Судове слідство, як кримінальний процес

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Поняття судового слідства як стадії кримінального процесу. 4

2. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню в судовому засіданні, та порядку їх дослідження. 17

3. Особливості допиту на судовому слідстві 19

3.1. Особливості допиту підсудного. 19

3.2. Допит свідка. 20

3.3. Допит потерпілого. 25

4. Особливості проведення інших судових дій на стадії судового слідства. 28

Висновки. 35

Список використаної літератури. 36

Вступ

Судове слідство – невід’ємна складова частина стадії судового розгляду. Її особливості визначаються завданнями, що повинні бути вирішені на даному етапі боротьби зі злочинами. На нашу думку, для того, щоб зрозуміти сутність даної стадії судового розгляду необхідно відмежувати її з схожими до неї стадіями кримінального процесу. Такою стадією є, звичайно, досудове слідство. Незважаючи на їх подібність, між ними є суттєві відмінності.

Щодо судового слідства, то відповідальним за ефективність та законність його проведення відповідає головуючий у судовому засіданні. На відміну від нього відповідальність за провадження досудового слідства покладається на слідчого.

Специфікою судового слідства є також і те, що на цій стадії відсутнє поняття таємниці. На відміну від досудового слідства, де є поняття таємниці слідства, можуть використовуватись негласні оперативно-розшукові дії для отримання важливої інформації, стадія судового слідства – найбільш гласна. Кожна дія, яка вчиняється, відображається у протоколі судового засідання та може фіксуватись за допомогою звуко-, відеозйомки.

Специфікою судового слідства є особливість проведення окремих судових дій, таких як допит окремих категорій осіб, призначення та проведення експертизи.

Вищезазначене обумовлює необхідність не тільки детального законодавчого закріплення порядку здійснення, але й наукового обґрунтування пропозицій щодо удосконалення певних положень судового слідства як стадії доказування під час судового розгляду кримінальних справ.

Основні завдання даної роботи, – аналізуючи чинне кримінально-процесуальне законодавство та наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних процесуалістів, визначити поняття судового слідства, порядок дослідження доказів в судовому засіданні та дії, які для цього вживаються учасниками судового процесу.

Закрити

Судове слідство, як кримінальний процес

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.