Обмеження волі та позбавлення волі на певний строк

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ 6

1.1. Поняття обмеження волі 6

1.2. Виконання покарання у вигляді обмеження волі 7

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 13

2.1. Призначення покарання та виконання вироку 13

2.2. Позбавлення волі неповнолітніх 19

2.3. Позбавлення волі жінок 25

РОЗДІЛ 3. ОБМЕЖЕННЯ І ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАСУДЖЕНИХ 31

ВИСНОВКИ 38

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 41

ВСТУП

Актуальність теми. Сьогодні питання виконання покарання у вигляді обмеження волі та позбавлення волі - досить складна практична і теоретична проблема, яка ще не отримала ґрунтовної наукової розробки.

При виконанні покарання у вигляді обмеження волі та позбавлення волі виникає ряд питань, які залишаються невизначеними у нормативно-правових актах. Так, зокрема, відповідно до вимог чинного кримінально-виконавчого законодавства засуджені до обмеження волі направляються для подальшого відбування покарання самостійно чи в порядку, визначеному для осіб, засуджених до позбавлення волі, за рахунок держави. Проте, не конкретизовано порядок направлення засуджених, яким покарання у вигляді обмеження волі замінено в порядку заміни більш м’яким, а також оплати за рахунок державних коштів при самостійному прямуванні до місця відбування покарання. Також невирішеним залишається питання роздільного тримання різних категорій засуджених до даного виду покарання з огляду на необхідність дотримання принципу диференціації виконання покарання. Потребує удосконалення медичне забезпечення засуджених до обмеження волі та порядок їх залучення до праці.

Метою роботи є аналіз порядку виконання покарання у вигляді обмеження волі та позбавлення волі з огляду на вимоги чинного кримінально-виконавчого законодавства.

Досягнення поставленої мети обумовлює необхідність виконання наступних завдань:

дослідження проблематики виконання покарання у вигляді обмеження волі та позбавлення волі;

аналіз чинного кримінально-виконавчого законодавства в частині правового регулювання порядку виконання визначених видів покарання, визначення недоліків та шляхів їх подолання;

розглянути позбавлення волі жінок та неповнолітніх;

дослідити окремі аспекти правового регулювання обмеження волі та позбавлення волі в Україні.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є кримінально-виконавче право, в межах якої знаходиться предмет дослідження – кримінально-виконавчого законодавства в частині правового регулювання порядку виконання осіб яких обмежили чи позбавили волі.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу 1 виконання покарань у вигляді обмеження волі;

описовий метод застосовувався при написанні розділу 2 – правова характеристика позбавлення волі;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна базароботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, законів України, указів Президента України, що регулюють кримінально-виконавчий процес, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ заданої теми, зокрема покарання у вигляді обмеження волі у своїх працях розглядали такі вчені, як Л.В. Багрій-Шахматов, В.А. Бадира, М.І. Бажанов, І.Г. Богатирьов, Є.М. Бодюл, І.М. Гальперін, О.І. Зубков, О.Г. Колб, О.В. Лисодєд, О.С. Міхлін, О. М. Неживець, К.А. Новикова, Л.П. Оніка, Ю.А. Пономаренко, М.С. Рибак, В.І. Селіверстов, А.Х. Степанюк, М.О. Стручков, Ф.Р. Сундуров, Ю.М. Ткачевський, В.М. Трубніков, В.І. Тютюгін, В.О. Уткін, О.Г. Фролова, О.В. Шаміс, І.В. Шмаров, С. Яковець та інші. Проте окремого фундаментального дослідження в межах науки кримінально-виконавчого права щодо порядку та умов виконання даного виду покарання не було, що зумовлює актуальність даної теми.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури. 

Закрити

Обмеження волі та позбавлення волі на певний строк

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.