безперервний ланцюг станів, що постійно змінюються, повторюються, але ніколи повністю не збігаються один з одним.

Життєдіяльність молоді в сучасних умовах пов’язана з впливом на неї чинників різного походження, які, поєднуючись або позитивно, або згубно, позначаються на фізичному та психічному здоров’ї особистості, що в свою чергу виявляється через психічні стани.

Психічний стан являє собою концентроване й синтетичне відображення всіх психологічних особливостей особистості. Цю думку розділяють і інші фахівці. Так, Л.В.Куліков зауважує: «В кожному стані так чи інакше відображено духовне, душевне (психічне) і тілесне буття людини». Розширюючи цю тезу, слід додати, що стани відображають не просто вказані явища, а їхній, так би мовити, індивідуальний варіант. І саме стан є дійсним індикатором індивідуальності. З іншого боку, крім відображення, психічний стан у той же час і формує психічні явища.

К.Г.Юнг зазначав: «Якщо стан якимось чином стає хронічним, то наслідком цього і є виникнення типу, тобто звичної установки, в якій один механізм постійно домінує, хоча й не може при цьому повністю придушити інший, оскільки він з необхідністю належить до психічної діяльності життя». Інші дослідники звертають увагу на те, що рису характеру можна розглядати як втілений тривалий стан особистості. Уявляється, що будь-яка риса є в тій чи іншій мірі втілення звичного і тривалого стану людини. Звичайно тут також є зворотній зв’язок: риси характеру і властивості особистості багато в чому визначають, які стани і як саме буде переживати людина. Тут, мабуть, є сенс говорити про схильність людини до певних станів, про індивідуальну внутрішню картину протікання станів.

Таким чином, психічний стан може бути визначений дуже коротко: це форма існування індивідуально-неповторної психіки людини. Людина завжди знаходиться в якомусь стані. Звичайно, це різні стани, і вони змінюють одне одного, але вони завжди є, і дійсно оформлюють психіку, створюючи кожного разу дещо іншу конфігурацію.

Актуальність проблеми. Психічні стани є важливою складовою психіки людини, причому складовою дещо загадковою. З розвитком психологічної науки стани людини все частіше стають об’єктом вивчення дослідників, адже саме в конкретних станах виявляється життєва і трудова активність людей. Психолог М.Д. Левітов визначає психічні стани як «цілісну характеристику психічної діяльності за певний період часу». Психолог В.М’ясищев вважає, що психічний стан - це «загальний функціональний рівень на фоні якого розгортається процес».

У вітчизняній психології поштовхом до серйозного предметного систематичного дослідження психічних станів стала видана у 1964р. велика робота М.Д.Левітова «Про психічні стани людини». На сьогодні актуальність дослідження психічних станів не зменшилася, цією проблемою займаються багато зарубіжних та вітчизняних психологів. Цією проблемою також зацікавилася і я, тому в своїй курсовій роботі я буду досліджувати взаємозв’язок психічних станів та фізичного стану людини.

Об’єкт - психічні стани людини.

Предмет - загальні закономірності виникнення та розвитку тривожності.

Мета - визначити особливості прояву тривожності у студентів.

Завдання:

1. Опрацювати літературу по даній проблематиці..

2. Провести дослідження тривожності в студентів 4-го курсу за допомогою методики Філліпса.

3. Узагальнити результати проведення методики.

4. Зміст колекційної роботи щодо подолання тривожності.

Закрити

Психічні стани людини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.