Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА 5

1.1. Поняття та ознаки принципів трудового права 5

1.2. Система принципів трудового права 10

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА 15

2.1. Принцип свободи праці у трудовому праві України 15

2.2. Принцип заборони примусової праці 18

2.3. Принцип заборони дискримінації у сфері праці 21

2.4. Принцип свободи об’єднання 24

РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ ОКРЕМИХ ІНСТИТУТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА 28

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ВСТУП

Актуальність теми. У науці трудового права однією з актуальних проблем, яка потребує ґрунтовного дослідження є проблема принципів правового регулювання трудових відносин. Ця проблема є надзвичайно актуальною і важливою для нормотворчої і правозастосовчої діяльності, оскільки правові принципи служать тим правовим орієнтиром, виходячи з якого формулюються галузеві норми, вносяться зміни та доповнення у чинні нормативно-правові акти, а в умовах кодифікації національного трудового законодавства визначається суть майбутніх правових норм.

Виявлення правових принципів має важливе як теоретичне, так і практичне значення. Для трудового права теоретичне значення правових принципів полягає в тому, що вони дають можливість порівняти право різних держав, а також право однієї країни на різних історичних етапах. Принципи, як керівні ідеї, мають важливе значення для ефективного функціонування всієї системи норм даної галузі права. За допомогою принципів не тільки формулюється сучасний державний підхід до правового регулювання праці, але визначається суть майбутніх правових норм. Правильно сформульовані принципи дозволяють усувати прогалини в законодавстві при застосуванні правових норм.

Сучасне законодавство про працю України в багатьох питаннях є незавершеним. Ринкові засади, які впроваджуються в економіку України, породили нові відносини, що не знайшли ще свого адекватного регулювання. І в цій справі значення принципів трудового права важко переоцінити. Принципи повинні створювати певну систему, бути узгодженими між собою, а також і з загальними принципами права, з принципами державної політики, а також із принципами міжнародно-правового регулювання праці.

Мета роботи полягає у дослідженні принципів трудового права. Для реалізації мети дослідження ставилися такі основні задачі:

- Дослідити поняття та ознаки принципів трудового права;

- Проаналізувати систему принципів трудового права;

- Охарактеризувати принцип свободи праці у трудовому праві України;

- Визначити принцип заборони примусової праці;

- Дослідити принцип заборони дискримінації у сфері праці;

- Здійснити характеристику змісту принципу свободи об’єднання;

- Виявити принципи окремих інститутів трудового права.

Об’єктом дослідження є законодавче закріплення та наукове обґрунтування сутності, видів і значення принципів трудового права України.

Предметом дослідження є система принципів трудового права України.

Методи дослідження. Методи дослідження становлять базові науково-теоретичні положення, загальноприйняті юридичною наукою. У роботі використані формально-логічний метод - для формулювання поняття принципів права; системно-структурний метод - при дослідженні об'єктивної необхідності існування принципів права як керівних положень системи права, визначення їх специфічних рис і загальних ознак та виділення основних принципів трудового права; порівняльно-правовий - для аналізу внутрішнього трудового законодавства України та міжнародно-правових норм, що регулюють питання основних принципів трудового права.

Структура роботи обумовлена логікою дослідження і включає три розділи. Перший розділ розкриває загальну характеристику принципів трудового права. Другий розділ досліджує основні принципи трудового права. Третій розділ містить характеристику принципів окремих інститутів трудового права.

Загальний обсяг роботи – 35 сторінок. Кількість використаних джерел – 29.

Закрити

Принципи трудового права

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.