Цілі та функції юридичної відповідальності

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 4

Розділ І. Юридична відповідальність: поняття, природа та сутність 7

1.1. Теоретико-правова характеристика юридичної відповідальності. 7

1.2. Юридична відповідальність за Конституцією України 10

Розділ ІІ. Цілі та функції юридичної відповідальності 14

2.1 Цілі та функції юридичної відповідальності: особливості співвідношення 14

2.2 Класифікація цілей юридичної відповідальності 18

2.3 Функції юридичної відповідальності 20

Розділ ІІІ. Принципи юридичної відповідальності. 24

3.1 Підходи до класифікації принципів юридичної відповідальності 24

3.2 Загальна характеристика основних принципів юридичної відповідальності 26

Висновки 33

Список використаних джерел 36

Вступ

Сьогодні наша держава переживає складний період розвитку і становлення, вона стоїть на шляху боротьби та охорони незалежної й цілісності власної території. Тому питання про відповідальність людини та громадянина за власні вчинки є актуальними. Дуже багато людей учиняють різні правопорушення і підлягають під юридичну відповідальність. Гостро на сьогодні стоїть питання навіть про відповідальність, не лише юридичну, а й моральну.

Аналізуючи складну ситуацію сьогодення, хотілося б зазначити, що інститут відповідальності посідає одне з головних місць у взаєминах держави та громадянина. Адже саме цей інститут має своє спрямування на досягнення чесності й справедливості у взаєминах держави та суспільства.

У процесі становлення демократичної й незалежної держави саме юридична відповідальність повинна регулювати права та обов’язки людини й держави один перед одним.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що право і його дія в суспільстві - досить складна система різноманітних взаємодіючих юридичних явищ, чи елементів механізму правового регулювання. Це норми права, закони та інші нормативно-правові акти, реалізація і застосування права, юридична відповідальність тощо.

Право і його дія в суспільстві - досить складна система взаємодіючих різноманітних юридичних явищ, або елементів механізму правового регулювання. Це норми права, закони і інші нормативно-правові акти, реалізація і застосування права, юридична відповідальність тощо.

Кожен із цих елементів механізму правового регулювання відіграє свою особливу роль. Але всі юридичні явища між собою взаємодіють і спрямовані до одної загальної мети - забезпечити дотримання єдиного режиму принципів і норм права всіма громадянами, організаціями, органами держави та посадовими особами. Мета юридичної відповідальності - це конкретний вияв загальних цілей права, серед яких виділяють регулювання і охорону суспільних відносин. Саме на сторожі цього і стоїть законність.

На даному етапі розвитку нашої держави дана тема є актуальною. Багато людей вчиняють різні злочини і підлягають юридичні відповідальності.

Постановка завдання. Предметом дослідження є юридична відповідальність, як правовий інститут.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері застосування юридичної відповідальності як головного регулятора відносин між людьми та державою.

Предметом дослідження є характеристика, функції, цілі, принципи, види юридичної відповідальності.

Методи дослідження логічний, структурно-функціональний, системний, порівняльний.

У розділі I розглядається поняття, природа та сутність юридичної відповідальності.

У розділі II детально розглянуто цілі та функції юридичної відповідальності.

У розділі IIIрозглянуто принципи юридичної відповідальності.

Метою дослідження курсової роботи є комплексне, детальне дослідження поняття, цілей, принципів, функцій, різновидів юридичної відповідальності, підстав для притягнення до юридичної відповідальності, механізму реалізації юридичної відповідальності.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

1. Проаналізувати поняття юридичної відповідальності.

2. Охарактеризувати цілі й завдання юридичної відповідальності.

3. Дослідити принципи юридичної відповідальності та підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності

4. Визначити функції юридичної відповідальності.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів , кожних з яких поділяється на відповідні підрозділи, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Цілі та функції юридичної відповідальності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.