Організація роботи працівників, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом

План

1. Принципи, вимоги та елементи організації праці виконавців, які здійснюють бухгалтерський облік, контроль та аналіз

2. Поділ та кооперування праці

3. Види норм та їхня характеристика

4. Визначення чисельності (кількості), облікового, контрольного та аналітичного персоналу

5. Самоорганізація роботи працівників обліку, контролю та аналізу

6. Особливості організації роботи керівника служби обліку, контролю та аналізу

7. Організація бухгалтерського діловодства

8. Вимоги до ергономічного і соціального забезпечення праці працівників обліку, контролю та аналізу

8.1. Вимоги до ергономічного забезпечення працівників обліку, контролю та аналізу

8.2. Соціальне забезпечення працівників обліку, контролю та аналізу

3. Види норм та їхня характеристика

Облікова, контрольна та аналітична робота складається з робочих операцій, кожна з яких, у свою чергу, поділяється на прийоми, тобто елементарні дії.

Сукупність операцій формує вид робіт, об’єднання яких визначає функцію окремого виконавця, що дає змогу визначити об’єкти нормування.

Залежно від мети та пов’язаного з нею розрахунку трудомісткості бухгалтерські роботи нормують трьома методами: експертним методом оцінки трудомісткості, дослідно-статистичним, розрахунково-аналітичним.

Експертний метод оцінки трудомісткості облікових, контрольних і аналітичних робіт дає спеціальна комісія, до складу якої входять висококваліфіковані спеціалісти: бухгалтери, плановики, фінансисти тощо.

Дослідно-статистичний метод ґрунтується на порівнянні трудомісткості робіт з аналітичними, раніше виконаними роботами. Для цього використовують дослідно-статистичні дані з індивідуальних планів-завдань бухгалтерських, контрольних і аналітичних робіт.

Розрахунково-аналітичний метод ґрунтується на фотографуванні або самофотографуванні робочого часу. До цього методу належить і метод моментних спостережень.

Тепер витрати праці працівників у бухгалтерії визначають у вигляді норм часу і виробітку, керованості, обслуговування, співвідношення та чисельності.

Норма часуце витрати часу на виконання одиниць робіт одним або групою працівників за визначених організаційно-технічних умов.

Норму часу визначають у людино-годинах і людино-днях. Якщо, наприклад, для запису 200 тризначних чисел встановлено час, що дорівнює одній годині, то це означає, що норма часу в цьому разі становить одну годину.

Норма виробітку це кількість одиниць роботи (запис, підсумовування, підготовка документа), яку повинен виконати той чи інший працівник за одиницю часу (годину, день, місяць) за визначених організаційно-технічних умов. Якщо, наприклад, бухгалтер протягом робочого дня має записати 800 рядків, то це і буде денна норма виробітку.

Між нормою часу та нормою виробітку є зворотний зв’язок: норма виробітку дорівнює одиниці, поділеній на норму часу.

Якщо в нашому прикладі норма часу для запису 200 тризначних чисел дорівнює одній годині, то норма виробітку в разі 8-годинного робочого дня становить 800 рядків.

Типові норми були розроблені та встановлені з усіх видів бухгалтерських робіт у 70-х роках. Вони включають нормативні витрати часу для виконання повного обсягу бухгалтерських робіт протягом місяця, які визначено на певний бухгалтерський документ (без робіт на процес складання цього документа). У типових нормах часу враховано витрати часу на підготовчо-заключні роботи, на організаційно-технічне обслуговування робочого місця, відпочинок, особисті потреби в розмірі 9 % оперативного часу, у тому числі на відпочинок та фізичну культуру — 4,2 %.

Типові норми часу передбачені на роботи таких бухгалтерських ділянок: основні засоби, матеріали, малоцінні і швидкозношувані предмети, готова продукція та її реалізація тощо. Ці норми включають працю обліковців, бухгалтерів у розмірі приблизно 25%. Оскільки в типових нормах часу та нормах обслуговування враховано також витрати праці старших виконавців — старших бухгалтерів, керівників груп, секторів, — то ці посади встановлюють у межах загальної чисельності, виходячи з норм часу та обслуговування. Ці працівники поряд з виконанням своїх обов’язків керують також підлеглими виконавцями. Посаду старшого понад норму може бути встановлено також і в разі відсутності виконавця, якщо він є відповідальним з певної функції та веде самостійну дільницю обліку.

Дані з типових норм часу та норм обслуговування з бухгалтерського обліку подано в таблицях 12.1—12.3.

У зв’язку з передачею частини облікових робіт на машинну обробку важливим елементом організації є визначення питомої ваги робіт, що виконуються за допомогою цих машин.

Обсяг робіт, що їх передають на машинну обробку, розраховують за формулою, %,

де Ч1,Ч2 трудомісткість робіт, які виконує бухгалтерія за місяць відповідно вручну і за допомогою ПК.

Таблиця 1

ТИПОВІ НОРМИ ЧАСУ НА РОБОТИ З ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ

Кількість
рядків
Процент робіт, що передають на ПК
0 1—5 91 та більше
1—3 4—5 6 та більше 1—3 4—5 6 та більше 1—3 4—5 6 та
більше
1—5 24 26 29 23 25 28 4 5 6
6—10 25 27 30 24 26 29 5 6 7
11—20 27 30 34 27 29 31 6 7 8
20 та
більше
20 34 37 30 33 36 7 8 9

Таблиця 2

ТИПОВІ НОРМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ З РОЗРАХУНКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Обсяг робіт, що передають на ПК (у %) Характер виробництва з відрядною
системою оплати праці
Інші категорії працівників незалежно від характеру виробництва
масове, потокове та крупносерійне серійне дрібносерійне та індивідуальне
До 5 250 215 175 310
6—10 275 235 190 340
11—15 300 260 210 370
16—20 330 280 235 400
21—25 360 310 260 430
86—90 1125 1020 920 1120
91 та більше 1230 1120 1025 1200

Таблиця 3

ТИПОВІ НОРМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ З ТАБЕЛЬНОГО ОБЛІКУ

Система табельного обліку Форма організації
децентралізована централізована
Рапортно-відомча 465 590
Жетонна, пропускна, карткова 400 500
Обхідна 325 420

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 29

Безкоштовна робота

Закрити

Організація роботи працівників, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.