Особливості та методи психокорекційної роботи шкільного психолога з подолання страхів у молодшого школяра

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ

Теоретична   частина

Розділ 1. Теоретичні  аспекти  роботи  шкільного  психолога  з  подолання страхів  у  молодшого  школяра.

1.1 Особливості   та  історичне  значення  вивчення  психічних  станів  людини.

1.2  Поняття  “страху”  в  психологічній  літературі.  Причини  страхів  молодших  школярів.

1.3  Психічна  напруга  і  напруженість,  як  наслідок  дії  страху.

Висновок.   

Практична  частина

Розділ2. Методичні  аспекти  роботи  шкільного  психолога  з  подолання  страхів  у  молодшого  школяра.

2.1  Основні  методи  запобігання  страхів.  Магічна  формула,  що  дозволяє  знайти  вихід  із  ситуації.

2.2  Методика  виявлення  психокорекції  страхів  у  дітей  за  допомогою  малювання  страхів.

2.3  Методика  виявлення  страхів  у  дітей  за  допомогою  спеціального  тесту  тривожності  (Р.Теми,  М.Дорки,  В.Амен).

Розділ  3. Доцільність  використання  сучасних  методів  психологічної  корекції  страхів.

3.1  Необхідність  подолання  відчуття страху  та  його  вплив  на  діяльність  людей.

Висновок.

Література.

Вступ

Актуальність теми. Психокорекція страху, є невід’ємною складовою частиною нормальної життєдіяльності індивідууму, і в даний час рішуче вийшла за рамки власне наукових досліджень, ставши інструментом ціленаправленої практичної діяльності психологів, лікарів, педагогів, соціологів та інших спеціалістів у сфері “людинознавства”. Остання обставина пов’язана з багатьма факторами, серед яких, перш за все, слід відмітити необхідність кваліфікації і самооцінки функціональних станів, особистих здібностей і поведінкових характеристик у зв’язку з розвитком і широким впровадженням психокорекції у клінічній і профілактичній медицині, оцінкою прогнозу навченості і психологічної корекції у сфері освіти, практикою профвідбору і профорієнтації.

Спеціальний клас завдань представляє комплексне використання методів психологічної корекції, головним чином, стандартизованих (тестових) методик у зв’язку з обстеженням людей трудового колективу, проживаючих і працюючих у зонах екологічних катастроф і “гарячих точках”, складних клімато-географічних, етно-соціальних і економічних умовах з врахуванням міграції населення, втратою життєвих орієнтирів, зайнятості, родинних зв’язків і т.п. Зазначені обставини, також як і надзвичайні ситуації, неминуче призводять до дезадаптації різного ступеня вираженості.

Профілактика і корекція передстресових і стресових станів вимагає адекватної оцінки ролі психічних (психологічних) факторів, багатомірної психологічної корекції, яка у сучасних умовах неможлива без використання відповідних наукових методик і створення “банку” інформації на основі інтеграції різних підходів: клінічних, медико- і соціально-психологічних, психолого-педагогічних і т.п. Однак, незважаючи настільки великий попит даної сфери знань, багатьма відмічається досить обґрунтована невдоволеність тією обставиною, що відсутній загальноприйнятий методичний посібник чи коротке керівництво у цій сфері.

Метою роботи даної роботи є дослідження розвитку і актуального положення особливостей психологічної корекції страху відповідного трудового колективу, заснованого на багатьох професійних, соціальних та інших спільностях. Але переважною частиною розрізнених описах медичних психологів, спеціалістів з аналізу даних. Виходячи з аналізу сучасних теоретичних підходів та аналізу емпіричних даних.

Для реалізації даної мети в нашій роботі розглянуто наступні завдання:

1. Визначення суті, змісту і структури методів дослідження в сучасних умовах.

2. Визначення генезису й концептуальної еволюції системи наукових поглядів на прийоми, вироблення та реалізацію усвідомлення психологічної корекції.

3. Формулювання висновків і розробка практичних рекомендацій для психологів направлених на підвищення ефективності використання сучасних методів психокорекції страху.

Випливаючи з мети і завдань дослідження гіпотеза полягає у пропозиції автора можливості якісно нового, структурно організованого підходу до даної теми. Ширшого використання психологічних методів психокорекції страху, що на основі вивчення зарубіжних літературних джерел, іншої допоміжної та періодичної літератури з психокорекції буде обґрунтована й описана система механізмів, направлена на підвищення ефективності душевного спокою.

Предметом дослідження роботи є методи та механізми усвідомлення психологами-початківцями, як найважливіший процес підвищення ефективності аналізу діяльності та розвитку дітей дошкільного віку.

Теоретико-медотологічну і методичну базу складають основоположні наукові підходи і принципи аналізу психологічних проблем викладених у працях дослідників, таких як: системності, об’єктивності, науковості, систем управлінням базами даних, комплексного та емпіричного аналізу.

В якості основних методів збору й обробки інформації застосовувались такі наукові методи як метод вивчення літератури, спостереження, опитування, порівняльний аналіз.

Практична значущість роботи полягає в тому, що запропоновані методи можуть бути використані як соціологами, лікарями, психологами у реабілітаційних центрах та службах “Телефону довіри”, так і психологами-практиками у навчальних закладах нового типу.

Закрити

Особливості та методи психокорекційної роботи шкільного психолога з подолання страхів у молодшого школяра

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.