Психологічна характеристика розумового розвитку старших школярів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти психологічної характеристики розумового розвитку старших школярів. 5

1.1. Психологічна характеристика розумового розвитку старших школярів як психологічна проблема. 5

1.2. Навчальна діяльність і розумовий розвиток у старшому шкільному віці. 8

1.3. Психологічні особливості розумового розвитку старших школярів у процесі навчання. 11

1.4. Вікові психологічні особливості пізнавального розвитку старшого школяра. 14

Розділ 2. Практичні питання психодіагностики розумового розвитку старших школярів. 16

2.1. Завдання  психодіагностики розумового розвитку старших школярів. 16

2.2. Методики психодіагностики розумового розвитку старших школярів. 18

2.2.1. Методики дослідження інтелектуального потенціалу особистості. 18

2.2.2. Методики вивчення пам`яті 20

Висновки. 30

Список використаної літератури. 31

Вступ

Щоб успішно керувати складними процесами формування особистості, вчитель повинен знати, що таке психічний розвиток дитини, чітко уявляти, в чому він виявляється, від яких причин залежить, яку роль у цьому процесі відіграють, навколишнє середовище, виховна діяльність дорослих, вік дитини, спадковість та інші фактори.

Процес розвитку завжди єдиний і цілісний. У ньому спадково пов'язані всі його ступені або стадії. При цьому весь процес розвитку в цілому відбувається не гладенько, не рівномірно, а переривчасто. Учені-матеріалісти категорично твердять, що психіка дитини, як будь-яке інше явище, розвивається не сама собою, спонтанно. Причину розвитку треба шукати в самому процесі життя дитини, у тих конкретних і суперечливих умовах та різноманітних взаємовідносинах її з навколишнім середовищем (насамперед соціальним), що становить буття. Вони визначають розвиток підростаючої людини в кожному періоді його життя[ 1].

Робота психолога, вихователя, з розвитку навичок навчальної діяльності у старших школярів потребує науково-психологічного обґрунтування як у теоретичному так і в методичному аспектах. Вона особливо актуалізується в нинішніх умовах діяльності навчальних закладів та установ, що практично впроваджують особистісна – діяльнісний підхід до виховання підростаючого покоління. Саме на цьому наголошується у Доктрині розвитку освіти України. Зокрема, зазначається вагомість розвитку компетентності школяра як основи формування знань.

Психологи-науковці констатують, що новоутворення, які виникають у старшому шкільному віці, мають абсолютне (за визначенням О.В. Запорожця) значення для формування особистості. Зокрема, здобутки у пізнавальній та мотиваційно-емоційній сферах на кожному віковому етапі дитинства дуже важливі для всебічного розвитку дитини й становлення її особистості[2].

Отже, у своїй роботі ми зробимо спробу теоретично обґрунтувати психологічну характеристику пізнавального розвитку старших школярів, визначити методичні аспекти його психодіагностики.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати процес та особливості психічного розвитку старших школярів, та визначити методи її психодіагностики.

Об`єкт дослідження: діти старшого шкільного віку, у процесі розумового розвитку та навчальної діяльності.

Предмет дослідження: процес розумового розвитку у навчальній діяльності старших дошкільників, та методи його психодіагностики.

Завдання дослідження:

1. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження;

2. Психологічний аналіз та обґрунтування процесу розумового розвитку у навчальній діяльності старших дошкільників, та методи його психодіагностики.

3. Визначення методів психодіагностики пізнавального розвитку старших школярів.

Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів і шести підрозділів, висновків, списку використаної літератури.

Закрити

Психологічна характеристика розумового розвитку старших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.