План

1. Кого можна вважати кваліфікованим психологом-консультантом. Що для цього необхідно знати і уміти робити

2. Загальні вимоги, що пред'являються до психологічного консультування і до психолога-консультанта

3. Спеціальні вимоги, що пред'являються до різних видів психологічного консультування

Перелік використаної літератури     

1. Кого можна вважати кваліфікованим психологом-консультантом. Що для цього необхідно знати і уміти робити

Психологом-консультантом, якщо так називати людину, яка досить професійно, відповідально і на високому рівні займається психологічним консультуванням, може стати тільки та людина, яка має загальну і спеціальну вищу психологічну освіту і, крім того, достатній досвід практичної роботи в ролі психолога-консультанта, високо оцінений фахівцями і підтверджений відповідним сертифікатом. Пояснимо сказане детальніше.

Загальним вищим психологічним називається така освіта, яку фахівець отримує після успішного закінчення психологічного факультету або відділення вищого учбового закладу - університету або інституту. Спеціальним психологічним називається така освіта, яка припускає спеціалізацію в одній з галузей психологічної науки і практики. Така подвійна освіта потрібна психологові-консультантові для того, щоб на сучасній науковій основі і з глибоким практичним розумінням справи займатися консультуванням, будучи в змозі відповідати, зокрема, на наступні питання:

Яка психологія сучасного клієнта?

Що відбувається нині з тим клієнтом, який реально звернувся за допомогою в психологічну консультацію?

Чому цьому клієнтові потрібні саме такі, а не які-небудь інші рекомендації?

Яку дію ці рекомендації повинні будуть зробити на клієнта?

Як пояснити клієнтові на науковій основі значущість цих конкретних рекомендацій?

Відповіді на усі ці питання, що даються психологом-консультантом, мають бути зрозумілими клієнтові і досить переконливими для професіоналів-психологів.

Спеціальним практичним називається така психологічна освіта, яка пов'язана з практичною діяльністю психолога-консультанта, з освоєнням ним методів психологічної роботи з людьми, що звертаються за допомогою в психологічну консультацію. В першу чергу йдеться про такі науково обгрунтовані методи роботи, які викладаються на спеціальних факультетах, де готують практичних психологів з вищою освітою. Досить великий досвід практичної роботи психологові-консультантові потрібний тому, що йому доводиться мати справу не з наукою або викладанням психології, а з цілком реальними і часто досить складними життєвими проблемами людей. Отримані у внз знання не перетворюються на уміння без досвіду практичної роботи.

Усі без виключення тонкощі практичної роботи психолога-консультанта, усі можливі ситуації, з якими він може зіткнутися в житті, неможливо передбачити заздалегідь і включити відповідні дисципліни в учбову програму підготовки внз. Отже, досвід практичної роботи психологові-консультантові у будь-якому випадку просто потрібний.

Усе сказане украй важливе для нормальної професійної роботи психолога-консультанта. Окрім знань і умінь, психолог-консультант повинні мати ряд спеціальних особових якостей. Приміром, він повинен любити людей, бути здатним без слів розуміти і відчувати їх стан, бути добрим, терплячим, товариським і відповідальним. До цього переліку можна було цілком додати слова, свого часу сказані про психолога-консультанта відомим фахівцем в цій області Р. Меем. Консультант-психолог, писав він, повинні уміти притягати до себе людей, почувати себе вільним в будь-якому суспільстві, бути здатним до емпатії. Головне у справжнього психолога-консультанта - це "доброзичливість і прагнення зрозуміти клієнта, допомогти йому побачити себе з кращого боку і усвідомити свою цінність як особистості".

2. Загальні вимоги, що пред'являються до психологічного консультування і до психолога-консультанта

Система загальних, професійних і морально-етичних вимог, що пред'являються до психологічного консультування і до практичної роботи психолога-консультанта, краще всього відбита в існуючих кодексах професійної етики практичних психологів. Багато положень цих кодексів безпосередньо застосовано до роботи психолога-консультанта. Нагадаємо про ці положення, включивши в їх формулювання замість слова "психолог" словосполучення "психолог-консультант".

1. Професійна діяльність психолога-консультанта характеризується його особливою відповідальністю перед клієнтом за ті рекомендації, які він пропонує клієнтові.

2. Практична діяльність психолога-консультанта повинна спиратися на відповідні морально-етичні і юридичні основи.

3. Діяльність психолога-консультанта спрямована на досягнення виключно гуманних цілей, що припускають зняття яких би то не було обмежень на шляху інтелектуального і персонального (особового) розвитку клієнта.

4. Свою роботу психолог-консультант будує на основі безумовної пошани гідності і недоторканості особи клієнта. Психолог-консультант шанує засадничі людські права, визначувані загальною Декларацією прав людини.

5. У роботі з клієнтами психолог-консультант керується принципами чесності і відкритості (щирості). В той же час він має бути обачний в радах і рекомендаціях клієнтові.

6. Психолог-консультант зобов'язаний повідомляти колег, членів своїх професійних об'єднань про порушення прав клієнта, що помічаються їм, про випадки негуманного відношення до клієнтів.

7. Психолог-консультант має право робити лише такі послуги клієнтам, для яких він має необхідну освіту, кваліфікацію, знання і уміння.

8. У своїй роботі психолог-консультант повинні застосовувати тільки апробовані методики, що відповідають сучасним загальнонауковим стандартам.

9. Обов'язковою складовою частиною роботи психолога-консультанта є постійна підтримка на високому рівні своїх професійних знань і умінь.

10. У разі вимушеного застосування психологічних методик і рекомендацій, що не пройшли достатньої апробації, не повністю відповідають науковим вимогам, психолог-консультант повинні про це попереджати своїх клієнтів і бути дуже обережним у своїх виводах.

11. Психолог-консультант не має права розголошувати або передавати третім особам дані про своїх клієнтів або про результати консультування.

12. Психолог-консультант зобов'язаний перешкоджати використанню методів психологічного консультування і психологічної дії на людей некомпетентними особами, професійно не підготовленими людьми, а також попереджати про це тих, хто користується послугами таких "фахівців".

13. Психолог-консультант не має права передавати некомпетентним особам методи психологічної роботи з клієнтами.

14. Психологові-консультантові слід дотримуватися обережності, щоб не викликати необгрунтованих надій і очікувань з боку клієнта, не давати йому обіцянок, рад і рекомендацій, які не можна буде виконати.

15. Психолог-консультант несе особисту відповідальність за зберігання в таємниці інформації, що стосується клієнтів.

Дотримання усіх цих правил або етичних норм є обов'язковим в практичній роботі психолога-консультанта.

Є, крім того, ряд істотних відмінностей хорошого, професійно підготовленого психолога-консультанта від поганого, професійно не цілком підготовленого. Ці відмінності торкаються того, як психолог-консультант поводиться по відношенню до клієнта в різних ситуаціях психологічного консультування, як він виходить із скрутних випадків, які нерідко виникають в процесі проведення психологічного консультування. Представлена нижче таблиця 1 включає перерахування в порівнянні десяти особливостей поведінки хорошого і поганого психолога-консультанта.

Таблиця 1

Порівняльні особливості поведінки під час консультації хорошого і поганого психолога-консультанта

На додаток до сказаного зупинимося на якостях, які психолог-консультант повинні мати і які він повинен проявляти в спілкуванні з клієнтами.

1. Здатність до емпатії, співпереживанню, співчуттю. Під цією здатністю розуміється уміння глибоко психологічно проникати у внутрішній світ іншої людини - клієнта, розуміти його, бачити що відбувається з його власних позицій, сприймати світ його очима, приймати як допустиму і правильну його точку зору.

2. Відкритість. Намагаючись зрозуміти клієнта, проникнути в його внутрішній світ, психолог-консультант відверто повідомляє його про свої власні почуття, викликаючи з його боку емпатичну реакцію і тим самим роблячи його відкритим для себе.

3. Вираження особистої турботи про клієнта за допомогою співпереживання, співчуття йому, а також жестів, міміки, пантоміміки.

4. Доброзичливість. Добре, емоційно позитивне відношення до клієнта, особиста зацікавленість і участь в рішенні його проблем.

5. Безоценочное відношення до клієнта, у тому числі до дотримання з його боку тих моральних, етичних норм, яких він у своїй поведінці дотримується, навіть якщо це поведінка самому консультантові не подобається.

6. Відмова від моралей, нав'язування клієнтові своїх рад.

7. Довіра до клієнта, віра в його здатність і можливість самостійно впоратися зі своєю проблемою.

8. Готовність і прагнення консультанта не стільки позбавити клієнта від своїх переживань, скільки направити його переживання в конструктивне русло.

9. Уміння тримати оптимальну психологічну дистанцію між собою і клієнтом.

10. Уміння вселяти в клієнта упевненість і рішучість переробити себе.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 25

Безкоштовна робота

Закрити

Вимоги до психолога-консультанта і його роботи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.