Кримінальні правопорушення проти здоров'я особи

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 58

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я 6

РОЗДІЛ 2. ЗДОРОВ’Я ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 8

РОЗДІЛ 3. ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я 11

РОЗДІЛ 4. ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ ТА ЇХ ВИДИ 13

РОЗДІЛ 5. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ ЖИТТЯ ЧИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ В МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 29

РОЗДІЛ 6. ІНШІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ ЖИТТЯ ЧИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИ 41

РОЗДІЛ 7. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я 50

ВИСНОВКИ 56

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 57

ВСТУП

Актуальність теми. Пріоритетним завданням нашої держави є охорона життя та здоров’я особи, що зазначено в положеннях Конституції України (ст. 3). Останнім часом здійснюються активні кроки України на шляху до євроінтеграції, тому вживаються відповідні заходи щодо забезпечення охорони природних прав людини – життя та здоров’я. З метою ефективного вирішення зазначених завдань, держава здійснює захист та убезпечує суспільство від протиправних посягань на життя та здоров’я особи. Основоположним у цьому плані є ефективна розробка засобів, які мають на меті охорону цих благ, та результативний комплекс заходів, спрямованих на їх системну протидію. Одне з центральних місць займають юридичні норми, які складають розділ ІІ Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК України) – кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи.

Метою даної роботи є проведення юридичного аналізу кримінальних правопорушень проти здоров’я та суспільна небезпечність даного злочинного діяння на базі комплексного їх вивчення та дослідження.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

Розглянути загальну характеристику кримінальних правопорушень проти здоров’я;

визначити поняття «здоров’я», як об’єкта кримінально-правової охорони;

дослідити види кримінальних правопорушень проти здоровя в Україні;

встановити тілесні ушкодження та їх види;

дослідити та проаналізувати кримінальні правопорушення, що становлять небезпеку для життя чи здоров’я особи, які вчиняються в сфері медичного обслуговування;

Інші кримінальні правопорушення, що становлять небезпеку для життя чи здоров’я особи;

Особливості кримінальної відповідальності і за кримінальні правопорушення проти здоров’я.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є злочини проти життя та здоров’я людини, в межах якої знаходиться предмет дослідження – кримінально-правова характеристика проти здоров’я особи.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

порівняльний метод використовувався у порівнянні юридичної відповідальності за даний злочин;

структурний метод застосовувався при дослідженні розділів 4, 5, 6.

описовий метод застосовувався при написанні розділу 3 види кримінальних правопорушень проти здоров’я;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна база роботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, законів України, які регулюють порядок захисту життя та здоров’я особи в Україні, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ кримінально-правової кваліфікації визначених злочинів у цій роботі, як: В.Я. Тацій, М.Й Коржанський., В.Г. Гончаренко, В.К Матвійчук, С.Л. Голуб та ін.

Структура роботи. Дана робота складається з вступу, основної частини, яка містить сім розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури.

Основна частина роботи містить сім взаємопов’язаних розділів, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрити

Кримінальні правопорушення проти здоров'я особи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.