Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП  3

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ»  6

1.1. Визначення поняття на законодавчому рівні  6

1.2. Наукове розуміння принципу презумпції невинуватості  10

РОЗДІЛ 2. ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ І ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  13

2.1. Практика Європейського суду з прав людини щодо «презумпції невинуватості»  13

2.2. «Презумпція невинуватості» у національному законодавстві  16

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ В ПРОЦЕСІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ  20

ВИСНОВКИ  30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ  34

ВСТУП

Актуальність теми. Останнім часом суспільством активно обговорюються новини, пов'язані з обшуками у судах, скандалами навколо керівників судових та правоохоронних органів, політиків, керівників державних підприємств тощо. З метою належного забезпечення реалізації принципу гласності як одного з важливих засобів зміцнення законності та формування у суспільстві об'єктивної думки щодо діяльності правоохоронних органів, підвищення рівня довіри до них останні дедалі частіше допускають грубе порушення права особи на використання її імені.

Задовольняючи попит суспільства на медійне висвітлення затримань одіозних політиків, викриття корупційних схем, пов'язаних з відомими особами, журналісти та прес-служби силових відомств залишають поза увагою норми національного та міжнародного законодавства, які забороняють це робити. Орієнтування прес-служб правоохоронних органів на максимально повне й об'єктивне донесення до громадськості інформації про свою діяльність, систематична участь у заходах медійного характеру (брифінгах, прес- конференціях, теле- і радіоефірах, інтерв'ю тощо) також не додають користі українській правоохоронній системі зокрема та державі Україна взагалі.

Метою статті є визначення періоду дії презумпції невинуватості, суб'єктів, якими найчастіше допускається порушення цього принципу, а також можливих негативних наслідків застосування органами державної влади та засобами масової інформації засад «відкритості» та «гласності» на різних стадіях кримінального провадження.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

визначити поняття «презумпції невинуватості» та його основний принцип;

розглянути «презумпцію невинуватості» відповідно до національного законодавства;

розглянути «презумпцію невинуватості» відповідно до практики Європейського суду про правам людини;

встановити реалізацію засад презумпції в кримінальному процесі України.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є конституційно-правові гарантії основних прав та свобод людини в Україні, в межах якої знаходиться предмет дослідження – презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу 1;

описовий метод застосовувався при написанні розділу 2;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна базароботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, законів України, що забезпечують доведеність вини обвинуваченого (підозрюваного), а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ заданої теми, зокрема, аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дотримання балансу між правом отримувати інформацію про хід розслідування так званих гучних або резонансних справ та правом обвинуваченого не бути в очах суспільства злочинцем до постановлення законного вироку суду розглядали у своїх працях Т.В. Бачинська, В.В. Городовенко, П.Д. Петренко, В.О. Попелюшко, Г.Ю. Юдківська та інші. Однак дослідження зазначеної проблематики та потенційних наслідків порушення презумпції невинуватості залишаються актуальними і сьогодні, оскільки Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) дедалі частіше у своїх рішеннях констатує порушення ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція).

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. 

Закрити

Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.