Організація роботи працівників, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом

План

1. Принципи, вимоги та елементи організації праці виконавців, які здійснюють бухгалтерський облік, контроль та аналіз

2. Поділ та кооперування праці

3. Види норм та їхня характеристика

4. Визначення чисельності (кількості), облікового, контрольного та аналітичного персоналу

5. Самоорганізація роботи працівників обліку, контролю та аналізу

6. Особливості організації роботи керівника служби обліку, контролю та аналізу

7. Організація бухгалтерського діловодства

8. Вимоги до ергономічного і соціального забезпечення праці працівників обліку, контролю та аналізу

8.1. Вимоги до ергономічного забезпечення працівників обліку, контролю та аналізу

8.2. Соціальне забезпечення працівників обліку, контролю та аналізу

5. Самоорганізація роботи працівників обліку, контролю та аналізу

Самоорганізація — це комплекс заходів, які виконуються працівником для забезпечення систем та порядку в роботі. Вироблення організованості сприяє закріпленню набутих знань, умінь, що, у свою чергу, дає змогу економити час і енергію.

Основними елементами самоорганізації є організація робочого місця, робочої зони, раціональний режим праці, послідовність і т. ін.

Самоорганізація передбачає, насамперед, організацію робочого місця та створення оптимальних умов для високопродуктивної праці.

Додержання системи в роботі передбачає раціональний режим праці, послідовність у роботі, систематичність, дисципліну праці, самопланування, самоконтроль, самозвіт та самокритику.

Важливим елементом у самоорганізації є режим праці. Його вважають раціональним, якщо дотримують режим робочого часу, коли чергують роботу і відпочинок протягом дня, тижня, місяця, року; коли вироблено постійний власний ритм роботи, якого додержують, раціонально чергуючи легку та важку роботу.

Режим роботи — це чергування робочого часу і відпочинку. Має бути встановлений такий режим, коли заздалегідь відомі початок роботи, перерви в цій, змінність, чергування видів робіт, графіки відпусток, кінець роботи і т. ін.

Режим роботи служби обліку, контролю й аналізу базується на загальному режимі роботи господарства, що регламентує положення внутрішнього розпорядку.

Бухгалтерія працює в одну зміну, але деякі працівники можуть працювати у дві, а іноді й у три зміни. Це пов’язано з підготовкою документів у банк, постачальникам, покупцям тощо.

Змінна робота може бути встановлена для табельників.

У деяких випадках окремі працівники бухгалтерії можуть починати працювати на 1—2, а іноді й на три години раніше, ніж це передбачено загальним графіком. Інші працівники, навпаки, можуть починати роботу на 1—2 години пізніше встановленої норми.

Важливим елементом самоорганізації роботи є визначена система застосованих працівником прийомів, так званого стилю роботи. Розрізняють конкретний стиль окремого працюючого та загальний стиль роботи окремої професії.

Конкретний стиль — це суто індивідуальний, властивий одному працівнику.

Загальний стиль роботи полягає в тому, що у своїх найбільш важливих рисах та аспектах — професійно-організаторському і морально-психологічному — він передбачає обов’язкові характерні даному виду робіт риси: відповідальність, науковий підхід, високу культуру праці, контроль та перевірку виконання, правдивість, рішучість, самостійність, твердість, вимогливість, чуйність, скромність тощо.

Організація поточної роботи починається з ретельного планування робочого дня, чіткої системи організації власної роботи. Робочий час має бути щодня розподілений за годинами. Незважаючи на наявність індивідуальних графіків роботи, кожний працівник бухгалтерії повинен спланувати свій робочий день зранку і накреслити, що потрібно виконати, кого запросити до себе, у кого бути, кому і про що доповісти, які матеріали підготувати.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 29

Безкоштовна робота

Закрити

Організація роботи працівників, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.