Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЩО ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН 6

1.1. Поняття, зміст та ознаки затримання 6

1.2. Загальна характеристика підстав затримання злочинця 7

1.3. Порядок затримання злочинця 10

РОЗДІЛ 2. ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ЯК ТИМЧАСОВО ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД 13

2.1. Затримання особи на підставі ухвали слідчого судді 13

2.1. Затримання без ухвали слідчого судді, суду (ст. 207-213 КПК) 16

2.3. Строки затримання особи 20

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН 25

3.1. Умови правомірного затримання особи, яка вчинила злочин 25

3.2. Юридично-правова природа покарання за перевищення заходів, що необхідні для затримання злочинця 35

ВИСНОВКИ 43

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 45

ВСТУП

Актуальність теми. Особа, яка вчинила злочин, як правило, намагається уникнути кримінальноївідповідальності, переховується, втікає від органів слідства та суду, а коли їїнамагаються затримати, дуже часто вчиняє опір. У зв’язку з цим важливе значення має створення всіх необхідних умов для реалізації громадянами права на затримання злочинців і тим самим захистити найбільш важливі цінності особи, суспільства та держави.

Згідно з Конституцією України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ч. 1 ст. 3).

Актуальність питання про умови правомірного затримання особи, якавчинила злочин, полягає в тому, що активна життєва позиція громадян у боротьбііз злочинними посяганнями може проявлятися в різноманітних формах. Однією з найважливіших із них на сьогоднішній день є діяльність громадян по затриманню осіб, які вчинили злочин.

Метою роботи є є дослідження проблем затримання особи, яка вчинила злочин, ролі і значення умов правомірності затримання, меж заподіяння їй при цьому шкоди.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

розглянути поняття, зміст та ознаки затримання особивідповідно до чинного законодавства України;

визначити загальний порядок затримання злочинця відповідно до чинного законодавства України;

розглянути підстави затримання особи, яка підозрюється у злочині;

встановити умови правомірного затримання особи, яка вчинила злочин;

охарактеризувати підстави затримання злочинця;

вивчити юридично-правову природу покарання за перевищення заходів, що необхідні для затримання злочинця;

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є затримання злочинця в Україні, в межах якої знаходиться предмет дослідження – особливості та підстави затримання особи, яка вчинила злочин відповідно до чинного законодавства України.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу 1 – загальні положення затримання особи, що вчинила злочин;

описовий метод застосовувався при написанні та дослідженні розділу 2 затримання особи як тимчасово запобіжний захід;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Огляд літератури. Проблеми затримання особи, яка вчинила злочин, досліджувалися, зокрема, вченими-криміналістами: П. П. Андрушком, Ю. В. Бауліним, В. І. Бояровим, В. К. Грищуком, Г. В. Діденко, В. О. Навроцьким, Н. А. Огурцовим, В. В. Орєховим, Л. М. Підкоритовою, І. С. Тишкевичем, В. І. Ткаченком, Т. Г. Шавгулідзе, М. І. Якубовичем та ін. У працях названих вчених інститут затримання особи, яка вчинила злочин, та перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин, піддавалися глибокому дослідженню, хоча багато аспектів цієї проблеми продовжують залишатися дискусійними, потребують подальшого наукового аналізу.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина курсової роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрити

Затримання злочинця

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.