Поняття та класифікація суб’єктів господарювання

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ПОРЯДКУ ЇХ УТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ 5

1.1. Поняття суб'єкта господарювання. Правова регламентація утворення. 5

1.2. Державна реєстрація суб'єктів господарювання. 8

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН   14

2.1. Класифікація суб'єктів господарської діяльності 14

2.2. Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. 20

2.3. Характеристика правового статусу громадянина-підприємця. 23

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 37

ВСТУП

З прийняттям ГК України втратили чинність такі закони як: Закон України “Про підприємництво” та “Про підприємства в Україні”, тобто основні акти, які регламентували господарські відносини до прийняття Кодексу і закріплювали правове становище учасників таких відносин.

На сьогодні учасники процесу господарювання іменуються в Кодексі суб’єктами господарювання. Враховуючи те, що в “господарюванні” розрізняють дві його сторони – безпосередні здійснення виробничо-господарської діяльності і керівництво нею, слід враховувати складний (організаційно-майновий) характер тих відносин, суб’єктами яких вони стають.

Визначення суб’єкта господарювання в Кодексі дається через поняття “учасники господарських відносин, що здійснюють господарську діяльність”. Оскільки господарська діяльність регламентується законодавством і її здійснення позаправовими рамками неможливе, учасники процесу господарювання, вступаючи між собою у різні відносини, врегульовані нормами права, стають носіями суб’єктивних прав і суб’єктивних обов’язків, тобто – суб’єктами господарських правовідносин, суб’єктами господарського права.

Питання щодо різноманіття форм суб’єктів господарювання було дискусійним при розробці проекту ГК України. Важливість цієї проблеми була обумовлена тим, що визначення статусу суб’єктів господарювання – центральне питання як нашого Господарського кодексу, так і комерційних кодексів багатьох інших країн, у тому числі країн – членів ЄС і кандидатів у члени ЄС. Виходячи з цього ГК України закріпив принципові положення щодо статусу суб’єктів господарювання, які найбільш поширені на практиці та перспективних їх форм.

Виходячи з вище сказаного випливає актуальність даної теми та пов’язані з нею дискусійні питання – чи всі перелічені в ст.2 ГК України учасники відносин є суб’єктами господарського права, чи ними є лише ті суб’єкти, яким притаманна низка ознак правосуб’єктності, закріплених господарським законодавством.

Об’єктом дослідження виступають правовідносини, які складаються в процесі утворення та діяльності суб’єктів господарського права.

Предметом дослідження виступають суб’єкти господарського права, їх види, регламентовані господарським законодавством, особливості правового статусу та роль суб’єктів господарювання в сучасній економічній системі України.

Метою написання даної роботи є дослідження правових критеріїв діяльності учасників господарських відносин на сучасному етапі розвитку нашої держави.

Основними завданнями при дослідженні даної теми є:

- визначення поняття суб’єкта господарювання;

- класифікація суб’єктів господарювання на види залежно від певних критеріїв при здійсненні ними господарської діяльності;

- характеристика окремих видів суб’єктів господарювання;

- дослідження правового статусу суб’єктів господарського права на основінормативних документів, що регламентують їх діяльність.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Поняття та класифікація суб’єктів господарювання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.