Корупційні правопорушення передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним Кодексом України

План

Вступ

1. Поняття корупційного правопорушення та види відповідальності за нього

2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення

3. Кримінальна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень

4. Використання інституту адміністративної відповідальності в системі заходів запобігання та протидії корупції

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Основною ознакою сучасної ситуації у сфері запобігання і протидії корупції в Україні є започаткування процесу реформування вітчизняного антикорупційного законодавства, зокрема прийняття законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» та низки інших нормативно-правових актів, що визначають, з одного боку, заходи, які мінімізують корупційні ризики та зловживання, пов’язані з корупцією, а з іншого - встановлюють юридичну відповідальність за вчинені корупційні правопорушення.

Новітнє українське антикорупційне законодавство зробило значний крок уперед, розглядаючи запобігання і протидію корупції як один з основних напрямів боротьби зі злочинністю в цілому й запроваджуючи кримінальну відповідальність за злочини, пов’язані з корупцією.

У чинному Кримінальному кодексі України серед інших суспільно небезпечних злочинів відсутній такий термін, як «корупційні злочини», оскільки він є збірним для окремої групи передбачених КК України злочинів. При цьому частина з них може бути безумовно визнана корупційними, інша - лише за певних умов їх вчинення. Характерними ознаками таких злочинів є, по-перше, особлива сфера соціальних відносин, в якій можливе вчинення корупційних злочинів, - це сфера публічної влади, по-друге - неправомірне використання (зловживання) посадовою особою наданої їй влади або свого посадового становища. Ці злочини характеризуються тим, що вони об’єднуються у відповідну групу не за формальним розташуванням в системі Особливої частини КК України залежно від того, в якій главі розміщено статті про їх відповідальність, а за цілою низкою спільних і обов’язкових для всіх них ознак змістовного характеру: суб’єкта злочину, сфери вчинення, особливостей ознак об’єктивної і суб’єктивної сторони складу злочину.

У Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» законодавець збільшив кількість обмежень і заборон порівняно із Законом України «Про боротьбу з корупцією», у зв’язку з чим розширив й об’єктний склад адміністративних правопорушень та передбачив відповідальність за них в окремій главі КУпАП.

Подолання корупції має велике суспільне значення і є на сьогодні одним із найважливіших завдань держави. З огляду на це протидія корупції не завершується покладенням на правопорушника юридичної відповідальності. Антикорупційне законодавство вимагає оприлюднення звітів про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції та занесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.


1. Поняття корупційного правопорушення та види відповідальності за нього

Корупція – це використання особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди, або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей.

Корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Одним із ключових моментів стратегії боротьби з корупцією слід вважати діяльність компетентних органів, спрямовану на забезпечення невідворотності відповідальності винних.

За вчинення корупційних правопорушень особи, уповноважені на виконання функцій держави, притягуються у встановленому законом порядку до:

1) кримінальної;

2) адміністративної;

3) цивільно-правової;

4) дисциплінарної відповідальності.

Слід зазначити, що новим законодавством змінено систему адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, яка діяла раніше та чітко розмежовано вимоги застосування кримінальної та адміністративної відповідальності за скоєння корупційного діяння.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Корупційні діяння, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним Кодексом України:

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (Глава 13-А «Адміністративні корупційні правопорушення»)

Номер статті Назва статті
172-2 Порушення обмежень щодо використання службового становища
172-3 Пропозиція або надання неправомірної вигоди
172-4 Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
172-5 Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)
172-6 Порушення вимог фінансового контролю
172-7 Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів
172-8 Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень
172-9 Невжиття заходів щодо протидії корупції
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Номер статті Назва статті
189 Вимагання
191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
206 Протидія законній господарській діяльності
232 Розголошення комерційної таємниці
235-1 Зловживання повноваженнями
235-2 Перевищення повноважень
235-3 Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги
235-4 Комерційний підкуп
235-5 Підкуп особи, яка надає публічні послуги
253 Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи
358 Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
364 Зловживання владою або службовим становищем
364-1 Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
365 Перевищення влади або службових повноважень
365-1 Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
365-2 Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги
366 Службове підроблення
367 Службова недбалість
368 Одержання хабара
368-2 Незаконне збагачення
368-3 Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
368-4 Підкуп особи, яка надає публічні послуги
369 Пропозиція або давання хабара
369-2 Зловживання впливом
370 Провокація хабара або комерційного підкупу
Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Корупційні правопорушення передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним Кодексом України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.