Психологічні особливості профорієнтаційної роботи у старшому шкільному віці

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 71

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Професійне самовизначення як предмет наукового дослідження. 6

1.1. Психологічні особливості процесу професійного самовизначення. 6

1.2. Вікові особливості старшого шкільного віку. 16

1.3. Особливості професійного самовизначення в старшому шкільному віці 21

Висновки до розділу 1. 29

Розділ 2. Методики та методології проведення дослідження профорієнтаційної роботи у старшому шкільному віці 31

2.1. Організація, методи та методики експериментального дослідження. 31

2.2. Аналіз використаних методик та отриманих ними результатів. 36

Висновки до розділу. 45

Висновки. 47

Список використаної літератури. 50

Додатки. 52

Вступ

Актуальність та доцільність дослідження. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України, в умовах формування ринкових відносин та інтенсивного становлення ринку праці, значно посилюються вимоги до рівня кваліфікації спеціалістів в усіх галузях народного господарства. Формування висококваліфікованого, мобільного, активного і конкурентоспроможного професіонала можливе лише за умов всебічного розвитку особистості, її здібностей, творчого потенціалу. Профінформаційна та профконсультаційна робота з молоддю набуває особливої актуальності на етапі завершення учнями середньої освіти. У ранньому юнацькому віці загострюються потреби молодої людини у самопізнанні, самоусвідомленні і саморозумінні, актуалізуються процеси особистісного, соціального і професійного самовизначення.

Профорієнтаційна робота у загальноосвітніх навчальних закладах, здійснювана за старими методами, залишається малоефективною, не відповідає вимогам сучасного життя. Намагання впливати на професійне самовизначення особистості, без урахування суб’єктних аспектів індивідуальної профорієнтаційної ситуації, призводить до формальних стосунків між профконсультантом і учнем.

Значущість особистісного підходу у практиці профорієнтації, необхідність врахування індивідуальних особливостей, потреб, інтересів людини як суб’єкта професійного самовизначення висвітлено у працях Г.С.Костюка, П.А.Шавіра, Б.О.Федоришина, М.С.Пряжнікова, В.А.Орлова, Г.О.Балла, І.П.Манохи.

Дослідники проблем педагогічної і вікової психології мають спрямувати свої зусилля на розробку особистісно орієнтованої теорії професійної орієнтації, якою могли б скористатися практичні психологи і педагоги. Передусім необхідно поставити особистість з її потребами, інтересами, прагненнями в центр всього профорієнтаційного процесу і від “орієнтування особистості” звернутися до вивчення процесів її самоорієнтації і самовизначення. У зв'язку з цим важливим завданням теорії профорієнтації є розробка відповідної теоретичної концептуальної моделі професійного самовизначення особистості як її життєвої проблеми. Актуальний напрям емпіричних досліджень – виявлення чинників, механізмів, умов і індивідуальних особливостей професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці.

Об‘єкт дослідження: професійне самовизначення особистості старшокласників.

Предмет дослідження: психологічні умови ефективності професійного самовизначення старшокласників.

Мета дослідження: виявлення психологічних умов професійного самовизначення особистості у профконсультації та обґрунтування необхідності їх врахування для удосконалення методів профконсультаційної роботи із старшокласниками.

Гіпотеза дослідження: вплив профконсультаційної бесіди опосередкований внутрішніми умовами – такими інтегративними характеристиками особистості, як цінності і мотиви а також позитивними змінами в індивідуальному сприйнятті особистістю власної профорієнтаційної ситуації.

Виходячи з гіпотези і мети дослідження, ми визначили такі завдання:

1. З’ясувати психологічний зміст професійного самовизначення у контексті цілісного самовизначення особистості у старшому шкільному віці.

2. Дослідити зміни у сприйнятті старшокласниками власної профорієнтаційної ситуації, які виникають у результаті профконсультаційної бесіди.

3. Виявити внутрішні і зовнішні психологічні умови, ефективного професійного самовизначення особистості.

4. Дослідити декілька методик дослідження психологічних особливостей профорієнтаційної роботи зі старшокласниками, визначити їх ефективність та порівняти результати.

5. Зробити висновки як результат проведеного дослідження.

Методологічну основу дослідження становлять ідеї гуманістичної психології, положення про цінність розвитку особистості як розгортання її сутнісних сил, принцип цілісності особистості, єдності особистості і діяльності, положення недирективного клієнто-орієнтованого підходу у практиці психологічного консультування.

Закрити

Психологічні особливості профорієнтаційної роботи у старшому шкільному віці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.