Ознаки бандитизму. Приклади зі слідчої та судової практики

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ БАНДИТИЗМУ.. 5

1.1. Об’єкт та об’єктивна сторона бандитизму. 7

1.2. Суб’єкт та суб’єктивна сторона бандитизму. 12

2. РОЗМЕЖУВАННЯ БАНДИ, ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ФОРМ ТА ВИДІВ СПІВУЧАСТІ 14

3. БОРОТЬБА З БАНДИТИЗМОМ.. 18

4. ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИН (БАНДИТИЗМ) 22

ЗАДАЧА №1. 24

ЗАДАЧА №2. 30

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 36

ВСТУП

Організована злочинність становить небезпеку як для життя та здоров’я громадян, їх майна так і для держави в цілому. Банда є одним із різновидів злочинної організації, вона крім загальних ознак злочинної організації, містить ще й специфічні риси, такі як: озброєність та мету нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих громадян.

Бандитизм (ст. 257 КК) в Україні є небезпечним для економічного та соціального розвитку українського суспільства. Бандитизм, є небезпечним, як для особистої безпеки громадян так і для їх майна, крім того, для нормального функціонування державних, комерційних чи інших організацій.

Актуальність теми, моєї курсової роботи полягає у тому, що кримінально-правове регламентування відповідальності за такий вид злочину, як бандитизм та кримінологічний зміст його розуміння були, і деякою мірою залишаються й на тепер, недостатньо чіткими й прозорими для одноманітного тлумачення та практичного застосування правоохоронними органами. Особливу суспільну небезпеку становлять злочини, які здійснюються організованими, стійкими, озброєними групами – бандами: вбивства, в тому числі за наймом, захоплення заручників, викрадення людей, вимагання, розбійні напади.

При цьому, в законодавчій практиці подібні справи викликають досить велику кількість суперечок та труднощів, оскільки, в більшості випадків ці справи містять багато епізодів, велику кількість учасників банди, вимагають виконання великої кількості слідчих дій, призначення та виконання складних експертних досліджень.

Метою курсової роботи є здійснення кримінально-правової характеристики складів злочину, передбаченого ст. 257 КК України, визначення та наукове обґрунтування на цій підставі критеріїв відмежування даного злочину від інших, у тому числі суміжних злочинів, що прямо пов’язане з обов’язком і правом особи, яка скоїла злочин, відповідати за вчинене виключно на підставі закону.

У зв’язку з цим робота була зорієнтована на вирішення таких завдань:

- провести всебічний аналіз поняття “бандитизм”;

- проаналізувати ознаки основного і кваліфікованого складів даного злочину через призму змін, що відбулися з прийняттям нового КК України;

- виробити конкретні практичні рекомендації, а також внести пропозиції щодо вдосконалення законодавства в досліджуваній сфері.

Враховуючи наведене, об’єктом даного дослідження є підстави кримінальної відповідальності за ст. 257 КК України, а предметом – кримінально-правова характеристика бандитизму через призму норм кримінального законодавства України.

Закрити

Ознаки бандитизму. Приклади зі слідчої та судової практики

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.