Зміст

Планування роботи психолога

• Психодіагностична робота

• Профілактична, корекційна та розвивальна робота з учнями

• Просвітницька та психопрофілактична робота з педагогами та батьками

• Організаційна, дослідна, методична та самоосвітня робота

Графік роботи навчального закладу

Література

Просвітницька та психопрофілактична робота з педагогами та батьками

Просвітницька робота необхідна, передусім, для того щоб люди поступово усвідомлювали цілі, завдання та можливості соціально-психологічної служби, дізнавались, які саме проблеми вони можуть розв’язати за допомогою психолога.

Наступним важливим завданням просвітницької роботи є підвищення психологічної компетентності людей з метою розширення їхніх можливостей самостійно розв’язувати проблеми й конфлікти, що виконують в особистому житті та професійній діяльності.

У рамках навчального закладу психолог здійснює:

1. Ознайомлення вчителів та батьків з основами дитячої, педагогічної та соціальної психології.

2. Проведення просвітницької роботи серед педагогів та батьків щодо причин, проявів і корекції аномалій психофізичного розвитку дітей, появи важковиховуваних підлітків і особливостей психолого-педагогічної роботи з ними.

Типовими формами просвітницької роботи шкільного психолога є:

виступи на батьківських зборах, педрадах, предметних методоб’єднаннях;

лекції;

семінари з елементами тренінгів (різного типу);

практикуми;

бесіди;

консультації для батьків та вчителів.

Психологічна профілактика – це система заходів, спрямованих на охорону психічного здоров’я, попередження неблагополуччя у розвитку людини, групи людей, створення психологічних умов, сприятливих для цього розвитку.

Психологічна профілактика починається тоді, коли ще не иає особливих труднощів у поведінці дитини чи дорослої людини. Але на основі проведення моніторингу особливостей та умов індивідуального розвитку особистості можна прогнозувати можливість появи тих чи інших ускладнень.

У цьому напрямку психолог здійснює такі заходи:

1.Консультує класних керівників щодо складання програм індивідуальної роботи з учнями, які потребують педагогічної допомоги.

2.Проводить роботу щодо попередження психологічного перезавантаження і невротичних зривів учнів, пов’язаних з умовами життя, виховання і навчання.

3.Допомагає розв’язувати конфлікти і суперечки, сприяє адаптації педагогів та учнів, які з тих чи інших причин перебувають в ізоляції у своїх колективах.

Способи здійснення цієї роботи:

лекції;

бесіди;

семінари;

консультації;

“телефон-довіри”;

психолого-педагогічні консиліуми.

Організаційна, дослідна, методична та самоосвітня робота

Щоб успішно працювати з дітьми, педагогічним колективом, батьками, психологу потрібно дбати і про власне та професійне зростання, і про підготовку до проведення різних форм робіт.

Тому, плануючи цей розділ психолог передбачає:

1.отримання фахової консультації в психологічних центрах.

2.Участь в психологічних семінарах, методичних об’єднаннях, науково-практичних конференціях.

3.Самостійне підвищення фахового рівня.

4.Надання фахової допомоги колегам.

5.Участь у роботі експериментального майданчика.

6.Керівництво науково-дослідною роботою учнів.

7.Розробку навчальних планів, програм, наочних посібників.

8.Підготовку до лекцій, семінарів, годин психолога, консиліумів, групових та індивідуальних занять, консультацій, бесід.

9.Участь у роботі шкільної атестаційної комісії.

10.Підготовку бланків, стимульного матеріалу, оформлення документів.

11.Виготовлення наочності, оформлення стендів.

Психолог може надавати рекомендації адміністрації:

1.Щодо запобігання конфліктів між учителями, вчителями та учнями, оздоровлення психологічного клімату в педагогічному колективі та навчальному закладі.

2.Щодо комплектування профільних та диференційованих класів.

3.Щодо призначення класних керівників та класоводів.

4.Щодо питань гуманізації, демократизації та індивідуалізації навчально-виховного процесу.

5.Щодо підвищення ефективності професійної діяльності.

6.Інформує адміністрацію про результати діагностики учнів, правильне та раціональне її використання з метою ефективного планування навчально-виховної роботи закладу.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 15

Безкоштовна робота

Закрити

Психологічна служба в закладах освіти 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.