Арешт майна у кримінальному провадженні

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ АРЕШТУ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.

1.1. Сутність арешту майна у кримінальному провадженні 5

1.2. Новації правового регуллювання порядку накладення арешту на майно у кримніальному провадженні 10

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО В КРИМНІАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.

2.1. Підстави для арешту майна у кримінальному провадженні 14

2.2. Розгляд та вирішення питання про арешт майна 19

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ УХВАЛИ ПРО АРЕШТ МАЙНА ТА СКАСУВАННЯ АРЕШТУ МАЙНА.

3.1. Виконання ухвали про арешт майна 24

3.2. Скасування арешту майна 27

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ДЖЕРЕЛ 35

ВСТУП

Актуальність теми. Недоторканність права власності забезпечується у всіх сферах життєдіяльності, зокрема й під час кримінального провадження. Проте в інтересах суспільства використання права власності може бути обмежене, а саме, наприклад, для виконання завдань кримінального провадження, де в разі виникнення конкуренції між приватними і суспільними інтересами, Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає можливість позбавлення чи обмеження такого права шляхом арешту майна.

Вивченням питання щодо обмеження права власності під час кримінального провадження в різні періоди часу, займалося багато вчених-процесуалістів, а саме: Нескороджена Л. Л., Крилов І. Ф., Безлєпкін Б. Т., Бобров В. К, Бажанов М. І., Баулін Ю. В., Брильов О. А., Волеводз О. Г., Гуторова Н. М., Грабовський Л. А., Дьомін Ю. М., Кузнецов А. В., Кузьменко С. Г., Друзін А. І., Панов М. І., Піскун І. І., Фойницький І. Я., Пшонка В. П., Омельяненко М. І., Ігнатенко В. В.

Водночас, незважаючи на проведені цими вченими дослідження, слід вказати на те, що більшість напрацювань по даному інституту права були зроблені ще за часів дії на території України Кримінального процесуального кодексу України в редакції 1960 року, тоді як на даний момент діє в нашій державі Кримінальний процесуальний кодекс України редакції 2012 року, що дещо змінив порядок кримінальної процесуальної діяльності, в тому числі й стосовно арешту майна. Це і обумовлює важливість обраної теми для опрацювання.

Зазначеним і зумовлена актуальність теми курсової роботи: «Арешт майна у кримінальному провадженні».

Об’єктом дослідження в роботі є правовідносини пов’язані із застосуванням арешту майна у кримінальному провадженні.

Предметом дослідження в роботі є сутність арешту майна у кримінальному провадженні.

Метою роботи є дослідження підстав та порядку застосування арешту майна у кримінальному провадженні.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Охарактеризувати сутність арешту майна у кримінальному провадженні.

2. Описати порядок та підстави накладення арешту майна у кримінальному провадженні.

3. Дослідити сутність виконання ухвали про арешт майна.

4. Показати процедуру скасування арешту майна.

Методи дослідження: теоретичний аналіз наукових джерел із досліджуваної проблеми: аналіз, порівняння, узагальнення та систематизація емпіричних і теоретичних даних; порівняльний аналіз результатів дослідження.

Закрити

Арешт майна у кримінальному провадженні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.