План

1. Етнокультурна основа національної самосвідомості. Мова. Народна обрядовість, звичаєва культура, традиції як засади формування національної свідомості. Культурна спадкоємність етнічних груп.

2. Динамічна характеристика етносу. Національна свідомість народу і патріотичні почуття. Почуття національної гордості. «Манкуртизація» свідомості

3. Національні особливості релігійної свідомості, вірувань, сприйняття Бога, релігійних переживань. Єдність національно-релігійних почуттів як психологічний феномен. Міжконфесійні проблеми в межах етносу.

4. Релігія та церква в етнонаціональному житті. Етнічні та релігійні фактори в психології етносу.

5. Етногенез як еволюція етнічної спільності: роду, племені, народності, нації. Чинники нації утворення. Психологічні ознаки етносу.

2. Динамічна характеристика етносу. Національна свідомість народу і патріотичні почуття. Почуття національної гордості. «Манкуртизація» свідомості

Отже, основними динамічними характеристиками етносу є етнічні установки, етнічні стереотипи, етнічні конфлікти. Установка (від англ. attitude) - це позитивна або негативна оціночна реакція на що-небудь або кого-небудь, яка виражається в думках, почуттях і цілеспрямованій поведінці.

Під стереотипами поведінки розуміють стійкі форми поведінки, що регулярно повторюються. Етнічні стереотипи - це відносно стійкі уявлення про моральні, розумові, фізичні якості, що характерні для представників певних етнічних спільностей. У етнічних стереотипах, як правило, зафіксовано оцінки зазначених якостей. Крім цього, в змісті етнічних стереотипів можуть бути присутні й рекомендації щодо ставлення до людей певної національності.

Проблемі вивчення причин і механізмів виникнення етностереотипів останнім часом приділяється велика увага. Це пов'язано, з одного боку, із зростанням національної свідомості, а з іншого - через загострення міжетнічних відносин, що призводять до етнічних конфліктів.

Як уже зазначалось, етностереотипи об'єднують людські спільноти у певну соціокультурну систему. Але в певні кризові моменти, консолідуючи "своїх", етностереотипи тою ж мірою диференціюють "чужих". За таких умов у народу розвивається етноцентризм – зосередженість на проблемах власного етносу за рахунок утиснення прав і свобод інших етносів.

Етнічний конфлікт – це форма міжгрупового конфлікту, коли групи з протилежними інтересами поляризуються за етнічною ознакою. Причиною етнічних конфліктів, як правило, є позаетнічні, соціальнополітичні або економічні суперечності, тому етнічні конфлікти часто бувають симптомами політичної чи економічної кризи.

Націона́льна свідо́мість — сукупність теоретичних, буденних, масових, елітних, власне національних і зарубіжних ідей, настанов, прагнень, культурних набутків, які сприяють прогресивному розвитку нації в усіх сферах її функціонування. Національна свідомість — універсум буття нації.

Складові національної свідомості[ред. • ред. код]

- сприйняття оточуючого світу та ставлення до нього;

- усвідомлення національно-етнічної належності;

- ставлення до історії та культури своєї національно-етнічної спільноти;

- ставлення до представників інших націй і національностей;

-усвідомлення національно-державної спільності.

манкуртизм:

1) концепція, згідно з якою людина, яка втратила подання про добро і зло та історичну пам'ять свого народу, може здійснювати проти нього тяжкі злочини;

2) бездумно агресивна, гранично жорстока антинародна руйнівна діяльність манкуртів.

- патріотичні почуття та патріотична самосвідомість;

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Етнопсихологія 11

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.