План

1. Організація групової психотерапії. Фази розвитку групи у груповій психотерапії

2. Основні критерії та показники психологічного віку. Різні підходи до вікової періодизації психічного розвитку. Періодизація психічного розвитку за Д.Б. Ельконіним

3. Організація психологічного консультування. Етапи психологічного консультування

4. Особливості дитячої психотерапії

5. Порушення свідомості та самосвідомості. Методи діагностики цих порушень

3. Організація психологічного консультування. Етапи психологічного консультування

Психологічним консультуванням називається область практич­ної психології, яка пов'язана з наданням з боку фахівця-психолога безпосередньої психологічної допомоги людям, які потребують її, у вигляді порад і ре­комендацій. Вони даються психологом клієнту на основі особистої бесіди і по­переднього вивчення тієї проблеми, з якою в житті зіткнувся клієнт.

Найчас­тіше психологічне консультування проводиться в наперед обумовлений час, в спеціально обладнаному для цього приміщенні, як правило, ізольова­ному від сторонніх людей, і в конфіденційній обстановці.

Консультування як основний вид психологічної практики має мету – надання допомоги клієнту в розв’язанні проблем психологічного характеру.

Психологічне консультування вирішує наступні основні завдання:

1. Уточнення (прояснення) проблеми, з якою зіткнувся клієнт.

2. Інформування клієнта про сутність його проблеми, про реальний ступінь її серйозності. (Проблемне інформування клієнта.)

3. Вивчення психологом особистості клієнта з метою з'ясування того, чи зможе клієнт самостійно справитися з виниклою у нього проблемою.

4. Чітке формулювання порад і рекомендацій клієнту з приводу того, як найкращим чином розв'язати його проблему.

5. Надання поточної допомоги клієнту у вигляді додаткових практичних порад.

6. Навчання клієнта тому, як краще всього попередити виникнення в майбутньому аналогічних проблем (задача психопрофілактики).

7. Передача психологом клієнту елементарних, життєво необхідних психологічних знань і умінь (психолого-просвітницьке інформування клієнта).

У літературі можна зустріти значну кількість моделей структури консультативного процесу. Найбільш відома процедура консультування "п'ять кроків" (Айви А., Айви М., Меновщиков В.), якої тією чи іншою мірою дотримуються усі психотерапевти і консультанти:

1.встановлення контакту й орієнтування клієнта на роботу;

2.збирання інформації про клієнта, вирішення питання: "У чому суть проблеми?";

3.усвідомлення бажаного результату, відповідь на запитання: "Чого Ви хочете домогтися?";

4.вироблення альтернативних рішень, які можна окреслити як: "Що ще ми можемо зробити з цього приводу?";

5.узагальнення психологом у формі резюме результатів взаємодії з клієнтом.

Психологічне консультування виступає також і як складова професійної діяльності практичного психолога. Будь-який фахівець в області практичної психології тим чи іншим чином надає певні поради, рекомендації, котрі можна розцінювати як консультування. Тим більш, що основні форми діяльності практичних психологів – це індивідуальні бесіди з клієнтами, тобто міжособис­тісні контакти між психологом і клієнтом, і будь-яку інформацію, що переда­ється в ході такого контакту від психолога до клієнта можна розцінювати як консультацію.


4. Особливості дитячої психотерапії

Дитяча психотерапія – професійне втручання, спрямоване на вирішення або попередження психологічних проблем у дітей.

До найбільш поширених розладів дитячого віку відносяться:

- гіперактивність з синдромом дефіциту уваги

- поведінкові (кондуктивні) розлади

- опозиційний розлад (непослух, негативізм, провокаційна поведінка)

- стан надзвичайної тривожності

- страх розлуки (розлука з матір’ю або близькими)

- депресія

- розлади навчання ( затримка психічного розвитку, аутизм та інші синдроми).

Психотерапевтична допомога потрібна дітям, навіть якщо у них немає психологічних порушень, – наприклад, в ситуаціях, коли дитина опиняється жертвою сексуальних домагань, розлучення, зневаги батьків дитиною, а також адаптації до нових умов (дитячий садок, школа, зміна місця проживання і ін.)

Дитяча психотерапія проводиться різними методами. Спочатку передбачає встановлення міжособистісного контакту, довірчих відносин і вербального спілкування з дитиною. Виділяються дві орієнтації в дитячій психотерапії:

– робота безпосередньо з дитиною

– робота з його соціальним оточенням, у першу чергу з родиною та близькими.

Чим молодша дитина, тим більше терапевтична робота сфокусована на батьків і їх взаємодії з дитиною. Рішення психологічних проблем дитини можливо в: індивідуальній формі(у тому числі з використанням ігрової терапії, поведінкової психотерапії, когнітивно-поведінкової, арт-терапії); груповий формі(дитячі тренінги).

Ігрова психотерапія. Звільняє стримувані емоції і дозволяє дитині висловити почуття, які інакше залишилися б прихованими. Малюкові, пропонуючи малювати, грати в іграшки або складати історії, допомагають розкрити внутрішній конфлікт, що викликає поведінкові чи емоційні порушення.

Поведінкова психотерапія. Ставить за мету навчити дитину адаптивним методам поведінки. Даний підхід орієнтовна-ний на процес діяльності дитини, в ході якої йому намагаються прищепити нові навички, побороти страхи, зняти депресію або полегшити соціальні взаємодії. Наприклад, боязнь говорити на людях можна подолати, якщо підготувати дитину до мовного спілкування і дати йому можливість попрактикуватися.

Когнітивно-поведінкова психотерапія. Спрямована на формування адаптивної поведінки і використовує підкріплення винагородою, як це характерно і для власне поведінкової терапії, проте враховує також когнітивні процеси, тобто особливості сприйняття і мислення даної дитини.

Когнітивно-поведінковий підхід орієнтований на процес навчання, психологічну підготовку дитини до різних непередбачених обставин і на підбір прикладів поведінки, яким вона могла б наслідувати; одночасно цей підхід передбачає спостереження за тим, як дитина осмислює те, чому її вчать.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Основи психології 23

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.