Аналіз агресивності, як тенденції поведінки підлітків

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 25

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Підлітковий вік: проблеми формування особистості 6

1.1 Причини девіантної поведінки неповнолітніх. 6

1.2. Особливості сучасного виховного процесу з підлітками. 8

Розділ ІІ. Аналіз агресивності як тенденції поведінки підлітків (практичне дослідження) 12

2.1. Проблема агресивності як тенденції поведінки підлітків. 12

2.2. Проведення тренінгових занять для підлітків. 13

2.3. Оцінка результативності впровадження корекційних заходів у подоланні агресивних тенденцій особистості підлітка. 18

Висновки. 22

Список використаної літератури. 24

Додаток. 25

Вступ

Актуальність теми. Гострота проблеми злочинності і правопорушень серед підлітків, як показує статистика, збільшується. Причин чимало: погіршення криміногенної обстановки в умовах кризових явищ в економіці, падіння виробництва, порушення колишніх виробничих та людських стосунків, дедалі зростаюча активність ділків тіньової економіки, незаконна спекуляція, шахрайство, бізнес на підпільних азартних іграх, майнове розшарування населення і багато іншого, що негативно впливає не окріплі дитячі души, спотворює їх, навчає жити не за законом, а „по - поняттям”.

Вступаючи у дорослий світ, підліток далеко не зразу може розібратись у соціальних кольорах – що віднести до „білого” позитивного кольору, а що до „чорного” негативного. І саме тому цей соціальний дальтонізм може бути причиною девіантної поведінки підлітка.

Від нерозуміння світу, від невміння узгоджувати свої бажання з реаліями, котрі „пропонує” суспільство, у підлітка виникає агресивне ставлення до світу, до суспільства.

Не втратити нинішнє покоління молоді, скерувати її думки і почуття на позитивні справи – таке завдання сьогодні гостро стоїть перед фахівцями – педагогами, науковцями, психологами. Саме вони повинні розробити стратегію і тактику навчальних і виховних закладів по запобіганню розвитку у молоді агресивних нахилів, тенденцій.

Тому тема роботи „Аналіз агресивності, як тенденції поведінки підлітків” саме сьогодні є актуальною, своєчасною.

Мета дослідження. На основі джерельної бази, на основі досліджень педагогів, психологів, науковців показати як формується реаліями сьогодення підліткова агресивність, небажання молоді жити за законами добра і справедливості. Розкрити механізми виникнення агресивності до оточуючого середовища, до людей.

І разом з тим, зсувавши причини появи агресивності, запропонувати форми і методи роботи з підлітками, молоддю, які б запобігали виникненню цих негативних тенденцій.

Завдання. Дослідити джерельну базу з питання роботи з підлітками і молоддю, визначити основні напрямки і тенденції у питаннях роботи з цією категорією населення.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження в даній роботі є молодь віком 13-15 років, котра схильна через об’єктивні чи суб’єктивні обставини вийти з-під контролю суспільства, сім’ї, колективу, протиставити себе більшості, виявити тенденції до агресивної поведінки. А також об’єктом дослідження є форми і методи роботи педагогів, психологів з підлітковою молоддю по запобіганню проявів агресії.

Гіпотеза. Дане дослідження буде сприяти кращому розумінню суті як профілактичної, так і поточної роботи з підлітковою молоддю по запобіганню проявів агресії. Дослідження покаже нові аспекти в формах і методах роботи з молоддю, що вже використовувались раніше. Дослідження акцентує увагу на найбільш значних і ефективних формах роботи з молоддю по виявленню причин, що викликають агресію. В дослідженні буде проведено аналіз агресивності, як тенденції поведінки підлітків.

Проблематика. Проблематика даного дослідження є в тому, що життєві реалії у аспекті виховання підростаючого покоління мають набагато сильніший вплив на почуття і розум підлітка. Форми є і методи, котрі пропонують фахівці – вихователі, психологи, педагоги застосовуються у роботі з підлітками, як правило, періодично, і цілком зрозуміло, мають далеко не такий ефект, як повсякденні будні. Сьогодення потребує нових форм і методів роботи з молоддю – більш ефективних, непересічних, оригінальних, таких, щоб вони могли привернути увагу підлітка, зацікавити де, власне, і формується здебільшого світ підлітка.

Важливість теми майже завжди визначає і кількість праць, присвячених цій темі. Над питанням виховання підростаючого покоління фахівці – педагоги, психологи, науковці працюють давно і плідно. Про виховання підростаючого покоління, про важких підлітків, про форми і методи роботи з цією віковою категорією українських громадян багато писав Л.С. Виготський, про психологічні основи перевиховання учнів спеціальних профтехучилищ писав В.Ф. Пирожков. Про тісний взаємозв’язок сім’ї, школи і дитячого виховання розповідає праця К. Ігорева та Г. Міньковського „Сім’я, діти, школи”.

Запобіганню правопорушень у молодіжному середовищі присвячена праця Г. Мінковського та о. Тузова „Профілактика правопорушень серед неповнолітніх”. Про роботу з „важкими” підлітками в школі, про форми і методи роботи з ними – книга П. Блонського „Важкі школярі”.

Про сучасну молодь, про підлітків, їх проблеми і уподобання розповідає праця Д.І. Фельдштейна „Психологічні аспекти вивчення сучасного підлітка”.

Дослідження складається із вступу, двох основних розділів, висновків, та списку використаної літератури.

Закрити

Аналіз агресивності, як тенденції поведінки підлітків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.