Запобіжні заходи у кримінальному процесі

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ ТА МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ  5

1.1. Поняття, сутність і мета застосування запобіжних заходів, їх місце у системі заходів процесуального примусу. 5

1.2. Підстави застосування запобіжних заходів. 9

1.3. Процесуальний порядок застосування, зміни і скасування  запобіжних заходів  14

РОЗДІЛ 2. ВИДИ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ. 18

2.1. Запобіжні заходи, не пов’язані із взяттям під варту. 18

2.2. Тимчасові запобіжні заходи. Взяття під варту. Гарантії законності і обґрунтованості взяття під варту. 25

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ВСТУП

Запобіжні заходи займають важливе місце серед інших інститутів кримінально-процесуального права. Не дарма їм у КПК присвячена окрема глава (гл. 13). Запобіжні заходи переслідують важливу мету: вони покликані перешкодити особі, обвинуваченій чи підозрюваній у скоєні злочину, скритися від слідства і суду; не дати їй можливості завадити встановленню об’єктивності істини у кримінальній справі або продовжувати займатися злочинною діяльністю, а також перешкодити виконанню покарання, призначеного судом. Тому їх значення у кримінальному процесі важко переоцінити.

Крім того суттєвої уваги заслуговує питання про ефективність запобіжних заходів, законність та обґрунтованість їх застосування. Так, неправильне обрання органом дізнання, слідчим, прокурором або судом чи суддею запобіжного заходу може зробити неможливим досягнення зазначеної у законі мети або значно її затруднити, а у іншому випадку можливе незаконне і необґрунтоване обмеження волі особи, за що, орган, який обрав запобіжний захід буде нести відповідальність за законами України та іншими під законними нормативно-правовими актами.

Отож слід чітко встановити поняття запобіжних заходів, їх сутність та види; мету, значення, підстави і порядок їх застосування, зміни і скасування, а також визначити їх місце у системі заходів процесуального примусу.

Для огляду і дослідження зазначених вище питань і написана ця курсова робота.

Проблеми пов’язані з інститутом запобіжних заходів у кримінально-процесуальному праві широко висвітлені у навчальних посібниках, монографічних роботах вчених-процесуалістів та у періодичних виданнях. В основу курсової роботи покладено праці А.П. Рижакова та інших авторів.

Об’єкт дослідження у цій роботі є власне запобіжні заходи як заходи процесуального примусу.

Предмет дослідження - поняття, сутність, види запобіжних заходів; мета, завдання і підстави їх застосування; процесуальний порядок застосування, зміни і скасування запобіжних заходів, а також їх місце у системі заходів процесуального примусу.

Метою курсової роботи є розширення та поглиблення знань про запобіжні заходи, а також усвідомлення їх значення у кримінальному процесі.

При написанні цієї роботи постають такі завдання:

- визначити поняття, сутність, мету і завдання запобіжних заходів;

- зазначити їх місце у системі заходів процесуального примусу;

- відобразити підстави застосування запобіжних заходів;

- описати процесуальний порядок застосування, зміни і скасування запобіжних заходів;

- розмежувати види запобіжних заходів.

При написанні курсової роботи були застосовані такі методи дослідження як аналіз, синтез, індукція, дедукція та метод порівняння.

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури.

Закрити

Запобіжні заходи у кримінальному процесі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.