Особливості досудового розслідування кримінальних проступків

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 6

1.1. Поняття стадії досудового розслідування та його форми. 6

1.2. Поняття та загальна характеристика поняття досудового слідства 10

РОЗДІЛ 2. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 12

2.1. Поняття, зміст та значення по відомлення про підозру 12

2.2. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру 19

2.3. Процесуальний порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного 20

2.4. Зміна повідомлення про підозру 23

РОЗДІЛ 3. ЗУПИНЕННЯ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 28

3.1. Підстави та процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування 28

3.2. Форми закінчення 33

3.3. Закриття кримінального провадження 34

ВИСНОВКИ 39

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 41

ВСТУП

Актуальність теми. Питання забезпечення невідворотності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинений злочин завжди виступало одним із ключових компонентів кримінальної політики в нашій державі. Його результативна реалізація щодо осіб, які вчиняють корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, відіграє неабияке значення для сьогоднішнього суспільства через його вкрай негативне ставлення до цих явищ. Одним із процесуальних засобів забезпечення невідворотності покарання за вчинений злочин є застосування, у випадках коли особа переховується від органів досудового розслідування та суду, процедур заочного кримінального провадження. Дієвість таких процедур у вітчизняному кримінальному провадженні одержує своє підтвердження з 2015 року, коли розпочалося активне використання режиму спеціального досудового розслідування, запроваджене Законом України № 1689-VII від 07 жовтня 2014 року. Так, наприклад, якщо у 2013 році, за статистичними даними Генеральної прокуратури України, 244 кримінальних провадження було зупинено на підставі пункту 2 частини 1 статті 280 КПК України у зв’язку з переховуванням підозрюваного у вчиненні корупційного злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошенням його у розшук, а за 2014 рік такі процесуальні рішення були прийняті у 306 кримінальних провадженнях, то у 2015 році кількість зупинених кримінальних проваджень на підставі пункту 2 частини 1 статті 280 КПК України завдяки застосуванню у кримінальних провадженнях по даній категорії злочинів режиму спеціального досудового розслідування відповідно до положень глави 24–1 КПК України знизилася майже у два рази – до 162, а у 2016 році вона дорівнювала 158, аналогічна тенденція простежується й у 2018 році.

Метою роботи є узагальнення чинного кримінального процесуального законодавства, практики його застосування та спеціальної літератури визначити зміст досудового розслідування та його функціонального призначення у кримінальних провадженнях.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

розглянути поняття стадій досудового рослідування та його форми в Україні;

визначити поняття досудового слідства в Україні;

розглянути інститут в кримінально-процесуальному законодавстві України повідомлення про підозру;

встановити підстави та процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування;

охарактеризувати форми досудового розслідування;

вивчити підстави закінчення кримінального провадження;

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є досудове розслідування в Україні, в межах якої знаходиться предмет дослідження – особливості досудового розслідування кримінальних проступків відповідно до кримінально-процесуального законодавства України.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу 1 – загальні положення досудового розслідування;

описовий метод застосовувався при написанні та дослідженні розділу 2 повідомлення про підозру;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Огляд джерел. Робота складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, законів України, що регулюють порядок функціонування органів досудового розслідування в Україні, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ досудового розслідування в Україні, а саме: Ю.П. Аленіним, В.І. Галаганом, І.В. Гловюк, С.А. Головатим, Ю.М. Грошевим, О.М. Дроздовим, О.В. Захарченко, О.П. Кучинською, В.Т. Маляренком, Г.В. Матвієвською, О.О. Нагорнюк-Данилюком, Р.Г. Пєсцовим, М.А. Погорецьким, В.О. Попелюшком, О.Ю. Татаровим, В.М. Трофименком, В.М. Трубніковом, Т.В. Трубніковою, Л.Д. Удаловою, О.Г. Шило, Р.М. Шехавцовим та іншими правознавцями, що проводили численні дослідження, спрямовані на вироблення або загального поняття та змісту кримінального провадження, критеріїв допустимості його застосування, які виступають як основа для формування уявлень про його природу.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина дипломної роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрити

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.