План

1. Психологічне консультування педагогів

2. Психограма

Список літератури

1. Психологічне консультування педагогів

Важливим напрямом діяльності практичного психолога освіти є психологічне консультування. Змістом психологічного консультування є робота з конкретним запитом, що йде як від окремого клієнта, так і від групи або організації в цілому. Психологічне консультування можна визначити як безпосередню роботу з людьми, направлену на подолання труднощів в міжособових відносинах, де основним засобом дії є певним чином побудована бесіда. Психологічний сенс консультування полягає в тому, щоб допомогти людині зрозуміти причини проблем в соціальній взаємодії: у особистих, сімейних і професійних контактах.

Консультування — це складний динамічний процес, що розгортається в часі, у багатьох випадках залучає до цієї взаємодії інших людей, доступний спостереженню і зовнішньому втручанню. В зв'язку з цим можна говорити про відвертість ситуації психологічного консультування, її структуру, контекст і динаміку.

Завдання консультанта — допомогти людині знайти таку лінію поведінки, яка не руйнувала б його особу, але збільшувала б його життєву продуктивність.

Поза сумнівом, що діяльність педагога-психолога по збереженню психічного здоров'я педагога є важливою і необхідною в освітній установі. Адже від того, в якому психоемоційному стані знаходиться педагог, багато в чому залежить успіх і результат його діяльності. Проте діяльності одного психолога недостатньо.

Як профілактика особової і професійної дезадаптації і подолання синдрому емоційного вигорання педагогів можна використовувати і інші напрями соціально-психологічній допомозі:

— розробка і впровадження в учбові програми педагогічних вузів і інститутів підвищення кваліфікації працівників утворення курсів по формуванню психологічної культури, направлених на закріплення у педагогів знань про психічне здоров'я, його складові, про механізми і різні способи саморегуляції негативних психічних станів, що виникають в педагогічній діяльності;

— розробка і впровадження психотерапевтичної, тренінгової програми по подоланню проявів особової дезадаптації серед вчителів, збереженню психічного здоров'я, підвищенню емоційної стійкості;

— розробка рекомендації по послідовному і цілеспрямованому використанню методів роботи в повсякденній практиці педагога для оптимального використання свого робочого часу.

Основні етапи і кроки процесу консультування для зміни непродуктивного стилю взаємодії 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Основи психодіагностики 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.