План

1. Види почуттів. Форми переживання почуттів.

2. Поняття про темперамент. Історія вчень про темперамент.

3. Поняття про тип темпераменту. Характерні особливості кожного типу темпераменту.

4. Поняття про характер. Ознаки та риси характеру.

5. Формування характеру. Типології характерів.

6. Загальне уявлення про здібності. Проблема походження здібностей. Задатки та здібності.

7. Рівні здібностей та їх розвиток.

8. Види здібностей та їх характеристика.

3. Поняття про тип темпераменту. Характерні особливості кожного типу темпераменту.

Темперамент - характеристика індивіда з боку динамічних властивостей його психіки - інтенсивності, швидкості, темпу, ритму та врівноваженості психічних проявів

Психологічна характеристика типів темпераменту.

Сангвінік. Для нього характерна висока лабільність, легко утворюються умовні рефлекси, вони точні та міцні. Сангвініки як легко збуджуються, так і здатні легко загальмуватись Для нього характерний гнучкий розум, легко переключає увагу, засвоює нове. Риси сангвінічного темпераменту проявляються залежно від спрямованості особистості, тому за відсутності серйозних інтересів такі люди поверхові та легковажні.

Холерик. Для нього характерна циклічність у діяльності та поведінці, може проявляти високу енергійність діяльності, але при зіткненні з труднощами – відмовитись від мети. Основна його характеристика – неврівноваженість процесів Позитивні рефлекси у нього виробляються легко і залишаються надовго, гальмівні – виробляються з труднощами. Для холерика характерна підвищена збудженість та емоційна реактивність.

Флегматик. Спокійний, врівноважений, наполегливий, «трудівник життя»

Його реакції оптимально пристосовані до сили подразників: якщо слабкі подразники – слабка реакція, сильні подразники – сильна реакція. Однак його основна властивість – інертність нервових процесів, яка обмежує швидкість реагування на зміни середовища. Флегматики чітко контролюють свою поведінку та емоції. Вони стримані у зовнішніх проявах, слабо експресивні.

Меланхолік. Для них характерна слабкість як процесів збудження, так і гальмування. За спрямованістю інтроверти, можуть проявляти такі риси, як сором’язливість, боязливість, замкненість, не люблять великих та галасливих компаній.. Їм потрібне спокійне звичне оточення, де вони можуть спокійно працювати, виконувати звичні для них завдання


4. Поняття про характер. Ознаки та риси характеру.

Характер – цілісний компонент особистості, який полягає в об’єктивізації її спрямованості у формі стійких рис, виражених в специфічних та відносно стійких способах поведінки.

Структура характеру:

1. Перший підхід. В структурі характеру виділяють певні риси, які проявляються в різних життєвих ситуаціях: моральні риси (визначаються схильністю людини діяти згідно зі суспільними ідеалами, нормами, правилами поведінки, визначаються потребами соціального середовища), вольові риси (визначаються вольовими якостями), емоційні риси (визначаються емоційною чутливістю, емоційною оцінкою себе, інших людей, явищ природи, мистецтва, навколишньої дійсності, особливостями спілкування), інтелектуальні риси (визначаються якостями розуму, обумовлюють чітке і усвідомлене сприймання навколишньої дійсності).

2. Другий підхід. В структурі характеру виділяють симптомокомплекси (підхід Теплова): ставлення людини до інших людей, ставлення особистості до себе, ставлення до праці, ставлення до речей.


5. Формування характеру. Типології характерів.

Формування характеру Перші ознаки виникнення і закріплення рис характеру можна спостерігати вже на початку життя людини. Вік від 2-3 до 9-10 років є сенситивним для становлення характеру. Цей період є оптимальним для розвитку рис характеру завдяки притаманній людині віковій сенситивності. Пізніше формуються працьовитість, акуратність, сумлінність, відповідальність, наполегливість та інші «ділові» якості (як і їхні антиподи). Комунікативні риси характеру стають більш виразними в початкових класах середньої школи, коли в дитини різко зростає діапазон контактів з однокласниками і вчителями, з'являються нові шкільні друзі. Розвиток і закріплення вольових рис характеру відбуваються в підлітковому віці, а його моральних й світоглядних основ - у старших класах середньої школи (період ранньої юності). В студентські роки (другий період юності) найбільш активним є розвиток «моральних і естетичних почуттів, становлення і стабілізації характеру і, що важливо, оволодіння повним комплексом функцій дорослої людини, включаючи громадянські, суспільно-політичні, По закінченні вищого навчального закладу характер фактично сформований. Найефективнішим засобом формування характеру є праця.

Для всіх типологій характерів спільними є такі ідеї.

1. Характер формується в онтогенезі відносно рано і впродовж подальшого життя проявляє себе як більш-менш стале особистісне утворення.

2. Сукупність рис, що утворюють характер, закономірно пов'язані одна з одною.

3. На основі визначення основних ряс характеру можна розподілити людей на певні групи.

Найвідоміші типології

Конституційні типології характеру пов'язують характер з особливостями зовнішності людини, будовою тіла (Кречмер, Шел-дон).

Акцентуальні типології пояснюють особливості характеру виявленням окремих рис та їх сукупностей, що становлять крайні варіанти психічної норми та межують з психопатіями (Леонгард, Лічко).

Соціальні типології визначають характер на основі ставлення людини до суспільства та моральних цінностей (ФроммШостром)

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Основи психології 20

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.