Історія створення та основні положення конституції України 1996р.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 54

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ І. Конституційний процес в Україні. Прийняття Основного Закону. 6

1.1 Перший період історії Конституції України 1996р. (1991-1996 роки). 6

1.2 Другий період розвитку Конституції України 1996р. (1996-2004/2005 роки) 15

1.3 Третій період історії Конституції України 1996р. (2004/2005 р.-донині) 17

Розділ ІІ. Основні принципи, положення, структура, система та функції Конституції України 1996 р. 24

2.1 Структура та система Конституції України. 24

2.2 Функції Конституції України. 30

2.3 Положення Конституції України. 32

2.4 Основні принципи та юридичні властивості Конституції України. 37

Розділ ІІІ. Історичне значення прийняття нової Конституції України для розвитку нашого суспільства. 41

Висновки 45

Список використаної літератури 51

Додатки 52

Вступ

Конституція України 1996 p., яка є світочем незалежності нашої держави, стрижневим правовим регулятором всіх фундаментальних суспільних процесів, що в ній точаться, надійним засобом ствер­дження суверенної України у світовому співтоваристві, покликана стати дієвим механізмом не протистояння, а конструктивної взаємо­дії всіх владних гілок тощо, не писалась і не могла виникнути з чистої сторінки. 1 взагалі, як зазначав один з відомих засновників філософії "здоровою глузду" Дж. Макінтош, будь-які конституції мають не створюватись, а виростати, тобто визрівати на поживному для них грунті національного менталітету, національних традиціях, історичному досвіді того чи іншого народу.

На превеликий жаль, протягом 90-х років історія української конституційної думки і практики спотворювалася несвідомо чи свідомо: деякі "романтики" прагнули видавати рідну землю за центр і стрижень світової цивілізації взагалі, приписували нашим пращу­рам майже всі пріоритети людства, а ідеологічно зашорені політики з суто меркантильних інтересів нав'язували свої догмати громадянам України.

Якщо більшовицькі ідеологи викривляли свою інституціоналі-зовану історію замовчуванням одних фактів і подій та гіперболіза­цією інших, то їх нинішні опоненти, створюючи власну контр-історію, застосовують ті ж методи, додаючи до них лавину відвертої й цинічної брехні. Стосовно еволюції українського конституціона­лізму це, наприклад, виявляється у нав'язуваній суспільству думці про "першу в світі конституцію" і навіть у вимогах проголосити 5 квітня (дата ухвали угоди "Пакти і конституції законів і вольностей Війська Запорізького" між П. Орликом та частиною козацтва) днем Конституції України. Спекулюючи на терміні "конституції", при­хильники такої точки зору замовчують те, що нормативні акти під згаданою назвою приймалися раніше протягом майже 2-х тис. років, починаючи від Стародавнього Риму і закінчуючи Польщею. За логікою таких міркувань, першими у світі доцільніше було б вже проголосити німецькі конституції, даровані Фрідріхом II феодалам: "Конституцію про права князів духовних" (1220 р.) та "Конституцію про права князів світських" (1232 р.). До речі, конституцією назива­лась і знаменита "Кароліна" — "Constitutio Carolina Criminals" (1532 р.). Та жоден з політиків чи мислителів цих та інших держав не претендував на закріплення за ними подібного більш ніж сумнів­ного пріоритету, а польські вчені і у минулому, і зараз чесно визнають, що їх перша конституція (1793 р.) була другим у Європі чи третім у світі писаним Основним законом держави (після США і Франції).

Не помічають такі дослідники і конституцій Б. Хмельницького (1654), конституцій Ю. Хмельницького (1659), конституцій І. Брю-ховецького (1663 і 1665), конституцій Д. Многогрішного (1669), конституцій 1. Самойловича (1672 і 1674), конституцій 1. Мазепи (1687), конституцій І. Скоропадського (1709) та багато інших конституцій, які не лише ухвалювались, а й мали реальну юридичну силу задовго до 1710 р. Замовчування доповнюється відвертими спотвореннями назви орликовської угоди (Конституція Пилипа Орлика, Конституція 1710 р., Угода та Конституція П. Орлика та ін.), довільними перекрученнями, а то й свідомими "помилками" у перекладі тексту угоди тощо.

Фальсифікації досягли такого розмаху, що навіть досвідчені вчені-правознавці у пошуках "першої у світі" приймають, скажімо, за неї "Вивід прав України" того ж П. Орлика, написаний пізніше, але за змістом справді більш наближений до того, що може вважа­тись Основним законом держави. Інколи виявляють у цьому плані надмірну "гнучкість" і владні структури: в офіційній доповіді на урочистому засіданні, присвяченому 400-літтю Б. Хмельницького, використано таке формулювання, що жоден з фахівців не розши­фрує, чи то Б. Хмельницький, чи то П. Орлик був фундатором українського конституціоналізму.

Але ми впевнені, що 28 червня 1996 p., коли, нарешті, з'явився Основний Закон України, виявиться тією межею, котра покладе край емоційному підходу до сприйняття історії вітчизняного консти­туційного процесу і стане початком справді наукового її усвідом­лення, збагатить велич українства як молодої нації, що втілює могутній потенціал у майбутньому.

Ця праця і є однією з перших спроб цільного, виваженого узагальнення історії українського конституціоналізму.

Закрити

Історія створення та основні положення конституції України 1996р.

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.