Вплив іграшки на психічний розвиток дитини другого року життя

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Психолого-педагогічні засади розвитку дитини другого року життя. 6

1.1 Особливості розвитку психіки дитини раннього віку. 6

1.2 Іграшка, як фактор психічного розвитку дитини. 13

Розділ ІІ. Експериментальне вивчення  впливу іграшки на психічний розвиток дитини другого року життя. 22

2.1 Експеримент „Знайди свою улюблену іграшку”. 22

2.2. Тест „Моя іграшка вміє....”. 24

Висновки. 27

Список використаної літератури. 31

Додаток. 33

Вступ

Дошкільне дитинство – перший період психічного розвитку дитини і тому – найвідповідальніший. В цей період закладаються основи всіх психічних якостей особистості, пізнавальних процесів і видів діяльності. Саме у цьому віці педагог знаходиться з дитиною в найближчих стосунках, бере найактивнішу участь у його розвитку. А це значить, що кожне слово, кожен жест педагога буде взятий до уваги і так чи інакше відіб’ється на подальшому житті дитини.

Актуальність теми. Розвиток кожної психічної функції, кожної форми поведінки підкорений своїм властивостям, але психічний розвиток в цілому має загальні закономірності, котрі проявляються у всіх сферах психіки і зберігаються на протязі всього онтогенеза.

По-перше, для психічного розвитку характерні нерівномірність і гетерохронність. Кожна психічна функція має свій особливий темп і ритм становлення. У ранньому дитинстві дії з предметами перетворюються в особливий вид діяльності – предметно-маніпуляційний у ході якого розвивається активно мова, наочно-дійове мислення і гордість за власні досягнення.

Наприклад, психологи вважають, що найкращий період в житті дитини для вивчення рідної мови це період з 2-х до 5-ти років. Стадії психічного розвитку визначеним чином ідуть одна за одною і їх не можна перебудувати або змінити за бажанням дорослого.

Другий рік життя відноситься до більш широкого періоду, котрий носить назву Раннє дитинство.

Для цього періоду характерні такі досягнення у сферах діяльності і пізнання особистості:

- складається предметна діяльність, зароджується спілкування з однолітками, виникають спроби ігрової і продуктивної діяльності;

- формується предметне сприйняття як центральна пізнавальна функція, опановуються наочні форми мислення (споглядально-дійове і споглядально-образне), виникає уява і знаково-символічна функція свідомості, дитина переходить до активної мови;

- виникає особиста дія і особисте бажання, усвідомлення „я сам” тощо.

З вищезазначеного видно, що кожен день малюка сповнений великих психічних зрушень в бік становлення особистості тому питання психічного розвитку дитини другого року життя і зокрема питання впливу іграшки в цьому віці на розвиток дитини є питанням важливим і актуальним.

Наукова розробка теми. Психолого-педагогічні дослідження дошкільної іграшки займають важливе місце в розвитку психологічної науки. Д.Б.Ельконін в своїй праці „Психологія гри” показав роль іграшки в розвитку дитини раннього шкільного віку.

Психолог В.С. Мухіна в роботі „Іграшка як фактор психологічного розвитку дитини показала відображення дитиною у грі взаємин дорослих, явищ суспільного життя. Це є передумовою глибокого пізнання навколишньої дійсності, прагнення брати участь у житті дорослих.[14,90]

У дослідженні А.Н. Леонтьєва „Психологічні основи дошкільної гри” висвітлено виховання організованості дітей молодшого дошкільного віку у грі.[13,65]

В підручнику Г.А. Урунтаєвої „Дошкільна психологія” цілий розділ присвячено ролі іграшки в психічному розвитку дитини. „Саме через іграшку складається у дитини предметна діяльність, розвивається спілкування з дорослими, зароджується спілкування з однолітками, виникають передумови для ігрової та продуктивної діяльності”.[24,81]

У своїй класифікації іграшок А.Макаренко послуговувався критерієм взаємозв’язку їх технологічної готовності з виховними, розвивальними можливостями, які виникають при використанні іграшок.[26,54]

Історію іграшки, особливо української народної іграшки повно висвітлено в „Дошкільній педагогіці” Т.І. Поніманської.[19,165]

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження в даній роботі є процес позитивного або негативного впливу іграшок на психічний розвиток дитини другого року життя.

Суб’єкт дослідження. Суб’єктом дослідження є діти другого року життя і їх психічний розвиток, що відбувається під дією спілкування з іграшками.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є іграшка і її вплив на психічний розвиток дитини другого року життя.

Мета дослідження. Метою дослідження є висвітлення питання, як іграшка – частина предметного світу, з яким знайомиться дитина другого року життя, впливає на її психічний розвиток.

Завдання:

- підібрати і опрацювати наукову, психологічну, підручникові і методичну літературу з даного питання;

- ознайомитись з періодичними виданнями по даній темі;

- скласти план написання дослідження;

- скласти список використаної літератури.

Закрити

Вплив іграшки на психічний розвиток дитини другого року життя

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.