Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  КРЕДИТУВАННЯ.. 5

1.1. Історичні передумови виникнення кредитних правовідносин. 5

1.2. Поняття, форма та види кредиту. 9

1.3. Правова природа кредитного договору. 12

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ   15

2.1. Поняття Договору банківського кредиту та його сторони. 15

2.2. Форма та істотні умови Договору банківського кредиту. 17

2.3. Укладення, зміна і розірвання кредитного договору. 18

РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЙОГО УМОВ. 22

3.1. Забезпечення виконання кредитного договору. 22

3.2. Відповідальність за Договором банківського кредиту. 24

РОЗДІЛ 4.ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ.. 26

ВИСНОВКИ.. 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 31

ДОДАТКИ.. 33

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах становлення банківської системи України, розвитку товарно-грошових і кредитних відносин неухильно зростає роль кредитного договору, який є основною юридичною формою відносин з надання, використання і повернення грошей. Кредит – це важливий інститут, за допомогою якого держава здійснює мобілізацію та перерозподіл тимчасово вільних коштів і контроль за їхнім правильним використанням. Функціонування економіки неможливе без чіткої системи мобілізації грошових доходів і заощаджень і перетворення їх на капітал. Природною формою руху грошово-кредитних відносин є виникнення ще одних більш складних відносин, а саме кредитних за участю посередника. Основною ланкою такої системи є банки, а правовою формою реалізації економічних відносин з надання і використання вільного капіталу є договір.

Банківський кредит є важливим інструментом стимулювання народного господарства, таким чином сприяє успішній праці товаровиробників. Таким чином, на даний час важливим є дослідження даного договору, проблем з якими стикаються сторони при укладенні та виконанні даного договору.

Мета дослідження. Метою дослідження є висвітлення основних понять і положень щодо договору банківського кредиту, поглиблення правових знань щодо банківського кредиту.

Предмет дослідження. В даній курсовій роботі досліджувався договір банківського кредиту як інститут цивільного права.

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є кредитні правовідносини, які виникають під час укладення договору банківського кредиту.

Завдання дослідження. В даній курсові роботі завданнями:

– розкрити правову природу, відмінні ознаки договору банківського кредиту, дати визначення його поняття;

– визначити основні етапи укладення договору банківського кредиту;

– визначити правовий статус сторін договору;

– провести аналіз істотних умов, об’єкта договору;

– проаналізувати підстави припинення договору, а також відповідальність сторін за цим договором.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становили сучасні загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання.

Історико-юридичний метод дав можливість дослідити процеси розвитку правових норм в сфері правового регулювання договору банківського кредиту, методи спостереження та порівняння дали змогу проаналізувати наукові позиції, погляди вітчизняних та зарубіжних вчених щодо правового регулювання досліджуваних договірних відносин, сприяли виявленню прогалин та протиріч у законодавстві, догматичний аналіз даних норм дав можливість сформулювати пропозиції по його удосконаленню.

Системний і структурно-функціональний методи використовувалися для класифікації договорів оренди банківського кредиту за певними критеріями. 

Закрити

Договір банківського кредиту

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.