Визначення походження дитини за наявності особливих умов

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДІТЕЙ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 5

1.1. Загальні правила визначення материнства і батьківства 5

1.2. Визначення походження дитини за сімейним кодексом України 8

РОЗДІЛ 2. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ 12

2.1. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають між собою у шлюбі 12

2.2. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою 15

2.3. Визначення походження дитини від колишнього подружжя 17

2.4. Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій 23

РОЗДІЛ 3. УМОВИ ВИЗНАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ БАТЬКІВСТВА (МАТЕРИНСТВА) ЗА РІШЕННЯМ СУДУ 27

3.1. Встановлення факту батьківства (материнства) за рішенням суду 27

3.2. Судове визнання батьківства: теорія та практика застосування правових норм 31

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

ДОДАТОК 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Народження дитини - відповідальний крок у житті людини як з точки зору соціуму (тому що виникає моральний обов’язок батька перед своїм «чадом»), так і з точки зору юриспруденції. Нас цікавить насамперед юридичний факт спорідненості батьків та їх дітей, а також спорідненість певної дитини по відношенню до конкретних батьків, що породжує цілий комплекс юридичних прав та обов’язків.

Реєстрація народження дитини здійснюється з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, власного імені та по батькові. Походження дитини визначається відповідно до Сімейного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Правил державної реєстрації актів цивільного стану.

Під терміном «походження дитини» розуміють кровне (біологічне) походження дитини від конкретних чоловіка і жінки, зареєстроване в органах реєстрації актів цивільного стану з дотриманням певного порядку.

Реєстрація народження дитини - це не проста формальність, а свого роду входження дитини в суспільство, коли вона отримує статус громадянина і відповідний захист з боку держави, а батьки отримують особливий юридичний статус. При реєстрації народження визначаються порядок реєстрації, права та обов’язки батьків, порядок отримання допомоги на народжену дитину.

Правоверегулювання відносин по визначенню походження дітей необхідне, з метою забезпечення дотримання прав та інтересів дитини. Отже, визначення походження дітей підлягає детальному та всебічному дослідженню. СК України закріплює низку положень, пов’язаних з визначенням походження дитини, записом в актах цивільного стану про походження дитини, визнанням та встановленням факту батьківства (материнства) за рішенням суду та оспорюванням цього факту, що іноді викликає певні проблеми при застосуванні цих норм на практиці.

Різні аспекти даної проблеми в різний час досліджували такі вчені, як: О.В. Антонюк; В.І. Вонсович; Л.М. Баранова; В.І.Борисова; О.М. Ганкевич-Журавльова; Н.Ю. Голубєва; О.В. Дзера; І.В. Жилінкова; Л.М. Зілковська; Л.В. Красицька; Н.С. Кузнєцова; Р.А. Майданик; В.П. Мироненко; С.А.Муратова; З.В. Ромовська; В.А. Рясенцев; Є.О. Харитонов та інші.

Об’єктом дослідження є сімейні правовідносини у сфері встановлення походження дитини.

Предметом дослідження є визначення походження дітей згідно законодавства України.

Метою курсової роботи є дослідження питання щодо визначення походження дітей за наявності особливих умов.

Відповідно до даної мети були поставлені такі завдання:

дослідити особливості встановлення походження дітей згідно законодавства України;

розглянути різні аспекти визначення походження дитини за наявності особливих умов;

визначити умови встановлення батьківства в судовому порядку та оспорювання цих фактів.

При написанні курсової роботи застосовувався метод діалектичного пізнання, загальнонаукові методи (аналіз і синтез, функціональний метод і системний підхід) та приватно-наукові методи (конкретно-соціологічний, формально-юридичний та статистичний методи), а також комплексне дослідження поточного законодавства в галузі визначення походження дітей.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку. 

Закрити

Визначення походження дитини за наявності особливих умов

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.