План

1. Основні правила-орієнтири роботи в психотерапевтичній групі.

2. Групи терапії поведінки в груповій психотерапії

3. Складові професійної підготовки групового психотерапевта

4. Відбір учасників у груповій психотерапії

5. Роль ведучого в групі

6. Основні принципи етики в груповій психотерапії

7. Терапевтичні фактори психотерапевтичного впливу групи

8. Імітаційна поведінка в груповій роботі

9. Завершаюча стадія роботи психотерапевтичної групи

10. Побудова та організація групової роботи

11. Мікронавики групового психотерапевта

12. Стаціонарні групи   

1. Основні правила-орієнтири роботи в психотерапевтичній групі.

Правила орієнтовної роботи у психотерапевтичній групі:

1.Конфіденційність;

2.Відкритість і щирість;

3.Відповідальність;

4.Свобода;

5.Відвідування;

6.Спілкування за межами групи не бажані;

7.Використання системи домашніх завдань.


2. Групи терапії поведінки в груповій психотерапії;

Основні елементи групової динаміки по К. Левіну: цілі групи, норми групи, структура групи і лідерство, згуртованість групи, фази розвитку групи

Поведінковий рівень- формування нових стратегій поведінки, освоєння нових ролей, оволодіння копінг-стратегіями і саморегуляцією своєї поведінки. Проблема може полягати в розбіжності цілей групи з особистими цілями її учасників.Поведінкові змінив групі. Змінюються жести, пози, інтонація голосу, вираз обличчя, з'являється більше емоцій, спонтанності, жвавості, безпосередності, тепла.


3. Складові професійної підготовки групового психотерапевта

Складовими професійної підготовки групового психотерапевта є наступні:

На думку В.Г.Панка, визначення професійної придатності та професійної підготовки психотерапевта має починатися з оцінки його фізичного стану. Важливою умовою відбору є психічне здоров’я кандидата, оскільки психологічними спеціальностями часто прагнуть оволодіти люди з помітними особистими проблемами, які вони будуть переносити на робочі ситуації.

Значною складовою професійної діяльності групового психотерапевта є інтелект, особливо так званий «соціальний інтелект», який є центральним механізмом розуміння поведінки іншої людини.

Безумовно важливою для діяльності є мотиваційна сфера, гуманістична спрямованість особистості групового психотерапевта, а саме: альтруїстичні позиції, високий рівень мотивації до професії, значне переважання пізнавальних і емпатійних мотивів у роботі з клієнтом, готовність до співробітництва та націленість на його позитивний результат.


4. Відбір учасників у груповій психотерапії

Критерії відбору психотерапевтичної групи

Психотерапевтична група набирається за принципом кола проблем, які мають вирішуватися, до таких проблем відносяться:

Самотність;

Ізоляція;

Агресія;

Невміння підтримувати близькі стосунки;

Труднощі у взаєминах з людьми;

Екзистенційні проблеми;

Трудоголізм;

Страх смерті;

Втрата сенсу життя.

Виноградов виділяє критерії відбору.

1.Здатність долати групові завдання;

2.Мотивація до психотерапії (бажання переконувати);

3.Відповідність особистої проблеми проблемам групи;

4.Можливість постійно відвідувати заняття і працювати у групі

5.Здатність до саморозкриття;

6.Бажання допомагати іншим у груповій взаємодії

7.Прийняття особистої відповідальності за свої дії

У групуне слідвключати людей, які мають наступні захворювання, а саме: параноїдальних особистостей; з соматичними захворюваннями; особистостей, що мають істеричні розлади, з формами залежності.


5. Роль ведучого в групі

Ведучий тренінгової групи, тренер - це та людина, яка організує роботу та несе відповідальність за її наслідки. З цього випливають особливості відбору та підготовки тренерів, необхідність того, щоб ця людина відповідала певним вимогам.

Освіта.Бажано, щоб вона була такою, що включає вивчення основ психології (наприклад, різні спеціалізації психологів, педагогів, медиків, соціальних педагогів, соціальних працівників, певні менеджерські спеціальності, пов'язані з менеджментом персоналу тощо). Крім того, кандидат у тренери повинен пройти тренінг для тренерів як спеціальну програму, яка має включати такі компоненти:

 • теоретична підготовка:
 • спостереження за роботою досвідчених тренерів;
 • супервізії перших тренінгів;
 • набуття особистого досвіду учасника тренінгової групи;
 • набуття особистого досвіду застосування прийомів психотерапії та психопрофілактики.
 • Досвід, який отримує тренер під час навчання, є надзвичайно важливим для подальшої самостійної роботи, адже він одночасно охоплює кілька ролей: учасника, спостерігача, тренера.

  Як учасник майбутній тренер робить те, що й інші учасники групи, емоційно реагує на події, ставить запитання, відчуває на собі все те, що відчуватимуть учасники його майбутніх груп.

  Робота тренерів у парі

  Групу ведуть або два тренери з приблизно однаковим рівнем досвіду, або основний тренер та помічник, що відповідаєзаорганізаційні питання тренінгу.

  Робота в парі доцільна коли:

 • група велика - більше 15-20 учасників;
 • треба водночас з веденням групи здійснювати аудіо- чи відеозапис;
 • в групі існують два або більше „про6лемних» учасників, кожний з яких потребує особливої уваги тренера;
 • тренер прагне до самовдосконалення шляхом обговорення процесу тренінгу з компетентною людиною;
 • існує потреба навчання іншої людини проведенню тренінгу
 • Робота в парі висуває певні умови, має свої переваги, але й деякі ризики.

  Умови:

 • особистісна психологічна сумісність ведучих;
 • однакове розуміння ними мети та завдань тренінгу;
 • попереднє погодження ними норм і правил спільної роботи;
 • попередній розподіл повноважень і обов'язків кожного ведучого.
 • Переваги:

 • можна краще простежити особистісну та групову динаміку;
 • можна розподілити обов'язки (наприклад, один проводить міні-лекцію, інший - рольову гру);
 • можна розподілити ролі (наприклад, один виконує функції інформаційного лідера, інший - створює позитивну емоційну атмосферу в групі);
 • підвищується ефективність роботи в малих групах за великої кількості учасників тренінгу;
 • існує можливість порадитись з компетентною людиною під час перерв та обговорити результати по закінченню тренінгу;
 • учасники мають наочний приклад спілкування, розуміння та взаємодії між тренерами.
 • Ризики:

 • неповна особистісна сумісність між тренерами, розбіжність поглядів щодо ведення тренінгу;
 • різний (нерівномірний) темпоритм роботи ведучих, що негативно впливає на засвоєння матеріалів учасниками групи.
 • прагнення тренерів справити враження один на одного або перебрати на себе більшу частину повноважень (^поборотися за владує в групі);
 • прагнення групи внести розлад у взаєморозуміння тренерів.
 • Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 14

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Групова психотерапія 2

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.