План

1. Спеціальні психодіагностичні методи

2. Вимоги до психодіагностичних методик дослідження міжособистісних стосунків

3. Автоматизоване робоче місце психодіагноста

Використана література

1. Спеціальні психодіагностичні методи

Сьогоднішньому психологові-практикові без сумніву потрібні знання основ загальної і вікової психології. Але само по собі знання цих основ - це первинна база для освоєння провідних психологічних теорій і концепцій, з подальшим виходом в практичну діяльність.

Весь спектр завдань що стоять перед психологом-практиком можна звести до двох основним - психодіагностика і психокорекція у будь-якому вигляді - будь то психологічне консультування, психоаналітично-орієнтована психотерапія або НЛП. Ясно тут те, що в якій би формі не здійснювалася психологічна допомога, вона володіє загальною характеристикою - індивідуальністю своєї спрямованості. Ця індивідуальність базується на глибокому проникненні в особу що звернувся за допомогою, в його відчуття, актуальні переживання, несвідомі установки і так далі Для цього одного лише психологічного чуття і інтуїції недостатньо - потрібні спеціальні психодіагностичні методи.

Проте при всій важливості завдань, що стоять, виникають труднощі у виборі методів дослідження, підборі методик. Для вирішення цих завдань можливий ряд доріг. Одна з доріг - це розширення діапазону вживаних методик. Інша дорога пов'язана з поглибленням, якісною зміною інтерпретації традиційних методик. Особливою глибиною інтерпретації володіють проектні методи, особливо ті, стимулюючий матеріал яких слабоструктуризований. Слабоструктуризований або неструктурований стимулюючий матеріал відносно вільний від контролю свідомості, а отже не піддається масованій обробці психологічними захисними механізмами і здатний виявляти глибинні, неусвідомлювані, базисні властивості особистості, у тому числі і витиснені зі свідомості, але що є причиною невротизації і дезадаптації особи.

Серед слабоструктурованих методик увага залучає колірний тест Люшера. Він досить лаконічний і дає широкий спектр інформації про випробовуваний. Доводиться з жалем відзначити, що із-за своєї простоти у використанні тест Люшера став предметом широкої публікації. Відчутний удар методиці нанесла публікація каталога тесту в книзі “Методи психодіагностики в спорті”, яка була призначена не лише психологам, але і тренерам. Можна сказати, що після цієї публікації і ряду їй подібних тест “вийшов в наклад”. Проте існують можливості використовувати нові підходи до інтерпретації тесту, дещо змінивши процедуру дослідження і принципи інтерпретації.

Серед проектних методів психодіагностики окреме місце займає тест восьми потягів Сонді. На думку В.В. Джосса, кишинівського психолога і одного з перших перекладачів робіт Л. Сонді, що відноситься до проектних тестів другого покоління разом з тестами Люшера і Розенцвейга. Його особливість і відмінність від інших методів полягає в тому, що Сонді створив не лише метод що дозволяє проникнути через фільтр психологічних механізмів особи, але і теорію долеаналіза, порівнянну з концепцією психоаналізу, створену великим вінцем, - Зігмундом Фрейдом. У відмінності від теорій Адлера і Юнга, теорію Сонді відрізняє стрункість і багата експериментальна база, що дозволяє відійти від голого емпіризму “великих відступників”.

Проте можна відзначити досить цікаву закономірність - про методику портретних виборів знає багато хто, але працюють з нею одиниці. Перспектива роботи з нею досить принадна, за допомогою методики можна минути фільтр захисних механізмів і отримати інформацію про актуальні проблеми особи. Але і тут є перешкода - інтерпретація написана на ортодоксальному психоаналітичному тезаурусі з долеаналітичним ухилом і розгребти нагромадження термінів і понять не кожному психологові що вийшов із спецфака під силу.

У зв'язку із специфікою підліткового контингенту, класичні психометричні методики, такі як 16 PF і його модифікація - 12 PF не дають бажаного результату - а саме стрункої картини особливостей характеру і актуальних потреб підлітка. А відносно проектних методик, існує скрута з боку психологів, про що було сказане вищим.

Для полегшення роботи з методом портретних виборів Л. Сонді, нами була розроблена комп'ютерна психодіагностична версія методики. Вона відрізняється від аналогічних можливістю здобуття інтерпретації по формулі і класу потягів, а також спробою перекладу ортодоксальної психоаналітичної мови на мову термінів і понять, знайомих більшості психологів.

Деякі кореляційні зв'язки, знайдені за допомогою комп'ютерної психодіагностичної версії

“КОНСУЛ” 1.3

(Метод портретних виборів Л. Сонді)

Кореляційні зв'язки чинників переднього плану тесту Сонді тестом ММІЛ отримані на репрезентативній вибірці 402 випробовуваних чоловіків у віці 19-59 років.

Вектор S

Шкали тесту ММІЛ

Достовірність

h+ s-

3-я (емоційна лабільність)

- P<0,05

h+ s-

5-я (женственность/мужественность)

+ P<0,05

h+ s-

8-я (индивидуалистичность, аутизм)

- P<0,004

h0 s+-

5-я (женственность/мужественность)

-P<0,05

h0 s+-

7-я (тривожність)

+ P<0,05

h0 s+-

8-я (индивидуалистичность, аутизм)

+ P<0,002

h+ s+

L (шкала брехні)

+ P<0,06

З приведених даних кореляційних зв'язків можна зробити деякі виводи.

Вектор S - це секс-вектор, який складається з двох чинників, - h (Ерос) і s (Танатос). Поєднуючись один з одним в різних варіаціях, вони дають “векторні картини”.

Зокрема векторна картина h+ s- інтерпретується Сонді, як “жіноча пасивність в життєвих проявах”. Вона позитивно корелює з 5-ою шкалою ММІЛ (мужність-жіночність) і негативно з 3-нею (істерія) і 8-й (шизофренія) шкалами. Цікаво, що векторна картина h+ s+_, високо позитивно корелює з 8-ою шкалою. Дана векторна картина інтерпретується Сонді як “садомазохізм, що зовні виявляється як вихованість і химерність”, що виходячи з корелятивних зв'язків з 8-ою шкалою вказує на пропорцію аутизму, що міститься в садомазохізмі.

Векторну картину h+ s+, Сонді розглядає як “нормативну” і “картину банальної сексуальності”, примітно, що вона позитивно корелює з шкалою L (брехня) в ММІЛ і негативно з інтелектуальними методиками. Відомо, що випробовувані, показуючі високі значення за шкалою L в методиці ММІЛ, не відрізняються високим інтелектом.

Таким чином з приведених даних можна зробити вивід, що методика Л. Сонді може бути використана в діагностиці структури несвідомих спонук індивідуума.

Прекрасним доповненням до методики Л. Сонді є такі проектні методики, як ТАТ, Роршах, але вживання їх на сьогоднішній день утруднено через відсутність якісного стимульного матеріалу і низької підготовки більшості психологів в області проектної техніки.

Хотілося б зупинитися на маловідомому методі психотерапії, народженому в рамках поглядів школи Сонді, як судьбоаналіз.

Основним для його теоретичної бази є положення про можливість “соціалізації” латентних несвідомих тенденцій. Особливо яскраво Сонді це описав в роботі “ Мойсей. Відповідь каїнові”.

Примітно, що для досягнення ефекту психотерапії необхідно поміняти місцями “сцену” і “куліси” спонук, тобто вивести необхідні якості з-під “гніту” тих, що маніфестують. Одній з основної техніки в долеаналіза, є фрустрируюча техніка. Психотерапевт, а рамках долеаналіза - долетерапевт, судьбоаналітик працює безпосередньо з тестом і роз'яснює пацієнтові його життєву дорогу і його можливі потенції. Це декілька нагадує відомий метод Вільгельма Штеккеля, якого він називав “фокус-аналіз”.

Такий метод в нашій практиці інколи приносить досить швидкий і стійкий психотерапевтичний ефект. Але в деяких випадках “куліси” буття конкретного пацієнта ніяк не краще за “сцену” і міняти місцями просто нічого. В цьому випадку ми вважаємо, що необхідні якості у пацієнта все ж присутні, але вони стійко витиснені і не можуть бути виявлені методикою.

В цілому хотілося б відзначити, що даний метод не поступається по ефективності загальновизнаним школам психотерапії і вигідно відрізняється від них можливістю контролю стану пацієнта на кожній сесії.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Психодіагностика 7

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.