План

1. Трансактний напрямок Берна і Д’юзі

2. Поняття «дезінтеграція» та «інтеграція» в контексті групової психокорекції

3. Прийоми значення у підлітків завищеної сенситивності. Проектування комунікативного тренінгу для підлітків

Література

3. Прийоми значення у підлітків завищеної сенситивності. Проектування комунікативного тренінгу для підлітків

Комунікативні уміння, тобто дії, орієнтовані на соціальну взаємодію, — найважливіша складова частина людського спілкування. Спілкування — значима для підлітків і старших школярів сфера життєдіяльності, але саме в ній вони часто випробовують утруднення в процесі контактів з однолітками і дорослими. Педагоги можуть допомогти дітям вирішити ці проблеми.

У психології термін «тренінг» означає сукупність методів розвитку здібностей до навчання або опанування будь-якого складного виду діяльності, наприклад спілкуванням.

Підлітки і старші школярі зацікавлені в інформації про свою особистість. Мету комунікативного тренінгу можна для них сформулювати так: навчитися розуміти інших людей, оцінювати, розуміти і переборювати себе. Педагогові слід стимулювати школярів на усвідомлення своїх способів спілкування, своїй позиції серед інших.

Для організації комунікативного тренінгу необхідні наступні умови, без дотримання яких він не дасть результату:

• високий рівень доброзичливості, довіра один до одного;

• відвертість по відношенню до керівника;

• оцінювання при виконанні завдань не особистості учасників, а їх діяльності.

Для ведучого обов'язковими вважаються наступні вимоги: включеність в ситуацію і недирективний стиль поведінки. Для реалізації цих умов можна ввести правила типу: «У нас немає глядачів — всі учасники», «Кожен має право на помилку», «Не бійся виглядати смішним», «Прагни бачити всю ситуацію в цілому». Комунікативному тренінгу в роботі з школярами розумно додати ігровий характер.

Мета ігор полягає в тому, аби створити умови для повноцінного спілкування дітей і підлітків, змоделювати такі ситуації, в яких у дітей:

• знімається страх перед самостійним висловлюванням;

• розвивається готовність прийняти і надати допомогу в потрібній ситуації;

• прищеплює навик аналізувати свої вчинки і події, що відбуваються, усвідомлювати своє відношення до світу;

• формується уміння цінувати свою і чужу роботу.

Заняття будуються таким чином, що кожен учасник «проживає» різні ситуації, визначаючи свої здібності до лідерства, підтримки, творчості, визнанню заслуг іншого, переконанню, примушенню, умінню відстоювати свою позицію і так далі

Соціально-педагогічні ігри допомагають людині:

• краще взнати себе самого, зрозуміти свою відмінність від інших;

• знайти і укріпити нові засоби і шляхи для взаємної підтримки людей в груповій взаємодії;

• розвивати такі здібності, які одночасно учать і лідируючій ролі, і ролі рядового учасника в ситуації групового рішення;

• розвивати здібність до відкритої взаємодії зі світом, зберігаючи при цьому свою індивідуальність.

КОМУНІКАТИВНИЙ ТРЕНІНГ

Мета: Набуття соціальних навиків і підвищення комунікативної компетентності у підлітків і молоді.

Завдання:

1. Формування конструктивного стилю поведінки.

2. Формування патернів протистояння негативним ситуаціям.

3. Корекція комунікативних навиків спілкування.

4. Корекція відношення до самого собі.

5. Корекція відношення до інших людей.

Модулі:

1. Теорії агресії і техніки заміщення агресії.

2. Основні положення техніки заміщення агресії.

3. Основні соціальні навики.

4. Технологія організації тренінгу соціальних навиків.

5. Технологія проведення тренінгу соціальних навиків.

6. Тренінг соціальних навиків.

7. Соціально-психологічний тренінг.

8. Ситуаційно-психологічний тренінг.

Короткий зміст.

Програма «Тренінгу» направлена на зниження рівня антисоціальної агресії учнів і формування соціальних навиків поведінки, а також на підготовку викладачів, що володіють технологіями підвищення рівня соціальної адаптації серед учнів.

Основна концепція програми базується на понятті техніки заміщення агресії (ТЗА), як основного методу попередження розвитку агресивної поведінки в молодіжному середовищі і безконфліктного способу адаптації в соціумі. Програма включає 3 рівні, відповідні трьом основним рівням соціальної адаптації:

1.Мінімальний рівень соціальної адаптації. Взаємодія з соціумом можливо, але вимагає від людини зусиль, подолання

2.Базовий рівень соціальної адаптації. Взаємодія з соціумом відбувається на рівні «так прийнято»

3.Лідерський рівень. При взаємодії з соціумом людина здатна досягти потрібного їй результату

Одним з важливих напрямів програми є робота з антисоціальними проявами агресії. Необхідно врахувати, що дезадаптація неповнолітніх, зловживаючих ПАВ, а також що попали в умови бездоглядності, розвивається впродовж достатньо швидкого періоду часу і пов'язана із зміною рівня потреб.

Навики соціальної адаптації стають засобом заміщення агресії і, установка, що розвивається у учасників програми, на асертивну поведінку, дозволяє запобігти таких форм гетероагресії, як насильство, вандалізм, і аутоагресії, до яких можна віднести куріння, вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів і навіть «суїциду».

В рамках програми передбачається проведення інтерактивного навчання для підвищення кваліфікації викладачів в області розвитку соціальної адаптації що вчаться, їх «соціального здоров'я».

Основні вправи ситуаційно-психологічного тренінгу наступні:

(Систематизація навиків вироблена на основі рівнів соціальної адаптації)

1.Мінімальний рівень соціальної адаптації

Взаємодія з соціумом можливо, але вимагає від людини зусиль, подолання

a.Подолання страху

b.Подолання соромливості

c.Прохання про допомогу

d.Реакція на кепкування

e.Реакція на звинувачення

2.Базовий рівень соціальної адаптації

Взаємодія з соціумом відбувається на рівні «так прийнято»

f.Уміння уникнути неприємностей, бійки

g.Уміння розпізнавати свої відчуття

h.Вираження своїх відчуттів

i.Самоконтроль

j.Реакція на переконання

k.Реакція на невдачу

l.Захист своїх прав

3. Лідерський рівень

При взаємодії з соціумом чоловік здатний досягти потрібного йому результату

m.Переконання інших

n.Уміння дати вказівки

o.Підготовка до важкої розмови

p.Подолання натиску оточення

q.Подолання чужої озлобленості (гніву), відторгнення

r.Ухвалення рішення

Наслідки опанування соціальних навиків.

Позитивні:

- у конфліктних ситуаціях дозволяє нам досягти компромісу без збитку для власної гідності;

- дозволяє говорити «НІ», не випробовуючи розкаянь совісті, страху або злості; допомагає чинити опір натиску з боку інших;

- забезпечує відвертість спілкування, викорінює відчуття нещирості;

- дає задоволення від вираження власних відчуттів;

- дозволяє самому розпоряджатися власним життям.

- допомагає досягати поставлені цілі і реалізовувати наші прагнення і потреби.

Негативні:

- нас можуть не любити, за те, що ми виражаємо свої відчуття;

- можуть з'явитися зміни в наших стосунках з іншими людьми, не обов'язково саме такий, яких ми чекали;

- ми можемо отримати ярлик людини, що йде по життю напролом;


Література

1.Вельвовский И.З. Руководство по психотерапии: Ташкент, 1979.

2.Вид В.Д., Воловик В.М., Гончарская Т.В., Днепровская С.В. Методы групповой психотерапии. Л., 1982.

3.Захаров В.П., Хрящев Н.Ю. Социально-психологический тренінг: Учебн. Пособие: Л., 1979.

4.Исурина Г.Л. Групповые методы психотерапии и психокорекции: Л., 1983.

5.Осипова А. А. Общая психокоррекция М.: ВЛАДОС, 2001.

6.Петровский A.B. К разработке социально-психологического похода и групповой психотерапии: Л., 1975.

7.Цимбалюк І.М. Психологічне консультування й корекція, - К.: Професіонал, 2005 p., 696 с.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Основи психокорекції 7

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.