Емоційні розлади у дітей з вадами розумового розвитку

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 80

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ЕМОЦІЇ ЯК РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ПСИХІКИ.. 5

1.1.Природа і функції емоційних явищ.. 6

1.2. Феноменологія емоційних явищ.. 12

РОЗДІЛ ІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ.. 19

2.1. Загальна характеристика підліткового віку. 19

2.2. Стосунки з однолітками та дорослими. 26

2.3. Розвиток пізнавальних процесів. 31

2.4. Формування особистості підлітка. 35

РОЗДІЛ ІІІ. ЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ У ПІДЛІТКІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ... 40

3.1. Патологія емоцій. 40

3.2. Психологічні аспекти проблеми агресивно-конфліктної поведінки  підлітків з вадами розумового розвитку. 45

РОЗДІЛ IV. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСИВНОСТІ У ПІДЛІТКІВ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ.. 52

РОЗДІЛ. V КОРЕКЦІЙНА РОБОТА ЗА ПРОГРАМОЮ “ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ АДЕКВАТНОГО ТИПУ ПОВЕДІНКИ, ЗНИЖЕННЯ АГРЕСИВНОСТІ, А ТАКОЖ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ”. 63

5.1. Стенограма третього заняття. 64

5.2. Контрольне експериментальне дослідження ефективності колекційної роботи. 70

ВИСНОВОК.. 77

ЛІТЕРАТУРА.. 78

ВСТУП

Однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності стало поширення агресії та насильствав суспільстві, особливо серед підлітків. Прикро те, що конфлікти виникають найчастіше через дріб’язки, через невміння спілкуватися, небажаннязважати на потреби інших людей, надмірну агресивність.

Діти з вадами розумового розвитку, незважаючи на соціальну ізоляцію в станах школи-інтернату, постійний виховний вплив, проявляють досить високий рівень агресивності та конфліктності.

Метою роботи, проаналізувати рівень агресії в групі підлітків з вадами розумовогорозвитку на базі школи-інтернату №2 с.Чудель, Сарненнськогорайону.

Ця група підлітків віком від 12 до 14 років більшу частинусвого життя проводять в школі. Тут вони не лише отримують основи знань, а й спілкуються, взаємодіють один з одним і проживають як одна велика родина. І одним із чинників, що впливають на відносини між учнями є психологічнаатмосфера в школі. Вона залежить від взаєморозуміння, співпраці, від гнучкості поведінки школярів та відсутності в них відкритих агресивних тенденцій.

Тож об’єктом даного дослідження є агресія підлітків. В свою чергу предметом дослідження є особливостіагресії в групі підлітків з вадами розумового розвитку. Дослідження передбачало такі завдання:

- провести аналітичний огляд літератури за темою дослідження;

- скласти програму психологічного дослідження, яка розкриває вплив корекційних заходів на поведінку та рівень агресивності підлітків;

- виявити учнів, які об’єктивно потребують комплексної корекції;

- скласти програму психорекційну програму для цих підлітків та провести за нею психокорекцій ну програму для цих підлітків та провести за нею психокорекцій ну роботу;

- здійснити контрольну психодіагностику учнів та провести аналіз даних;

- сформулювати висновки.

Гіпотеза даного дослідження є такою: чи спрямована психокорекцій на робота впливає на рівень агресії у підлітків з вадами розумового розвитку.

Закрити

Емоційні розлади у дітей з вадами розумового розвитку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.