Система законодавства та система права

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Поняття системи права i законодавства. 4

2. Поняття реалiзацiї норм права. 5

2.1.Застосування норм права: 14

2.2.Прогалини в правових нормах. 20

2.3.Тлумачення правових норм. 21

3. Поняття i види правових вiдносин. 29

4. Правова поведiнка. 37

4.1.Правопорушення та юридична відповідальність. 39

Висновки. 44

Список використаної лiтератури: 45

Вступ

Під системою права розуміється визначена внутрішня його структура (будівля, організація ), що складається об'єктивно як відображення реальне існуючих і суспільних відносин, що розвиваються.

Кожному історичному типу права присуща своя система, що відбиває особливості цього типу і всієї суспільної формації. У цьому полягає об'єктивна соціальна обумовленість системи права, її детермінація економічними, культурними, національними й іншими факторами. Наприклад, рабовласницьке, феодальне і сучасне право відрізняються друг від друга не тільки своїми сутностями, але і зовнішніми ознаками, тобто формальними атрибутами, у тому числі системного характеру, на яких лежить печатка часу.

У межах одного історичного типу системи права різних країн (чи груп країн) можуть у тім чи іншому ступені розрізнятися, це зависитот конкрекных історичних умов, національних традицій, рівня розвитку правової культури і т.д.

Особливе місце в юридичній науці займає таке поняття як правова система. На сучасному етапі розвитку суспільства, коли Українська правова система переживає важкий період свого становлення і розвитку, це питання стає найбільш актуальним. Правова система України поступово перетвориться, рятується від пороків тоталітарного режиму, деформацій і нашарувань минулого, здобуває більш глибокі демократичні і гуманістичні риси. Але в цілому її головні недоліки поки зберігаються. Ц-слабка ефективність, незавершеність, розбалансованість, нездатність успішно виконувати властиві їй регулятивні й охоронні функції, невідповідність новим умовам, ринковим відносинам. Процес її обнлвления-в початку шляху.

Теоретичною основою роботи послужили праці Алексєєва С.С., Малько А.В., Матузова Н.И., Хропанюк В.Н.

Закрити

Система законодавства та система права

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.