Вплив методів тілесної психокорекції на емоційний стан людини

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 72

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичне обґрунтування проблеми впливу методів тілесної психокорекції на емоційний стан людини. 6

1.1. Емоційні якості особистості 6

1.2. Методи тілесної психокорекції 32

Розділ 2. Вплив методів тілесної психокорекції на емоційний стан людини. 49

2.1. Завдання та методика дослідження. 49

2.2. Залежність емоційного стану людини від впливу методів тілесної психокорекції 54

Висновки. 61

Література. 63

Додатки. 64

Вступ

Суворе сьогодення ставить дуже високі вимоги до особистості. Перехід від дитинства до дорослості, соціальні умови особистості, колізії особистісного становлення не легкі і надзвичайно болісні для людини, вони породжують труднощі не лише в сприйняті самого себе, але й дисгармонію міжособистісних стосунках, дискомфортне емоційне само почуття.

До найбільш простої форми емоційних проявів психіки відносяться емоції (у буквальному перекладі з латинського emoveo– приголомшую, хвилюю).

Емоція – це форма психічного віддзеркалення навколишнього світу у вигляді короткочасних переживань людини, що виражають її суб’єктивне переживання до того, що відбувається. На виникнення емоцій істотний вплив справляє незвичайність, новизна ситуацій. Тому будь-яка мова, особливо значуща для суб’єкта ситуація нерідко набуває для нього тій чи іншій мірі емоційно забарвлений тон.

Завдяки емоціям людина краще усвідомлює свої потреби і предмети, на які вони направлені. Так будь-яка емоція є позитивною або негативною, людина може судити про досягнення поставлених цілей. Так, позитивні емоції завжди пов’язані з отриманням бажаного результату, а негативні – навпаки з невдачею при досягненні мети.

На протязі багатьох століть психологи намагалися вирішити питання про природу емоцій. В XVIII-XIX ст.. не було єдиної точки зору на цю проблему. Найбільш поширеною була інтелектуалі стична позиція. Найбільш чітко її сформулював І.Ф. Гербарт. Цієї ж позиції притримувався і В. Вундт. В 1972 році Ч. Дарвін опублікував книгу «Вираження емоцій у людини і тварини», яка здійснила переворот у розумінні зв’язку біологічних і психічних явищ, в тому числі і по відношенню до емоцій.

Сучасна історія емоцій починається з появи в 1884 році статті У. Джемса «Що таке емоція?». Погляди У. Джемса поділяв і Г. Ланге.

Питання про природу емоцій вирішувалось і такими психологами як У. Кеннон, А. Барт, Д. О. Хебб, Л. Фестінгер, С. Шехтер, П.В. Симонов, І.П. Павлов та ряд інших психологів.

До теперішнього часу єдиної точки зору про природу емоцій не існує, однак по за увагою дослідників залишається проблема факторів, які впливають на емоційний стан людини. Саме тому темою мого дослідження я обрала «Вплив методів тілесної психокорекції на емоційний стан людини».

Мета дослідження: визначити вплив методів тілесної психокорекції на емоційний стан людини і встановити особливості нового емоційного стану.

Об’єкт дослідження: емоційний стан людини.

Предмет дослідження: методи тілесної психокорекції, які впливають на емоційний стан.

Гіпотеза дослідження: емоційний стан людини часто залежить від чинників, які діють на психіку. На основі цих чинників можуть виникати такі конфліктні емоційні стани як стрес, афект, фрустрація. Вплив методів тілесної психокорекції діє позитивно на емоції людини, змінюючи конфліктний емоційний стан на більш сприятливий для особистості.

Для досягнення поставленої мети та перевірки правильності висунутої гіпотези було визначено такі завдання дослідження:

1. Здійснити теоретичний аналіз емоційних якостей особистості, і, зокрема, конфліктних емоційних станів.

2. Обґрунтувати методичні підходи для дослідження емоційної сфери особистостей з різним поведінковим типом та експериментально визначити вплив методів тілесної психокорекції на емоційний стан людини і виявити ефективність їхньої дії.

3. Розкрити психологічні умови максимальної ефективності впливу методів тілесної психокорекції на емоційний стан людини.

4. Розробити рекомендації щодо застосування методів тілесної психокорекції на основі виявлених тенденцій в ході дослідження.

Теоретичне значення полягає у поглиблені наукових знань щодо тілесно-орієнтованої психотерапії, її впливу на емоційний стан людини; визначенні ефективності впливу методик тілесної психокорекції на людей з різним емоційним станом.

Практичне значення роботи полягає в тому, що результати експериментальних досліджень впливу методів тілесної психокорекції на емоційний стан людини дозволили розробити практичні рекомендації для студентів, викладачів психологічних факультетів з метою…..

Закрити

Вплив методів тілесної психокорекції на емоційний стан людини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.