Організація проектування і впровадження системи

План

1. Основи організації проектування

2. Дослідження та обґрунтування створення автоматизованої інформаційної системи обліку

3. Розробка технічного завдання та ескізного проекту

4. Складання технічного проекту та робочої документації

5. Впровадження проекту в дію

3. Розробка технічного завдання та ескізного проекту

На стадії технічного завдання виконуються такі роботи:

1. Науково-дослідні роботи;

2. Розроблення аванпроекта;

3. Розроблення технічного завдання на автоматизовану інформаційну систему обліку.

На етапі науково-дослідних робіт визначаються напрями проведення цих робіт, розробляються рекомендації щодо використання результатів НДР під час проектування інформаційної системи обліку.

На етапі розробки аванпроекту виконуються роботи з попереднього розроблення проектних рішень, зокрема варіантів функціональної структури систем обліку, порівняльної техніко-економічної оцінки варіантів розроблення інформаційної системи обліку, вибору типових проектних рішень з автоматизації обліку, контролю й аналізу.

Технічне завдання є основним документом для створення автоматизованої інформаційної системи обліку.

Технічне завдання складається з таких розділів:

вступ;

характеристика об’єкта управління;

призначення автоматизованої інформаційної системи обліку;

основні вимоги до автоматизованої інформаційної системи обліку (АІСО);

техніко-економічні показники автоматизованої інформаційної системи обліку;

склад, зміст та організація робіт зі створення автоматизованої інформаційної системи обліку (АІСО);

порядок прийняття автоматизованої інформаційної системи обліку.

У розділі «Характеристика об’єкта управління» визначається склад об’єкта управління підприємства, наводиться характеристика вхідних та вихідних матеріальних потоків, опис особливостей об’єкта управління, які визначають основні вимоги до створення автоматизованої інформаційної системи обліку (АІСО).

У розділі «Призначення АІСО» визначаються цілі створення АІСО, критерії ефективності автоматизації обліку, наводиться перелік функцій, які необхідні для досягнення цілей, а також наводиться опис загальної структури АІСО, взаємозв’язок її з іншими інформаційними системами, перспективи розвитку АІСО.

У розділі «Основні вимоги до АІСО» наводяться питання з вимог до системи та її частин, вимоги до якості виконання функцій АІСО, вимоги до видів забезпечення АІСО. На цьому етапі формуються вимоги до часового регламенту рішення облікових, контрольних та аналітичних завдань, визначаються вимоги до АІСО за видами забезпечення, а також наводиться перелік завдань, які забезпечують автоматизоване вирішення завдань обліку, контролю та аналізу.

У розділі «Склад, зміст та організація робіт зі створення АІСО» наводиться перелік стадій та етапів виконання робіт, перелік робіт за стадіями й етапами, строки їх виконання й організації — виконавиці робіт. В цьому розділі визначається форма завершення стадій і етапів створення АІСО.

На стадії ескізного проектування проводиться розробка попередніх рішень по вибраному варіанту АІСО та окремим видам забезпечення. Ця стадія проводиться при потребі.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Організація проектування і впровадження системи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.