Вторинне право ЄС. Поняття, види, особливості

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 6

1.1. Поняття правової своєрідності та специфіки Європейського Союзу 6

1.2. Класифікація підстав джерел права Європейського Союзу 8

1.3. Інші джерела права Європейського Союзу 15

РОЗДІЛ 2. ВТОРИННЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 19

2.1. Похідне (вторинне) законодавство 19

2.2. Юридичні властивості основних актів вторинного права Європейського Союзу: регламентів, директив і рішень 24

ВИСНОВКИ 30

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 32

ВСТУП

У рамках Європейського Союзу була створена унікальна система регулювання суспільних відносин, яка суттєво відрізняється від класичних систем національного та міжнародного права. Гетерогенність і багаторівнева структура цього інтеграційного об’єднання обумовила гнучкість і різноманітність способів формування правових норм, а також засобів їх вираження та фіксації, тобто джерел права.

Актуальність теми обумовлена сукупністю різних факторів. Насамперед, це значна потреба в наукових знаннях про право Європейського Союзу як такого, зокрема й про особливості джерел його права. Ця потреба пов’язана як з прагненням України до вступу в цю міжнародну організацію, так і з необхідністю адаптації існуючого українського законодавства до права Європейського Союзу внаслідок уже підписаних домовленостей.

Після проголошення незалежності України вищі посадові особи нашої держави неодноразово заявляли, що одним зі стратегічних зовнішньополітичних завдань нашої держави є вступ до Європейського Союзу. Проте необхідно визнати, що зближення законодавства України з правом Європейського Союзу неможливе без детального вивчення джерел права цієї міжнародної організації. Це стосується установчих договорів, нормативно-правових актів, що приймаються органами Європейського Союзу, загальних принципів права цього інтеграційного об’єднання, судової практики та специфіки договорів, які укладаються Європейським Союзом та Європейськими Співтовариствами з третіми країнами.

Крім того, слід підкреслити автономність права Європейського Союзу, унікальність системи його джерел і значну відмінність джерел права Європейського Союзу від джерел міжнародного публічного права. Незважаючи на міжнародно-правові корені цієї організації, подальший розвиток права Європейського Союзу в особливу, автономну систему наклав відбиток і на джерела права, обумовивши їх специфіку.

Мета дослідження зазначеної теми полягає в тому, щоб за допомогою комплексного аналізу визначити, розкрити сутність і проаналізувати систему джерел права Європейського Союзу, а також деякі термінологічні категорії в праві Європейського Союзу та розкрити специфіку правових актів вторинного характеру ЄС у порівняльно-правовому аспекті.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

визначити поняття правової своєрідності та специфіки Європейського Союзу;

дослідити кваліфікацію підстав джерел права Європейського Союзу;

встановити інші джерела права Європейського Союзу;

розглянути похідне законодавство ЄС;

проаналізувати юридичні властивості основних актів вторинного права ЄС: регламентів, директив, рішень

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є джерела Європейського Союзу, в межах якої знаходиться предмет дослідження – вторинне право ЄС.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

історичний метод використовувався при написанні та вивченні встановлені Європейського права;

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу І – система джерел права Європейського Союзу;

описовий метод застосовувався при написанні розділу ІІІ вторинне право Європейського Союзу;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна база. Питання системи джерел права Європейського Союзу та термінологічні категорії в праві Європейського Союзу досліджували у своїх роботах науковці: М.Р. Аракелян, Ю.М. Юмашев, Л.М. Ентін, М.Л. Ентін, С.Ю. Кашкін, А.В. Клемін, Т.Н. Нешатаєва, А.Я. Капустін, М.М. Бірюков та інші вітчизняні й зарубіжні науковці.

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, основної частини, яка містить два розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина дипломної роботи містить два взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрити

Вторинне право ЄС. Поняття, види, особливості

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.