ПЛАН

1. ПОНЯТТЯ ЕРГАТИЧНИХ ФУНКЦІЙ

2. ПІДБІР, НАЙМ ТА РОЗТАШУВАННЯ КАДРІВ

3. ПРОФЕСІЙНИЙ СТРЕС

1. ПОНЯТТЯ ЕРГАТИЧНИХ ФУНКЦІЙ

Ергатична система (від грец. ergon — робота) — складна цілеспрямована система, що включає людину (групу людей), технічний пристрій (засобів діяльності), об'єкт діяльності і середовище, в якому знаходиться людина.

На першому етапі досліджень метою оптимізації ергатична система вважалося пристосування людини до технічного пристрою.

На другому — технічного пристрою до людини, його психологічних, фізіологічних, антропометричних і інших характеристик.

Для третього етапу характерний розгляд Ергатична система з позицій аналізу людських чинників як її сукупних інтегральних якостей.

При цьому не людина розглядається як рядова ланка, включена в технічну систему, а технічний пристрій — як засіб, включений в діяльність людини-оператора.

Саме людина породжує і трансформує цілі функціонування Э. з, досягає їх за допомогою технічного пристрою.

Існує декілька підстав класифікацій Ергатична система Залежно від числа діючих в них людей розрізняють моноергатичні (один оператор) і полиэргатические (декілька чоловік) системи.

Залежно від соподчиненности операторів в системі виділяють Ергатична система першого, другого і вищих порядків. Наприклад, система другого порядку має два поверхи управління, на першому з яких оператор працює з технічним пристроєм, а на другому — оператор окрім роботи з технічним пристроєм здійснює керівництво діями першого оператора.

По функціональному критерію Ергатична система розділяють на детерміновані (що діють по жорсткому алгоритму) і недетерміновані, в яких поява тих або інших подій, а отже, і здійснення діяльності оператора має імовірнісний характер.

Є і інші критерії класифікації Ергатична система, їх число і різноманітність постійно росте, що утрудняє спроби створення єдиної класифікації.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Психологія праці 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.