Методи дослідження агресивної поведінки в сучасній психології

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

І. Вступ. 3

ІІ. Методи дослідження агресії 7

2.1. Методи вивчення агресивної поведінки за допомогою опитування. 7

2.2. Спостереження агресії 9

ІІІ. Становлення агресивної поведінки. 10

3.1. Засвоєння агресивної поведінки. 10

3.2. Вплив когнітивних процесів на розвиток агресії 13

IV. Практична частина. 16

4.1. Дослідження рівня агресії за допомогою опитувальника Басса-Дарки. 16

4.2. Опитувальник Шмішена. Акцентуація характеру. 21

V. Висновок. 29

VI. Література. 31

VIІ. Додатки. 33

І. Вступ

Агресія – індивідуальна або колективна поведінка чи дія, спрямована на нанесення фізичної чи психічної шкоди або навіть на знищення іншої людини чи групи людей.

Сьогодні важко уявити собі газету, журнал, програму радіо- або теленовин, де не було б жодного повідомлення про який-небудь акт агресії. Хоча найчастіше при спілкуванні з іншими людьми, ми не ведемо себе жорстоко чи агресивно, наша поведінка все одно не рідко стає джерелом фізичних та душевних страждань наших близьких.

Звичайно, жорстокість панувала і в інші часи. Раніше люди вбивали одне одного за допомогою списів, луків, духових рушниць та іншої примітивної зброї. Застосування ж сучасних незрівнянно досконаліших видів озброєння може призвести до глобальної катастрофи.

Виходячи з цього, неможливо не погодитися, що агресія і конфлікт належать до найбільш серйозних проблем перед якими зараз опинилося людство. Ми повинні знайти відповідь на питання: чому люди діють агресивно і які заходи необхідно впроваджувати для того, щоб попередити подібну деструктивну поведінку, або хоча б взяти її під контроль.

Ми вирішили зробити свій посильний внесок в розв’язання цієї проблеми. В даній роботі ми займалися переглядом напрямів дослідницької роботи та методів дослідження становлення агресивної поведінки. Звичайно розглянути увесь існуючий матеріал, який має відношення до нашої проблеми, неможливо. Тому, обговорюючи цю тему, ми триматимемося двох важливих напрямків.

По-перше, ми зосередимося на методах дослідження агресивної поведінки. надаючи перевагу тим. які ми мали змогу опитувати, враховуючи обмежений термін часу та значний об’єм роботи.

По-друге, ми намагатимемося розв’язати проблему становлення агресивної поведінки. Нас цікавлять запитання: “Отже, як впливають на становлення агресії індивідуальні риси характеру та соціальний вплив оточення людини?”

З приводу цього запитання в науці давно уже виникали суперечки.

Перед тим, як викласти власні припущення необхідно розібратися в самому понятті походження агресії. Згідно найпершим теоретичним викладкам, агресія трактувалася як прояви інстинктивної поведінки і невід’ємна частина людської природи.

Так, Фрейд (Fraid 1920) запропонував теорію існування двох основних інстинктів: ероса (інстинкта збереження життя) і танатоса (інстинкта руйнування, смерті). Він стверджував що між ними існує постійна напруга. Через гострий конфлікт між збереженням життя та його руйнуванням інші механізми (наприклад зміщення) спрямовують енергію танотоса назовні, у напрямку від “Я”. Погляди Фрейда на природу агресії занадто песимістичні, бо вважається, що ця поведінка не лише природжена, але до того ж її не можливо запобігти, оскільки, якщо енергія танотоса не буде спрямована назовні, то призведе до руйнування самого індивіда. Теорія Фрейда не залишає надії на одужання суспільства від хвороби агресії.

Існує також еволюційний підхід який розглядає агресію як засіб виживання. (Лоренц. Андри)

Внутрішньовидова агресія розглядається як доцільний інстинкт, який виробився і вважається умовою виживання й адаптації людини. За визначенням еволюціоністів, агресія – це інстинкт боротьби, направлений проти представників свого виду, і у тварин і в людини. Крім того, агресія є інстинктом не смерті (як у Фрейда), а збереження життя та виду. Якщо, все ж таки, погодитися, що генералізована агресія сприяє біологічному збереженню індивіда (а в умовах існування стійкої соціальної організації це не є очевидним); слід розуміти, що та ж сама агресія є перешкодою самозбереження особистості, а це веде до руйнування цілісності людини.

В рамках даної теорії не можливою вважається зміна ворожо-агресивної поведінки шляхом навчання і виховання, а також уникнення ситуацій, які породжують агресію.

Деякі вчені розглядають агресію як прояв спонукання, яке визначається як “неінтенсивна, мотиваційна сила, яка є результатом позбавлення організму якихось суттєвих речей або умов” (Zillmann 1982).

Тобто у випадку агресії, спонукання розглядаються як похідні від аверсивної стимуляції, і їх напруга знижується завдяки агресивним діям. Теоретики, які займають проблемою мотивації, досить оптимістично розглядають можливості уникнення агресивної поведінки, або контролю над нею, бо пов’язують виникнення агресії з впливом особливих умов оточуючого середовища (фруструючих, аверсивних чи збуджуючих подій) а ніж природній схильності до насильницьких дій.

За останній час психологи все більше приділяють увагу ролі емоційних та когнітивних процесів при описі агресивної поведінки людини. Ступінь агресивності людини ставиться у залежність від особистих рис характеру, які можуть виховуватися і змінюватися у процесі життя.

Таким чином навчитися контролювати, або, виключати імпульсивну агресію, можливо шляхом виробки конструктивних, або неагресивних звичок у відповідь на провокацію.

Теорія соціального научання, запропонована Пандурою, унікальна: агресія розглядається тут як якась специфічна соціальна поведінка, яка засвоюється і підтримується так само, як і більшість інших форм соціальної поведінки. Так, на відміну від теорій мотивацій та інстинкту, підхід з позицій соціального навчання не передбачає постійної потреби у здійсненні насильства під впливом внутрішніх сил, або розповсюджених зовнішніх (аверсивних) стимулів. Скоріше соціальне навчання передбачає прояв агресії людьми тільки в певних соціальних умовах, які сприяють цій поведінці. У цій якості вона є відкритою для прямої модифікації і може бути послаблена за допомогою багатьох процедур (наприклад, шляхом уникнення умов, підтримуючих агресивну поведінку).

Після перегляду вищеописаних теорій ними було зроблено припущення, що становлення агресії у певній мірі залежить від індивідуальних рис характеру, але вирішальну роль у цьому процесі відіграє вплив соціальних умов.

Таким чином по відношенню до можливості запобігання агресії, або взяття її під контроль ми підтримуємо найбільш оптимістичну позицію. Перед тим, як більш докладно розглянути сутність останньої теорії, ми пропонуємо звернутися до перегляду методів дослідження агресії.

Закрити

Методи дослідження агресивної поведінки в сучасній психології

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.