Особливості інтелектуального розвитку старшого дошкільника з речовими порушеннями

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 63

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Глава 1. Проблема інтелектуального і мовного розвитку в психології 5

1.1 Основні підходи до вивчення інтелекту в зарубіжній психології 5

1.2 Вивчення мислення у вітчизняній психології 9

1.3 Розвиток мислення в дошкільному віці 12

1.4 Мовний розвиток дошкільників. 21

1.5 Взаємозв'язок інтелектуального і мовного розвитку дитини. 28

1.6 Мовні порушення у дітей. 29

Глава 2. Дослідження особливостей інтелектуального розвитку старших дошкільників з мовними порушеннями. 39

2.1 Організація і методи дослідження. 39

2.2 Результати дослідження інтелектуального розвитку старших дошкільників з нормальним мовним розвитком і з мовними порушеннями. 45

2.3 Аналіз отриманих результатів. 47

Висновок. 52

Бібліографія. 54

Додаток. 57

Вступ

Відповідно до тенденцій громадського розвитку, що зумовили виникнення сучасної освітньої ситуації, коли в масову школу приходить все| більше дітей з проблемами розвитку, у тому числі, з мовними порушеннями, успішна діяльність освітніх установ стає немислимою без кваліфікованої усебічної допомоги дітям.

У зв'язку з інтенсифікацією інтеграційних процесів в спеціальній освіті пріоритетне значення має проблема адаптації дітей з порушеннями мови до умов загальноосвітньої школи. Зростає значущість розробок особливих методичних систем, які змогли б якнайповніше врахувати особливості дітей з мовними порушеннями в дошкільному віці.

Відомо, що мова тісно взаємодіє з усіма психічними функціями, стаючи поступово базою для розвитку мислення, впливає на розвиток особистості в цілому. Тому таке важливе комплексне (передусім, психологічне) обстеження мови учнів масової середньої школи, серед яких значне число дітей з недостатньою її сформованістю. Разом з цим знання особливостей інтелектуального розвитку дошкільників з мовними порушеннями дозволить забезпечити теоретичну основу для створення ефективніших коректувальних логопедичних програм, що враховують комплексну взаємодію розвитку вищих психічних функцій дитини в онтогенезі, сприяючих подоланню мовних труднощів дошкільника і формуванню повноцінної готовності до шкільного навчання.

Виходячи з вищесказаного, актуальність досліджуваної проблематики безперечна.

Мета цієї роботи полягає у виявленні особливостей інтелектуального розвитку старших дошкільників з мовними порушеннями.

Об'єкт дослідження : інтелектуальний і мовний розвиток старших дошкільників.

Предмет дослідження : особливості інтелектуального розвитку старших дошкільників з мовними порушеннями.

Гіпотеза дослідження : інтелектуальний розвиток старших дошкільників з різними мовними порушеннями характеризується певною специфікою (в порівнянні з однолітками з нормальним мовним розвитком).

Мета цього дослідження конкретизувалася через постановку наступних завдань :

провести теоретичний аналіз літератури з проблеми;

виконати діагностику інтелектуального розвитку старших дошкільників з нормальним мовним розвитком;

виконати діагностику інтелектуального розвитку старших дошкільників з мовними порушеннями;

здійснити порівняльний аналіз інтелектуального розвитку старших дошкільників з нормальним мовним розвитком і з мовними порушеннями.

В ході нашого дослідження були використані наступні методи:

теоретичний аналіз психолого-педагогической| літератури з проблеми;

психодіагностичний метод із застосуванням наступних методик - методики експрес-діагностики інтелектуальних здібностей; картиночно-словарного| тіста; скринінгового тіста шкільної зрілості;

методи математичної статистики.

Як випробовувані в дослідженні брали участь вихованці підготовчих до школи груп дитячих садів "Ялиночка" і "Гніздечко" міста .(всього 30 чоловік)

Закрити

Особливості інтелектуального розвитку старшого дошкільника з речовими порушеннями

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.