Психодіагностика та психокорекція пізнавальних процесів дітей підліткового віку

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 96

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ.. 5

1.1. Формування „Я” концепції дитини підліткового віку. 5

1.2. Особливості навчальної діяльності та розумовий розвиток підлітка. 13

1.3. Розвиток пізнавальних процесів дітей підліткового віку. 20

РОЗДІЛ П. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ДІТЕЙ.. 44

ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ.. 44

2.1. Методики діагностики індивідуальних особливостей психіки підлітка. 44

2.2. Методики вивчення особливостей пам’яті. Дослідження особливостей короткочасної пам'яті 66

2.3. Методики вивчення мислення та особливостей його розвитку у підлітковому віці 81

ВИСНОВКИ.. 84

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 87

ДОДАТКИ.. 94

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розвиток пізнавальних психічних процесів є суттєвим фактором і, водночас, показником становлення цілісної особистості дитини. Діяльність когнітивної сфери визначає якість засвоєння різноманітної інформації про оточуючий світ, її переосмислення, зберігання і відтворення. Тим самим забезпечується фундаментальний процес привласнення дитиною культурно-історичного досвіду людства і виникнення та розвиток вищих психічних функцій.

Когнітивна сфера людини являє собою дуже складну і єдину міжфункціональну психічну систему, яка, в свою чергу, гармонійно входить до цілісної особистості. Тому явища складної взаємодії, компенсації, взаємопов'язаного розвитку окремих пізнавальних процесів мають виступати завжди окремим предметом і суттєвим завданням психологічної діяльності.

Пізнавальна сфера особистості включає слідуючі пізнавальні процеси: пам'ять, мислення, увага, уява, сприйняття.

Перш ніж говорити про конкретні психодіагностичні методики пізнавальних процесів сприйняття, увага, мислення, уява, пам'ять розглянемо розуміння "стандартизований комплекс психодіагностичних методик".

Під стандартизованим комплексом діагностики методик для дітей певного віку розуміється мінімальна по числу включених в нього набір методик, необхідних і достатніх для того, щоб різносторонні у всіх сущних якостей і засобів оцінити психологію людини, оприділяє рівень психологічного розвитку дитини в цілому і по окремим якостям і засобам.

Пізнавальна діяльність – основа духовного багатства особистості. У процесі цієї діяльності людина здобуває знання про природу, суспільство і саму себе.

У пізнавальній діяльності підлітка важливу роль відіграють прагнення до знань. У цей період життя в дитини розвиваються різноманітні інтереси, підвищується допитливість.

Об'єктом дослідження є дитина підліткового віку.

Предметом дослідження є розвиток пізнавальних процесів.

Мета роботи дослідити розвиток пізнавальних процесів дітей підліткового віку.

Мета дослідження передбачає виконання таких завдань:

1) опрацювати літературу з проблеми дослідження;

2) охарактеризувати розвиток особистості у підлітковому віці;

3) визначити фактори розвитку пізнавальних процесів у підлітковому віці;

4) виявити особливості розвитку пізнавальних процесів підлітків;

5) провести психодіагностику розвитку пізнавальних процесів дітей підліткового віку;

6) зробити повний аналіз проведених досліджень.

Методи і прийоми дослідження. Відповідно до мети в завдань роботи використано описовий метод, принагідно залучався також метод кількісного аналізу. Науковий аналіз здійснювався на основі врахування відомих положень про розвиток пізнавальних процесів у дітей підліткового віку.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у ньому вперше теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено психодіагностику пізнавальних процесів підлітка.

Практична цінність роботи. Матеріал та результати виконаного дослідження може бути впроваджений в лекційних курсах, спецкурсах і семінарах на психологічних факультетах, для написання дипломних і курсових робіт студентами вищих навчальних закладів.

Стан дослідження. Розвиток пізнавальних процесів підлітка досліджувався у працях Л.М.Прокопієнко, Д.Ф.Ніколенко, С.Л.Рубінштейна, П.Я.Гальпєріна, Н.В.Гавриша та інших.

Структура роботи. Дипломне дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Загальний обсяг - 96 сторінок.

Закрити

Психодіагностика та психокорекція пізнавальних процесів дітей підліткового віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.