Механізм адміністративно-правового регулювання

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 4

Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи 6

Розділ 2. Поняття та структура механізму адміністративно-правового регулювання 8

Розділ 3. Поняття та особливості адміністративно-правових норм 17

Розділ 4. Адміністративно-правові відносини 25

Розділ 5. Акти реалізації норм адміністративного права 28

Висновок 32

Список використаної літератури 34

Вступ

В умовах становлення правової Української держави одне з провідних місць посідає адміністративне право. На нього покладається вирішення проблем досить складних управлінських відносин, що виникають у сфері виконавчої влади. Основне місце в реалізації правового регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного права посідає явище, яке в теорії права, юридичній науці та адміністративному праві має назву механізму адміністративно-правового регулювання. Саме за рахунок останнього та його складових частин досягається мета якісної регламентації суспільних відносин, то входять до предмета адміністративного права.

Слід зазначити, що сама категорія «механізм правового регулювання» виникла в рамках загальної теорії права для відображення руху, функціонування правової форми. У подальшому ця ідеологія розвинулася, знайшла нових прихильників, що дало змо­гу визначально науковій проблемі постати у 80-х роках XX ст. одним із питань навчального курсу теорії держави і права. Своєю чергою, базуючись, як і інші галузеві дисципліни, на принципах і засадах загальної теорії права, адміністративне право теж певним чином реагує на формулювання нових теоретичних аспектів, які стосуються до проблеми правового регулювання. Вказане дає мож­ливість зазначити, що сьогодні механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин уявляється як категорія, що виражає процес переведення нормативності права в упорядкованість суспільних відносин, що нормами цієї галузі права регулюються.

Механізмом адміністративно-правового регулювання є сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється регулювання суспільних відносин, які виникають з приводу правовідносин реалізації виконавчої влади.

Механізм адміністративно-правового регулювання дозволяє охопити весь процес адміністративно-правового регулювання, представити його в системно-динамічному вигляді, розкрити його структуру, взаємозв’язок і взаємодію всіх елементів. Виділяють змістовну та формальну ознаки механізму правового регулювання.

Враховуючи все вищесказане, хочеться наголосити на актуальності даної теми та підкреслити, що саме механізм адміністративно-правового регулювання є двигуном права, справедливості і законності.

Мета цієї роботи – розкрити, з'ясувати і описати елементи адміністративно-правових регулювання.

Об’єкт курсової роботи – адміністративне право. Предметом роботи є сам механізм адміністративно-правове регулювання.

Загальне призначення адміністративно-правового регулювання суспільних відносин полягає в тому, що з його допомогою досягається встановлення і організація процесу реалізації прав і юридичних обов'язків різними суб'єктами суспільних відносин. 

Закрити

Механізм адміністративно-правового регулювання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.