План

Психолого-педагогічний консиліум

Консультативна робота шкільної психологічної служби

Участь шкільного психолога в педрадах, класних і шкільних батьківських зборах

Попередження і подолання сімейних конфліктів

Література   

Психолого-педагогічний консиліум

Одним із перспективних методів психопрофілактичної роботи є психолого-педагогічний консиліум. Ю. К. Бабанський відзначає, що "для кращого вивчення школярів не треба захоплюватись детальними письмовими характеристиками, а необхідно зосередити увагу на колективному обговоренні думок вчителів класу про школяра, і, головне, на колективній розробці заходів індивідуального підходу до учнів класу в цілому. Такі колективні обговорення умовно можна назвати психолого-педагогічним й консиліумами, щоб підкреслити їх направленість на аналіз причин відставання в навчанні чи недоліків поведінки. Поглиблене вивчення школярів дозволить глибше розв'язати і таку проблему, як розвиток їх здібностей, нахилів, яка стала особливо актуальною і складною в наш час.

Завдання психолога на педагогічному консиліумі - допомогти вчителям з різних сторін підійти до оцінки інтелектуального розвитку учня, основних його особистісних якостей, показати складність і неодно­значність проявів його поведінки, відносин, висвітлити проблеми самооцінки, мотивації, особливостей пізнавальних і інших інтересів, емоційного настрою, а головне — забезпечити підхід до дитини з оп­тимістичною гіпотезою відносно перспектив її розвитку і намітити реальну програму роботи з нею.

Тому проведення консиліуму, результати роботи якого були б дійсно корисними, потре­бує детальної підготовки, в ході якої шкільний психолог планує розв'язати такі проблеми:

1. Показати педколективу учня з різних сторін, обов'язково підкреслити в ньому позитивне, сильні сторони. Представити доказові гіпотези, засновані на даних психодіагностики, спостережень, бесід про причини походження та існування особистих проблем школяра.

2. Добитися розуміння кожним учителем того, що психолог говорить про учня, тобто, пробитися крізь стіну установки вчителя щодо ставлення до даної дитини. Це дуже важке завдання, і розв'язувати його треба обережно, поступово, інколи ще задовго до консиліуму. Треба створити у вчителя хоча невеличкий, але власний досвід бачення учня, якщо і не іншим, то хоча б трішечки зміненим поглядом.

ПРОГРАМА ДІАГНОСТИКИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

I. Діагностика характерологічних особливостей (виявлення акцентуацій характеру, діагностика темпе­раменту).

II. Діагностика емоційно-вольової сфери (розгальмованість, збудливість, врівноваженість, домінуючий настрій, здатність до вольового зусилля).

III. Діагностика інтересів (визначення домінуючих мотивів у навчальній діяльності, ставлення до навчан­ня, інтереси).

IV. Діагностика пізнавальних процесів:

а) увага (обсяг, концентрація, переключення, розподіл, стійкість);

б) пам'ять (обсяг, швидкість, точність, тривалість, тип пам'ті);

в) сприймання (цілісність, вибірковість, осмисленість, тип сприймання);

г) мислення (тип мислення, темп розв'язування мислительноТ задачі, інтелектуальна активність, за­гальна обізнаність).

V. Діагностика колективу (визначення статусу кожного учня, статусу класного керівника).

VI. Діагностика відносин в сім'ї.

Дані цих діагностичних досліджень ми виносимо на психолого-педагогічний консиліум.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПСИХИЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСИЛІУМУ ВЧИТЕЛЯМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У 5 КЛАСІ

I. Стосовно класного колективу:

1. Класному керівнику необхідно працювати над згуртуванням класу, зокрема, над поліпшенням сто­сунків між хлопчиками і дівчатками. Для цього залучати їх до справ, які потребують спільної участі.

2. В учнів розвивати почуття колективізму в зв'язку з обмеженою з їх боку кількістю виборів одноклас­ників (їх вибирають всі учні, а вони двох — трьох). Щоб допомогти цього, потрібно ставити їх в такі умови, де без підтримки цілого колективу обійтися важко. Це і свята, і естафети, І конкурси.

3. Звернути увагу на таких учнів..., яких не сприймає більшість класу, тобто вони залишилися поза ви­бором. Це — діти, які не впевнені в своїх силах і не можуть реалізувати себе в класному колективі. Для цього потрібно створити такі ситуації та умови, в яких би вони дійсно відчули свою значимість бути в цьо­му класі, а клас, в свою чергу відчув потребу в цих учнях. Це піднесе їх у своїх власних очах і в очах ко­лективу. Крім цього, вчителям необхідно звертати увагу на найменші заслуги цих учнів, адже вони потре­бують похвали, як ніхто інший,

II. Стосовно характерологічних особливостей.

1. Звернути увагу на такого учня... У нього спостерігається тенденція до збудливості. Істотні риси ха­рактеру цього учня виробляються в зв'язку з невмінням керувати собою, своїми вчинками і почуттями. Те, що показує розум, не береться до уваги. Всім керують емоції. Тому і підхід до цього учня повинен бути особливий. Необхідно уникати гострих кутів, щоб не ускладнювати відносин і гальмувати збудливість цьо­го учня. Потрібно розмовляти з ним спокійним тоном, не підвищувати голос І ні в якому разі не вирішувати проблему, коли учень збуджений.

2. Підвищений егоцентризм (тобто "я" — в центрі) у таких учнів..., тому не варто хвалити їх без потре­би. Позитивну оцінку зі сторони дорослих вони повинні отримати лише тоді, якщо дійсно її заслуговують. Необхідно формувати в учні об'єктивну самооцінку, поскільки в даному випадку вона завишена. Не варто йти у них на "поводу" і задовільняти кожну їх забаганку.

3. Варто звернути увагу на таких учнів... У них висока емотивність (чутливість, вразливість), їх легко скривдити, довести до плачу. Вони дуже довго переживають образу. Тому в поводженні з ними не скупіться на ласку, на усмішку і ні в якому разі не вдавайтесь до прямо протилежних заходів.

4. Висока тривожність у... Такі діти дуже часто відчувають страх і перед вчителями, які цього, на жаль, дуже часто не помічають, підсилюючи страх дитини своєю строгістю. Тому — більше ніжності, ласки в про­водженні з такими учнями.

5. Зверніть увагу на учня... В нього спостерігається тенденція до застрявання на своїх емоціях. Тому йому потрібно допомагати справлятися зі своїм депресивним станом — переключаючи увагу на щось приємне, не загострювати її на переживаннях. Такі особистості дуже довго пам'ятають свого кривдника, але й не менше — людину, яка прийшла їм на допомогу. Врахуйте цей аспект у своїй роботі,

6. В класі багато гіперактивних дітей. Це діти, які мають багато енергії, у них висока активність, часто піднесений емоційний фон, швидке переключення; вони можуть бути поверховими і часом, жартуючи, про­ходять повз події, до яких варто було б поставитись серйозно. ЦІ діти мають високий потенціал, резерв до роботи, тому їм не завадить додаткова Індивідуальна робота, більше навантаження. До речі, ці учні самі вказують на те, що вони гірше вчаться через свою лінь, незібраність. їм потрібні контроль, дисципліна.

ПЛАН ПІДГОТОВКИ ПЕДКОНСИЛІУМУ

1. Ознайомлення класного керівника з характеристиками учнів. Бесіда з класоводом.

2. Спостереження за пізнавальною активністю учнів та вивчення їх індивідуально-топологічних особливостей. Класний керівник (відвідування уроків, перевірка техніки читання, темпу письма, вчителі предметники).

3. Знайомство класного керівника з сім'ями. Вивчення матеріально-побутових умов. Бесіда з батьками про генеалогічні корені родин.

4. Дослідження типологічних і характерологічних особливостей особистості, нахилів та міжособистих стосунків, психічних процесів, уваги і компонентів навчальної діяльності. Діагностика розвитку емоційно-вольової сфери особистості.

Психолог.

5. Класноузагальнюючий контроль. Перевірка введення щоденників, зошитів, аналіз перехідних показників успішності учнів.

Дирекція.

6. Спостереження за громадською активністю учнів. Участь у гуртках.

Організатор учнівської молоді.

7. Вивчення читацьких інтересів учнів.

Кл. керівник, вч. предм. літер., бібліотекар.

8. Стан здоров'я учнів класу.

Медсестра.

9. Написання характеристики класу та окремих учнів.

Кл. керівники.

10. Попереднє вироблення рекомендацій.

Заст. Директора, психолог, кл. керівник.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПЕДКОНСИЛІУМУ

1. Виступ директора.

2. Ознайомлення з характеристиками класу, окремих учнів.

(Кл. керівники).

З. Виступи вчителів-предметників, класовода. бібліотекаря, організатора учнівської молоді, медсестри, психолога.

4. Підбиття підсумків консиліуму. Виступ заступника директора, який керував роботою.

5. Рекомендації педконсиліуму.

6.Спостереження за виконанням рекомендацій консиліуму вчителями-предметниками, кл. Керівниками.

Дирекція, психологи.

7. Періодичне заслуховування звітів класних керівників про індивідуальну і виховну роботу з учнями на нарадах при директору, педрадах.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 34

Безкоштовна робота

Закрити

Організація діяльності психологічної служби 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.